esmaspäev, 23. november 2020

Helkuripäevast, Aegviidust, ilulugemisest - TAG 09.11.2020-20.11.2020

"Ka pimedus liigub valguse kiirusega," lausub  Poola kirjanik Stanisław Jerzy Lec. 
Praeguses pimedas sügises tundub olevat just õige rääkida nii sellest, kui kiiresti liigub valgus või kui kiiresti läheb mööda üks koolitund (8.a klassi sõnutsi oleneb see erinevatest aspektidest); koolipäev, koolinädal, -kuu ja -aasta. Ühine otsus - väga kiiresti. Seega ongi juba jõutud sinnamaani, kus esimene trimester hakkab päädima ja üles saab kripseldada neid hetki, mis viimast kahte koolinädalat enim kirjeldavad.
Seekordne helkuripäev kandis endas endas natukene teisenemist - kui varasematel aastatel on toimunud viktoriin ja helkurijooks, siis nüüd esitati tants ja ehiti helkuripuud ning maskitatud lapsed said aulas küsimustele vastata. Õhtupoolik kulges meeleolukalt.
Novebrikuine ilulugemine on üks kindlatest asjadest, mis õp Külli Hanseni eestvedamisel toimub ja toimus seegi aasta. Õpilastele anti valida nüüdisaegse luuletaja tekste, esitatud luuletuste teemadevalik oli  rikkalik: alustades  kirjast jõuluvanale  ja lõpetades filosoofiliste mõtisklustega.  Tulemused reastusid järgmiselt: 4.-6. klass: Birgit Vingisaar; Rasmus Roostalu ja Michelle Miller; publiku lemmikud: Birgit Vingisaar ja Kristjan Vingisaar; 7.-9. klass 
Regina Kütt; Jevgeni Tšernjakov; Kerttu Raudleht
ning publiku lemmikud olid selles vanuseastmes Kerttu Raudleht ja Kätlin Kangur. 
KIK projektidega õppekäigutamist tuleb ikka ette ning Aegviidus käisid putukaid uurimas 3.b klassi õpilased, kelle klassijuhataja jutustas asjast sedasi:
"Meil oli väga tore Putukate tundmaõppimise programm (Aegviidu KIK 18.11.2020), õppisime tundma maailma kõige pikemat ja raskemat putukat, vaatlesime putukate arengust pilte, vaatlesime herilasepesa, pilte putukatest ja mikroskoobi all olevaid putukaid. Kuulasime selgitusi ja meie küsimustele vastati. Käisime rabamatkal, meile tutvustati soos kasvavaid mände, sinikat ja murakat,  teisi taimi.
Kõik õpilased said paari peale luubid ja otsisid-vaatlesid koorte all olevaid putukaid.
Meile tutvustati kattekolda ja selle eoste kasutamise võimalusi. Üks õpilane sai põlveni märjaks, sest libises. Saime juua sooja väga maitsvat teed ja sõime koolist saadud kaneelisaia. Lapsed kuulasid väga ilusasti ja hoolega, käitusid väga hästi ning olid lõbusad ning põnevil. Meil oli väga lahe reis. Paar õpilast said kaasa hiiglaslikud putukad, mis nad homme kooli kaasa võtavad ja omavahel vahetavad. Meile anti kaasa töölehed, täidame need koolis klassis ära. Kiidan oma õpilasi käitumise ja sõnakuulelikkuse eest." 
Hea on tõdeda, et üldistele koroonamonoloogidele vahelduseks kuuleb koolielus ka värskendavatest hetkedest üsnagi mitmeid asju. 
Seniks aga jällekirjutamiseni, sest uus sissekanne on juba üsna jõuluaja algusesse rihitud. 

laupäev, 7. november 2020

Matkavatest õpetajatest; kostüümipäevast, kohtumisest autoriga, põnevatest hobidest, õppekäikudest: TAG 26.10-06.11.2020

"Tähtis pole mitte see koht, mida omame, vaid suund, kuhu liigume," lausub Lev Tolstoi oma valdustes liikudes. Ning artelastelegi pole mitte primaarne just koht, kus olla, vaid tegevused ja inimesed, kellega koos ollakse. Miks aga just liikumisega seotud mõttekäik valituks osutub, selgub seekordses sissekandes.

TAG on liitunud Liikuma Kutsuva Kooli programmiga, mis tähendab nii tantsuvahetunde, liikumispause tundides kui ka puhast rõõmu looduses olemisest. Sügis iseenesest pole kunagi oma loomult just rõõmsameelne aastaaeg, kuid selleaastane suhteliselt kuiv ja mitmekülgne periood pakub mitmesuunalist tegevust.

Ning kes oleks parem eeskuju andma kui mitte õpeteja. Sügispausi ajal kogunesid Arte õpetajad kehalise kasvatuse as eestvedamisel pisukesele matkale Harku metsa radadele. Et käesolev õppeaasta on LKK poolt kuulutatud „õpetaja liikumise aastaks“, siis ka meie kooli õpetajad haarasid kinni võimalusest minna ühiselt Harku metsa matkama. Rada oli küll veidi vesine, aga see ei seganud end mõnusalt tunda metsavaikuses ja tee peal juttu puhuda kolleegiga. Kõik, kes osalesid, lugesid ka oma samme ja tulid rõõmsalt õhetavatena metsast välja peale ligemale 1,5 tunnist rännakut. Peab kiitma ilmataati, kes just selleks ajaks vihmasaju seisma pani ja lasi reibastava matka teoks teha. 


KIK loodusprogrammide raames aga uudistasid erinevad klassid nii Kakerdaja raba kui Keila-Joa jõeorgu ja metsaparki. Saadi teada mitmet nii puudest kui pinnasest. Vaatamata sügisilma veidertustele jäid õpilased õppekäikudega enamgi kui rahule. 


1.a ja 1.b klass said Keskraamatukogult kingituseks Markus Saksatamme raamatu "Kade lehm ja tige lumehang". Videosilla vahendusel kohtuti ka autori endaga. Lastemuuseum Miiamilla oli lastele ette valmistanud põnevad laulud raamatu tekstide põhjal. Lapsed olid rõõmsad uue vahva raamatu üle!

TAG kunstiõpetuse ja kunstiajaloo õpetaja, noorema astme õppealajuhataja Heli Mänd on üle-eestiliselt tuntud nukukollektsionäär. Tema hobi on mitmel puhul meedias kajastatud ning kollektsiooni objekte kasutatud ka TAG erinevate sündmuste puhul toimunud nukunäitustel. Tema hobist oli juttu ajakirjas Eesti Elulood ning nukumajade kollektsioonist oli saatelõik  "Ringvaates"


Isadepäeval ja täiemahuliselt hingedeajas kokkuvõetud blogikene on loetav järgmisel korral juba siis, kui selle õppeaasta põhikooli I trimester päädib ja on võimalik  vaadata, kas ja kuidas me lähenevaks jõuluajaks valmis oleme -  ettevalmistused juba käivad 😉 

laupäev, 17. oktoober 2020

Sujuvalt sügispausi õpetajate päevast; loodusainetest, õppekäikudest - TAG 05.10-16.10.2020

Sõnadel liikuma ja liikumine on kaks tasandit - üks märgib füüsilist  ja teine vaimset tegutsemist. TAG tegeleb mõlemaga väga intensiivselt  ning enne sügispausi said artelased mõlemas vallas usinalt tegutseda. 

5.10.2020 oli taaskordne õpetajate päev, mil kaheteistkümnendikud asendasid õpetajaid, toimus abituuriumi ja õpetajate ühisistumine, peeti meeles oma klassijuhatajaid ja aineõpetajaid ning tunnustati eelmise aasta töö eest kolleege. Põhikooli aineõpetajana sai linnapoolse tunnustuse õp Heli Kompus; parimaks klassijuhatajaks sai valitud Helen Martmaa; kooli mainekujundaja tiitli pälvis Karin Pollimann; parima koolitaja tunnustuse sai Lilian Bulai; parim olümpiaadi juhendaja oli Toomas Pajula. Ühisistumisel toimus ka väikene hääletundimisviktoriin ning meeleolukas minikontsert ja tuntud laulude ühisesitus. 

5.b käis kaemas keskaja Tallinnat ehk Revalit. Uue teadmisena võtsid lapsed kaasa selle, et  tornis valvab Vana-Toomas;  kuuldi, et on olemas gootistiil ja renessansiajastu, miks Mustpeade maja kannab sellist nime, miks Rataskaevu tänava kaev oli algul Kassi kaev, kust tuli nimi Reval, kes olid kaupmehed, kuidas nad elasid ja, et nad kuulusid gildidesse või tsunftidesse. Päev oli mitmekülgne ning kokkuvõtvalt:  „Asi oli tulemist väärt!" 
Seitse nädalat koolivaheajast koolivaheajani on möödas ning sügispaus tervitab artelasi oma kollase lehesaju, sügispäikese ja mõnusate puhkehetkedega.
Kuni järgmise sissekandeni juba hingedeaegu. 

reede, 2. oktoober 2020

Kaunilt kirjutamisest; sportlikkusest; õppekäikudest; muusikapäevast: TAG 21.09-02.10.2020

"Mida me teame, on ainult üks tilk, ja mida me ei tea, on terve ookean," lausub Isaac Newton kord mõtlikult.
Artelased on selles mõttes mõne piisa võrra ees, sest koolitunnet sees hoides teatakse, mida tähendab üks tõeline koolimelu. 
Septembri viimasel nädalal tähistas koolipere Eesti/eesti teatri 150. sünnipäeva Ilusa Käekirja Nädalaga, mil õppuritel tuli Lydia Koidula "Saaremaa onupoja" tekstilõiku kirjutades oma tõeline kalligraafiaoskus proovile panna. Üks on protsess, aga lõpptulemust on veel oodata - parim kirjutaja välja selgitada. Selleks asub tegevusse žürii ning tulemused saab teada pärast sügispausi.

   


2.b klass käis KIK porgrammi raames Harmi Mõisa pargis ja sealse jõe kaldal õppekäigul, et uurida ning arutada, kes elab jões, kes jõe kaldal ning kellele üldse on jõge vaja ning õppida ka natuke orienteerumist. Läbi mängulise õppe ning praktilise tegevuse uuriti kõike, mis on seotud jõega –  veeloomad- ja taimed ning nende erinevus maismaaorganismidega, jõgi kui kooslus, vee liikumine jões, vee puhtuse olulisus. Õuesõppe käigus kahvati veest elusorganisme ning uudistati neid põhjalikumalt, tehti rühmatöid ning kinnistati kõike mängude kaude. Oli väga tore koolipäev ning õuesviibimisest puna põskedele saanud lapsed salvestasid teadmised edasiseks.

6.d tähistas nii muusikapäeva kui Arte nimepäeva Pääskülas rabamatkates. Ülejäänud õpilased said  TAG muusikaõpetajate loodud videot vaadata kooliruumes. On lausa lust lausuda, et meie kool saab asju teha kaks ühes ning võtta tähistamisest viimast. Päev kulges nii koolis olnud õpilastel kui rabaränduritel meeleolukalt. Muusikapäeva ja Arte nimepäeva lõimingulist videot saab vaadata siit
Ja sedasi ta kulges, see piisk koolitunde, suures õppimisookeanis. Järgmine sissekanne tabab artelasi ja lugejaid aga sügispausile minnes, kus TAG võtab kokku, kuidas on edenenud osalemine KIVA-programmis ja Liikuma Kutsuvas Koolis. 

reede, 18. september 2020

Õppekäigust ettevõtluskülla, gümnaasiumi tutvumispäevast; maailmakoristusest; külalislektorist: TAG 07.09-18.09.2020

               "Kui inimene tahab, et temast veel midagi oleks, siis peab ta midagi tegema," lausub A.H Tammsaare kord oma teoses. Koolieluga kaasnevad olemised ja tegemised ning tuulisesse ja lehekahinat pakkuvasse pohlakuusse mahub mitmet valmimist küll viljade ja küll ürituste näol. 
9. klassid kõnnivad oluliste valikute suunas,
sestap neil kohe esimesel koolinädalal sammud e
ttevõtluskülla ka seati, et saada aimu, missuguseid valikuid ees võib olla. Õpilased suhestusid erinevate rollimängudega, mis simuleerisid ettevõtlust, majandust ja rahatarkust. Oli väga õpetlik ja tore kogemus. 

10. klassi õppuritele toimus aga teist korda Kloogaranna lastelaagris kaheteistkümnendike

korraldatud tutvumispäev, mille raames viidi läbi mitmeid mänge, viktoriine ja koostöötamisi. Kohal olid nii klassijuhatajad kui huvijuht, kes noori jõudumööda kureerisid. Päev oli innukas ja meeleoluküllane. 

18.09 on teadaolevalt maailmakoristuspäev. Selle raames võttis Tallinna Arte Gümnaasiumi 8ab, 9ab & 11SpHTR osa koristusaktsioonist “Meri algab siit”, mille tulemusena korjati kokku TAG-i ümbrusest üle 10000 suitsukoni ja lisaks

sellele hulganisti muud pisiprügi. Kogu koristusest osa võtnud kollektiiv tundis pärast koniderohket päeva, et tehtud sai suur töö puhtama looduskeskkonna nimel. Õpilased ja õpetajad olid ühel meelel, et üldpildis puhtana näiv looduskeskkond on tegelikult muutumas “nähtamatuks prügimäeks”, mille ärahoidmiseks on vaja tegutseda meil kõigil. Artekate nimel kutsume üles mõtlema oma tarbijakäitumise üle ning andma maksimum, et hoida kodupaik puhtana! 


Järgmises sissekandes on käes juba ametlik sügis, on oodata meenutusi spordinädalast ja sellest, kes kõige kaunimalt artelastest kirjutada oskab. Seniks aga lugemisteni!!

teisipäev, 1. september 2020

Alustades 2020/2021

"Õpetada tuleb nõnda, et pakutavat võetakse hinnalise kingitusena, mitte kahtlusena," lausub Albert Einstein kord oma õpilasi juhendades. Ning sellesse kooliaastasse, mis on artelaste jaoks täis uuendusi, muudatusi, uusi õpilasi, uusi õpetajaid,  kohanemistarvidusega õpperuume ning  ühiskondlikku ootamatusvalmidust, võiks võttagi kui hinnalist kingitust.
Suveelevuse möödudes, kui koridorid on täis puhanud, päevitunud ja kasvanud õppureid,  erksat ja ärksat personali, sammub sisse uus õppeperiood. Nii lihtsalt on :) 
Meeldivat uue algust meile ja kõikidele lugejatele! 


esmaspäev, 8. juuni 2020

Distantsilt õpet lõpetades - TAG 16.03-11.06.2020


Viimastel kuudel paiskus maailm ootamatuste 
lainetesse, kuid sellele vaatamata sõudis üks kooliaasta ennast taas sadamasse. 
Omamoodi käänakute ja väänakutega, kuid sihikindlalt eesmärgi suunas.
Distantsõppel kogesid õpilased, õpetajad ja lapsevanemad igal hetkel ja sammul uusi olusid, kuulati pinevusega uudiseid ning prooviti omandada/kinnistada/teadvustada hariduse mitmekülgseid nurki  masinate teel - õpiti ekooli, FB, Google Classroomi, Padleti, Discordi, Skype ja kindlasti veel mõne muu huvitava keskkonna kaude.
Kogu kooliga seotud rahvas tegutses uutmoodi olukorras just nii hästi-halvasti, kui saadi ja suudeti - virtuaalkoosolekud- ja tunnid; toidupakkide jagamised; omavaheline pidev kirjalik suhtlus etc.
Olude leebudes aga tulid õppeaasta lõpule omased tegevused - toimus liikumispäev; õppesuunapõhised praktikad ja õppekäigud. 
Tavapäraselt on juuni esimestel päevadel alanud 9. klasside pingeline eksamiperiood, kuid sedakorda toimus ülekooliline liikumispäev, kus erinevad vanuseastmed said ülesandeks teha liikumisel geomeetrilisi kujundeid, inimtekkelisi objektide kujundeid vms. 
4.b tuli üle mitme aja kooli ja  kirjutas haikusid,
tutvuti majanduspraktika raames tuntud Eesti investoritega, koostati e-poodide hinnavõrdlust, et leida odavaim ostukorv ja säästa raha. Olid väga meeleolukad päevad.
5.d  aga tegutses majanduspraktika raames jäätisega - õpilastel tuli eelnevalt uurida jäätise ajalugu ja koostist ning seejärel asuda ülesandeid lahendama - tuli käia
suures kaubaketis, osta jäätis, vaadata kilohinda ning jutustada üks jäätisega seotud lugu. 
Praktikajärgselt aga käis 5. d tutvumas vanalinnaga - uudistati linnamüüri, vaadati ümbrust sellise pilguga, millega varem polnud kokkupuututud. Õpilased proovisid leida erinevaid detaile majaehituses ning samas kuulati ka miniloengut Tornide väljaku ajaloost, selle nimetustest ja kunagistest funktsioonidest. 
Kooli 10. ja  11. klasside humanitaar- ja sport-psühholoogia õppesuunal oli tore koolipraktika, mille käigus tehti erinevaid rahvusroogasid ja filmiti umbes 6-minutiliseid videoklippe, kus tutvustati protsessi õpitavas võõrkeeles.
6.a klass tegi läbi oma iga-kevadise kunstipraktika, kus keskenduti pigem linnamiljööle. Ka õppekäik oli seotud linnaga - õpilased said uurida Eesti
Arhitektuurimuuseumi. 
Sama kohta, aga pisut teisest kandist vaatas 6.b - seda kogeti omaenda keha kaude.  Kogeti oma keha ja kõikide meeltega - väga efektset ja mängulist väljapanekut jäädi veel peale muuseumitundigi avastama ja katsetama.
Ka 8.b käis arhitektuurimuuseumis ja osales tunnis "Rottermanni saladused - Rotermanni kvartal linnaruumiõppe keskkonnana". Klass jaotati rühmadeks ja igale rühmale anti erinev ülesanne, mida Rottermanni kvartalis uurida - ruum ja vorm, värvid linnaruumis jt. Rühmad käisid iseseisvalt kvartalit uurimas ning hiljem pidi iga grupp oma
vaatlustulemusi teistele tutvustama.  Õpilaste arvates olid ülesanded huvitavad ja panid neid linna hoopis teise pilguga vaatama. Hiljem oli võimalus käia ka muuseumis ringi ning eriti põnevaks osutus keldrikorrusel asuv näitus "Uuri ruumi".
5.c klass käis 5. juunil õppekäigul Viimsi Sõjamuuseumis. Sõjamuuseum ehk kindral Johan Laidoneri muuseum asub väga heas korras, kauni arhitektuuriga majas. Seal on põnevad ja hästi läbimõeldud, mitmekesised ekspositsioonid, mille abil oli lastel võimalik tutvuda nii muinasajast, keskajast kui ka esimesest ja teisest maailmasõjast pärit sõjasõjatehnika ja lahinguvarustusega.
Huvitav oli uurida kindral Laidoneri  kabinetti, kaitseliidu tuba ja märgituba ning saada lühiülevaade Eesti sõjajaloo suurkujude elust ja tegevusest. Samuti tekitas laste seas elevust võimalus lähitutvuda laialdase rasketehnika valikuga sõjatehnika angaaris, kus leidus nii suurtükke, miinipildujaid, haubitsaid kui ka kahureid.​ 
Üheksandad ja kaheteistkümnendad klassid lõpetavad tänavu kooli Kultuurikeskuses Kaja, kus olude tõttu on mitmed asjalood teised. 

🎺Kuid selliselt pakib üks õppeaasta ennast korralikult kokku ja läheb vastu suurele suvele! 
Uute lugemisteni õppeaastal 2020/2021🎺 

laupäev, 14. märts 2020

Vilde jutuvõistlusest, emakeelepäevast - TAG 02.03-13.03.2020     


"Ka nendest kividest, millega teie teed tõkestada püütakse, saab ilusat ehitada," lausub  Johann Wolfgang von Goethe 19. sajandi künnisel.
Taolise väljaüteluse foonil on tõene ka asjaolu, et Arte on nüüdsest puhumajas ennast sisse seadnud ja koolitöö on mõõdukalt rahulikus rütmis käivitunud. Kohanemisperioodi aga varjutab tõsiasi, et alates 16.03 asub koolipere ühteviisi ainulaadsele, uudsele ja väljakutseterohkele  e-õppele, mille põhjuseks on preventiivsus ülemaailmse nakkuse suhtes. 
Igatahes on toimunud märtsi jäävad sündmused siiski tavapäraselt: 05.03 autasustati Kännukuke raamatukogus järjekordse Vilde jutuvõistluse võitjaid ning tähistati võrdlemisi tagasihoidlikult, aga siiski emakeelepäeva. 
Eduard Vilde 155. sünniaastapäeva jutuvõistlusel noppisid auhinnalised kohad meie sõbralikud naaberkoolid Tallinna Saksa Gümnaasium ja Tallinna Mustamäe Gümnaasium. 
Emakeelepäeva aga tähistati traditsioonilise etteütluse ja sõnaseinaga. Selle-aastased tähistusobjektid olid nii Jaan Kross kui Georg Ots - mõlemal rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud
suurmehel täitub tänavu 100 aastat sünnist. Õpilased tutvusid ainetundides mõlema mehe elu ja tegevusega, kuulasid mitmeid lugusid, millest nad teadlikud polnud ning kirjutasid sõnaseina tarbeks meeste loomepalade pealkirju. Omapäraseks kujunes tõsiasi, et vene keele tundidest tuli ainulaadset kaasaelamist ning kirjutati pääliskirju kirillitsates. 
Uuel nädalal saabub aga koolimajja harjumatu õpilasvaikus, kuid see-eest hakkavad sumisema internetiühendused - tuleb panna mitmel tasandil nii õpetajad, õppurid kui ka e-õppesüsteemid proovile. 
Seniks aga püsigem terved ja (l)ootusrikkad!!

laupäev, 22. veebruar 2020

Eesti Vabariigi sünnipäevast ning suurest kolimisest - TAG 17.02-21.02.2020

"Tõeliselt loominguline ja innustav on isik, kes saab vabalt töötada ja mõelda," lausub Albert Einstein 20. sajandi alguspäevil.  Ning Eesti inimestel, sealhulgas artelastel on tõeliselt vedanud, sest meil on võimalus vabalt mõelda ja töötada, õppida, areneda, olla innustunud ja inspireerida teisi. 
Eesti Vabariik tähistab sellel aastal 102. sünnipäeva ning selle raames peetud aktustel oli võimalik taas tunnustada neid, kes olid olnud millestki innustunud ja kuulata aktuse külaliste  ergutavaid sõnavõtte ning tõdeda sealjuures, et tõepoolest on kesksel kohal vabaduse mõiste ja arenguvõimaluste ootus - nii nagu aktusekülalised, Roheliste aseesimees  Kaspar Kurve ja riigikogu liige Tarmo Kruusimäe ka kõnelesid. 
Traditsioonide kohaselt on veebruar Arte gümnaasiumis ajalookuu ning õpilastel oli
võimalus väljendada ajalooga suhestumist erinevatset vaatenurkadest - kas kõneleda kirjatsi ja plakatitel TAG ajaloost, vilistlastest ja mälestustest koolimajas või vaadata
tulevikku. Igatahes oli näitus plakatitega kolimiseelses koolimajas võrdlemisi mitmekülgne.
Lisaks vabariigi sünnipäeva tähistamisele kees veebruaris TAG tõepoolest ümberasumise meeleoludes - läheb ju koolimaja kauaoodatud remonti ning koolipere kolib naabruses asuva endise 37. kk pinnale, puhumajja, nagu mõned õpetajad teraselt täheldasid (sõna ajutine sünonüüm puhutine ja sellest tuletis puhu).
II trimester lõppeb ning pikuke vaheaeg oma tormidega laseb koolirahval hinge tõmmata, kuniks...reede, 14. veebruar 2020

Meremuuseumist; playboxist; sõbranädalast, külalistest - TAG 03.02.2020-14.02.2020

"Ära kõnni mu ees, ma ei pruugi järele tulla. Ära kõnni mu taga, ma ei pruugi ees astuda. Kõnni mu kõrval ja ole lihtsalt mu sõber." sõnab Albert Camus 1950ndatel. Viimastel nädalatel otsustasid artelased antud soovitust eriti tõsiselt võtta ja üksteise kõrval olla, sest tegemist oli nii ühise õppekäigu, playboxi, sõbranädala kui ka üleüldise kolimiseelse udrisusega. Aga järjepanu pilke heites on võimalik saada viimase kümne päeva kohta järgmist.
5.d viibis 06.02.2020 Paksus Margareetas muuseumitunnil. Uuenduskuuri läbinud
Meremuuseum pakub mitmekülgseid haridusprogramme, mille raames õpilased tutvusid kindlustorniga kui väravaga mere ja linna vahel. Lapsed said uurida ja arvata erinevate kaupate olemust, simuleerida linnaväravaid; ajajärjestada Paksust Margareetast tehtud ülesvõtteid, tutvuda vana kogega. Õppekäik tegi karges veebruaris meeled rõõmsaks. 
Kümnendal veebruaril  külastasid Tallinna Arte Gümnaasiumi vilistlased Henrik Pürg ja Getriin Strigin oma endise kooli õpilasi, kui rääkisid jalgpallurielust 8. ja 9. jalgpalliklassi
poistele.  Henriku sõnum noortele oli: "Ole teadlik oma nõrkustest ja arenda nendest oma tugevused, kuid ära unusta juba olemasolevaid tugevusi ja arenda nendest oma eelis teiste ees." Getriin soovitas aga seada igaühel eesmärgid üheks, kaheks ja viieks aastaks ning keskenduda nende saavutamisele. Esinejad andsid nii mõnegi mõtte. 

12.02 vallandus koolis aga playboxieelne ettevalmistuslaine. Tõsiküll, harjutatud oli juba eelnevalt ja üsna ohtralt, kostüümid ja muusika olid valmis. Meeleoluka ja lärmaka, üsna 21. sajandi teise kümnendi helide saatel ja tikktoksides möödus kaks etenduse tundi kiiresti. Parimateks pärjati sedakorda 12. klass vanemas vanuseastmes ja 6.a klass nooremas vanuseastmes. Kõige julgemaks esinejaks tunnistati 5.d klassi õppur Rasmus meeldejääva paroodiaga teemal "Sein on ees". Õhtu lõppes hüvastijätudiskoga. 


14.02 aga tõi kolimiseelsesse kooliärevusse südameid, lilli, kompvekke, häid soove ja kirju ning pisut sädelust riietusse - tähistati täielist sõprust. 
Viimased päevad vanas koolimajas on ühtepidi nostalgiast põimitud, kuid teisalt ootavad artelasi ees üsna teistmoodi ajad ja tegemised - vaid loetud päevade kaugusel on hetk, kui asenduspind 37. kk näol meid oma seinte vahele võtab ja tagasi saame tulla juba sootumaks uutesse tingimustesse.