reede, 18. september 2020

Õppekäigust ettevõtluskülla, gümnaasiumi tutvumispäevast; maailmakoristusest; külalislektorist: TAG 07.09-18.09.2020

               "Kui inimene tahab, et temast veel midagi oleks, siis peab ta midagi tegema," lausub A.H Tammsaare kord oma teoses. Koolieluga kaasnevad olemised ja tegemised ning tuulisesse ja lehekahinat pakkuvasse pohlakuusse mahub mitmet valmimist küll viljade ja küll ürituste näol. 
9. klassid kõnnivad oluliste valikute suunas,
sestap neil kohe esimesel koolinädalal sammud e
ttevõtluskülla ka seati, et saada aimu, missuguseid valikuid ees võib olla. Õpilased suhestusid erinevate rollimängudega, mis simuleerisid ettevõtlust, majandust ja rahatarkust. Oli väga õpetlik ja tore kogemus. 

10. klassi õppuritele toimus aga teist korda Kloogaranna lastelaagris kaheteistkümnendike

korraldatud tutvumispäev, mille raames viidi läbi mitmeid mänge, viktoriine ja koostöötamisi. Kohal olid nii klassijuhatajad kui huvijuht, kes noori jõudumööda kureerisid. Päev oli innukas ja meeleoluküllane. 

18.09 on teadaolevalt maailmakoristuspäev. Selle raames võttis Tallinna Arte Gümnaasiumi 8ab, 9ab & 11SpHTR osa koristusaktsioonist “Meri algab siit”, mille tulemusena korjati kokku TAG-i ümbrusest üle 10000 suitsukoni ja lisaks

sellele hulganisti muud pisiprügi. Kogu koristusest osa võtnud kollektiiv tundis pärast koniderohket päeva, et tehtud sai suur töö puhtama looduskeskkonna nimel. Õpilased ja õpetajad olid ühel meelel, et üldpildis puhtana näiv looduskeskkond on tegelikult muutumas “nähtamatuks prügimäeks”, mille ärahoidmiseks on vaja tegutseda meil kõigil. Artekate nimel kutsume üles mõtlema oma tarbijakäitumise üle ning andma maksimum, et hoida kodupaik puhtana! 


Järgmises sissekandes on käes juba ametlik sügis, on oodata meenutusi spordinädalast ja sellest, kes kõige kaunimalt artelastest kirjutada oskab. Seniks aga lugemisteni!!

teisipäev, 1. september 2020

Alustades 2020/2021

"Õpetada tuleb nõnda, et pakutavat võetakse hinnalise kingitusena, mitte kahtlusena," lausub Albert Einstein kord oma õpilasi juhendades. Ning sellesse kooliaastasse, mis on artelaste jaoks täis uuendusi, muudatusi, uusi õpilasi, uusi õpetajaid,  kohanemistarvidusega õpperuume ning  ühiskondlikku ootamatusvalmidust, võiks võttagi kui hinnalist kingitust.
Suveelevuse möödudes, kui koridorid on täis puhanud, päevitunud ja kasvanud õppureid,  erksat ja ärksat personali, sammub sisse uus õppeperiood. Nii lihtsalt on :) 
Meeldivat uue algust meile ja kõikidele lugejatele! 


esmaspäev, 8. juuni 2020

Distantsilt õpet lõpetades - TAG 16.03-11.06.2020


Viimastel kuudel paiskus maailm ootamatuste 
lainetesse, kuid sellele vaatamata sõudis üks kooliaasta ennast taas sadamasse. 
Omamoodi käänakute ja väänakutega, kuid sihikindlalt eesmärgi suunas.
Distantsõppel kogesid õpilased, õpetajad ja lapsevanemad igal hetkel ja sammul uusi olusid, kuulati pinevusega uudiseid ning prooviti omandada/kinnistada/teadvustada hariduse mitmekülgseid nurki  masinate teel - õpiti ekooli, FB, Google Classroomi, Padleti, Discordi, Skype ja kindlasti veel mõne muu huvitava keskkonna kaude.
Kogu kooliga seotud rahvas tegutses uutmoodi olukorras just nii hästi-halvasti, kui saadi ja suudeti - virtuaalkoosolekud- ja tunnid; toidupakkide jagamised; omavaheline pidev kirjalik suhtlus etc.
Olude leebudes aga tulid õppeaasta lõpule omased tegevused - toimus liikumispäev; õppesuunapõhised praktikad ja õppekäigud. 
Tavapäraselt on juuni esimestel päevadel alanud 9. klasside pingeline eksamiperiood, kuid sedakorda toimus ülekooliline liikumispäev, kus erinevad vanuseastmed said ülesandeks teha liikumisel geomeetrilisi kujundeid, inimtekkelisi objektide kujundeid vms. 
4.b tuli üle mitme aja kooli ja  kirjutas haikusid,
tutvuti majanduspraktika raames tuntud Eesti investoritega, koostati e-poodide hinnavõrdlust, et leida odavaim ostukorv ja säästa raha. Olid väga meeleolukad päevad.
5.d  aga tegutses majanduspraktika raames jäätisega - õpilastel tuli eelnevalt uurida jäätise ajalugu ja koostist ning seejärel asuda ülesandeid lahendama - tuli käia
suures kaubaketis, osta jäätis, vaadata kilohinda ning jutustada üks jäätisega seotud lugu. 
Praktikajärgselt aga käis 5. d tutvumas vanalinnaga - uudistati linnamüüri, vaadati ümbrust sellise pilguga, millega varem polnud kokkupuututud. Õpilased proovisid leida erinevaid detaile majaehituses ning samas kuulati ka miniloengut Tornide väljaku ajaloost, selle nimetustest ja kunagistest funktsioonidest. 
Kooli 10. ja  11. klasside humanitaar- ja sport-psühholoogia õppesuunal oli tore koolipraktika, mille käigus tehti erinevaid rahvusroogasid ja filmiti umbes 6-minutiliseid videoklippe, kus tutvustati protsessi õpitavas võõrkeeles.
6.a klass tegi läbi oma iga-kevadise kunstipraktika, kus keskenduti pigem linnamiljööle. Ka õppekäik oli seotud linnaga - õpilased said uurida Eesti
Arhitektuurimuuseumi. 
Sama kohta, aga pisut teisest kandist vaatas 6.b - seda kogeti omaenda keha kaude.  Kogeti oma keha ja kõikide meeltega - väga efektset ja mängulist väljapanekut jäädi veel peale muuseumitundigi avastama ja katsetama.
Ka 8.b käis arhitektuurimuuseumis ja osales tunnis "Rottermanni saladused - Rotermanni kvartal linnaruumiõppe keskkonnana". Klass jaotati rühmadeks ja igale rühmale anti erinev ülesanne, mida Rottermanni kvartalis uurida - ruum ja vorm, värvid linnaruumis jt. Rühmad käisid iseseisvalt kvartalit uurimas ning hiljem pidi iga grupp oma
vaatlustulemusi teistele tutvustama.  Õpilaste arvates olid ülesanded huvitavad ja panid neid linna hoopis teise pilguga vaatama. Hiljem oli võimalus käia ka muuseumis ringi ning eriti põnevaks osutus keldrikorrusel asuv näitus "Uuri ruumi".
5.c klass käis 5. juunil õppekäigul Viimsi Sõjamuuseumis. Sõjamuuseum ehk kindral Johan Laidoneri muuseum asub väga heas korras, kauni arhitektuuriga majas. Seal on põnevad ja hästi läbimõeldud, mitmekesised ekspositsioonid, mille abil oli lastel võimalik tutvuda nii muinasajast, keskajast kui ka esimesest ja teisest maailmasõjast pärit sõjasõjatehnika ja lahinguvarustusega.
Huvitav oli uurida kindral Laidoneri  kabinetti, kaitseliidu tuba ja märgituba ning saada lühiülevaade Eesti sõjajaloo suurkujude elust ja tegevusest. Samuti tekitas laste seas elevust võimalus lähitutvuda laialdase rasketehnika valikuga sõjatehnika angaaris, kus leidus nii suurtükke, miinipildujaid, haubitsaid kui ka kahureid.​ 
Üheksandad ja kaheteistkümnendad klassid lõpetavad tänavu kooli Kultuurikeskuses Kaja, kus olude tõttu on mitmed asjalood teised. 

🎺Kuid selliselt pakib üks õppeaasta ennast korralikult kokku ja läheb vastu suurele suvele! 
Uute lugemisteni õppeaastal 2020/2021🎺 

laupäev, 14. märts 2020

Vilde jutuvõistlusest, emakeelepäevast - TAG 02.03-13.03.2020

"Ka nendest kividest, millega teie teed tõkestada püütakse, saab ilusat ehitada," lausub  Johann Wolfgang von Goethe 19. sajandi künnisel.
Taolise väljaüteluse foonil on tõene ka asjaolu, et Arte on nüüdsest puhumajas ennast sisse seadnud ja koolitöö on mõõdukalt rahulikus rütmis käivitunud. Kohanemisperioodi aga varjutab tõsiasi, et alates 16.03 asub koolipere ühteviisi ainulaadsele, uudsele ja väljakutseterohkele  e-õppele, mille põhjuseks on preventiivsus ülemaailmse nakkuse suhtes. 
Igatahes on toimunud märtsi jäävad sündmused siiski tavapäraselt: 05.03 autasustati Kännukuke raamatukogus järjekordse Vilde jutuvõistluse võitjaid ning tähistati võrdlemisi tagasihoidlikult, aga siiski emakeelepäeva. 
Eduard Vilde 155. sünniaastapäeva jutuvõistlusel noppisid auhinnalised kohad meie sõbralikud naaberkoolid Tallinna Saksa Gümnaasium ja Tallinna Mustamäe Gümnaasium. 
Emakeelepäeva aga tähistati traditsioonilise etteütluse ja sõnaseinaga. Selle-aastased tähistusobjektid olid nii Jaan Kross kui Georg Ots - mõlemal rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud
suurmehel täitub tänavu 100 aastat sünnist. Õpilased tutvusid ainetundides mõlema mehe elu ja tegevusega, kuulasid mitmeid lugusid, millest nad teadlikud polnud ning kirjutasid sõnaseina tarbeks meeste loomepalade pealkirju. Omapäraseks kujunes tõsiasi, et vene keele tundidest tuli ainulaadset kaasaelamist ning kirjutati pääliskirju kirillitsates. 
Uuel nädalal saabub aga koolimajja harjumatu õpilasvaikus, kuid see-eest hakkavad sumisema internetiühendused - tuleb panna mitmel tasandil nii õpetajad, õppurid kui ka e-õppesüsteemid proovile. 
Seniks aga püsigem terved ja (l)ootusrikkad!!

laupäev, 22. veebruar 2020

Eesti Vabariigi sünnipäevast ning suurest kolimisest - TAG 17.02-21.02.2020

"Tõeliselt loominguline ja innustav on isik, kes saab vabalt töötada ja mõelda," lausub Albert Einstein 20. sajandi alguspäevil.  Ning Eesti inimestel, sealhulgas artelastel on tõeliselt vedanud, sest meil on võimalus vabalt mõelda ja töötada, õppida, areneda, olla innustunud ja inspireerida teisi. 
Eesti Vabariik tähistab sellel aastal 102. sünnipäeva ning selle raames peetud aktustel oli võimalik taas tunnustada neid, kes olid olnud millestki innustunud ja kuulata aktuse külaliste  ergutavaid sõnavõtte ning tõdeda sealjuures, et tõepoolest on kesksel kohal vabaduse mõiste ja arenguvõimaluste ootus - nii nagu aktusekülalised, Roheliste aseesimees  Kaspar Kurve ja riigikogu liige Tarmo Kruusimäe ka kõnelesid. 
Traditsioonide kohaselt on veebruar Arte gümnaasiumis ajalookuu ning õpilastel oli
võimalus väljendada ajalooga suhestumist erinevatset vaatenurkadest - kas kõneleda kirjatsi ja plakatitel TAG ajaloost, vilistlastest ja mälestustest koolimajas või vaadata
tulevikku. Igatahes oli näitus plakatitega kolimiseelses koolimajas võrdlemisi mitmekülgne.
Lisaks vabariigi sünnipäeva tähistamisele kees veebruaris TAG tõepoolest ümberasumise meeleoludes - läheb ju koolimaja kauaoodatud remonti ning koolipere kolib naabruses asuva endise 37. kk pinnale, puhumajja, nagu mõned õpetajad teraselt täheldasid (sõna ajutine sünonüüm puhutine ja sellest tuletis puhu).
II trimester lõppeb ning pikuke vaheaeg oma tormidega laseb koolirahval hinge tõmmata, kuniks...reede, 14. veebruar 2020

Meremuuseumist; playboxist; sõbranädalast, külalistest - TAG 03.02.2020-14.02.2020

"Ära kõnni mu ees, ma ei pruugi järele tulla. Ära kõnni mu taga, ma ei pruugi ees astuda. Kõnni mu kõrval ja ole lihtsalt mu sõber." sõnab Albert Camus 1950ndatel. Viimastel nädalatel otsustasid artelased antud soovitust eriti tõsiselt võtta ja üksteise kõrval olla, sest tegemist oli nii ühise õppekäigu, playboxi, sõbranädala kui ka üleüldise kolimiseelse udrisusega. Aga järjepanu pilke heites on võimalik saada viimase kümne päeva kohta järgmist.
5.d viibis 06.02.2020 Paksus Margareetas muuseumitunnil. Uuenduskuuri läbinud
Meremuuseum pakub mitmekülgseid haridusprogramme, mille raames õpilased tutvusid kindlustorniga kui väravaga mere ja linna vahel. Lapsed said uurida ja arvata erinevate kaupate olemust, simuleerida linnaväravaid; ajajärjestada Paksust Margareetast tehtud ülesvõtteid, tutvuda vana kogega. Õppekäik tegi karges veebruaris meeled rõõmsaks. 
Kümnendal veebruaril  külastasid Tallinna Arte Gümnaasiumi vilistlased Henrik Pürg ja Getriin Strigin oma endise kooli õpilasi, kui rääkisid jalgpallurielust 8. ja 9. jalgpalliklassi
poistele.  Henriku sõnum noortele oli: "Ole teadlik oma nõrkustest ja arenda nendest oma tugevused, kuid ära unusta juba olemasolevaid tugevusi ja arenda nendest oma eelis teiste ees." Getriin soovitas aga seada igaühel eesmärgid üheks, kaheks ja viieks aastaks ning keskenduda nende saavutamisele. Esinejad andsid nii mõnegi mõtte. 

12.02 vallandus koolis aga playboxieelne ettevalmistuslaine. Tõsiküll, harjutatud oli juba eelnevalt ja üsna ohtralt, kostüümid ja muusika olid valmis. Meeleoluka ja lärmaka, üsna 21. sajandi teise kümnendi helide saatel ja tikktoksides möödus kaks etenduse tundi kiiresti. Parimateks pärjati sedakorda 12. klass vanemas vanuseastmes ja 6.a klass nooremas vanuseastmes. Kõige julgemaks esinejaks tunnistati 5.d klassi õppur Rasmus meeldejääva paroodiaga teemal "Sein on ees". Õhtu lõppes hüvastijätudiskoga. 


14.02 aga tõi kolimiseelsesse kooliärevusse südameid, lilli, kompvekke, häid soove ja kirju ning pisut sädelust riietusse - tähistati täielist sõprust. 
Viimased päevad vanas koolimajas on ühtepidi nostalgiast põimitud, kuid teisalt ootavad artelasi ees üsna teistmoodi ajad ja tegemised - vaid loetud päevade kaugusel on hetk, kui asenduspind 37. kk näol meid oma seinte vahele võtab ja tagasi saame tulla juba sootumaks uutesse tingimustesse. 

reede, 31. jaanuar 2020

Lumevaeguses: näidendist, külalisest, õppekäigust, näitusest, võõrkeeltenädalast - TAG 06.01-31.01.2020

"Aeg on inimese väärtuslikem varandus. Kui ei ole midagi öelda, siis pole vaja kulutada enda ja ennekõike teiste aega," on sõnanud Eesti zooloog ja loodusfilosoof Fred Jüssi. Ning tuleb temaga osaliselt nõustuda, sest kuigi 2020 astus uljalt õuele, sai esiti jaanuari tegemisi üsna rahumeelselt võtta. Kuni andis tunda  tegelikkus - oli mitmeidki sündmusi, millest kõnelda.
Näiteks avati värskelt remonditud Kultuurikeskuses Kaja õpilastööde näitus, kus terve jaanuari sai nautida mitmekülgset kunsti.
Kajakeskus oli just remondist välja tulnud. Mõeldi välja, et teeks Arte kooli õpilastööde näituse seekord Kajas. Mindi lastega välja, uuriti elu,
joonistati ja visandati, lõigati paberist, linoolist ja plastikust välja, trükiti välja. Siis valiti paremate tööde hulgast välja, mis millega ja kuhu sobib ning riputati tööd välja. Seejärel käisid mitmed klassid Kaja Kultuurikeskuses näitust "Välja" avamas. Esinesid laulukooriõpilased ja tänusõnad ütles välja direktor Sirje Ebral. Kallil vaatajal oli võimalus näitusest välja teha kuni 29. jaanuarini. 
Põhikoolile avanes võimalus  vaadata etendust „Katki“, mis on Kaarel Orumägi loodud ja lavastatud etendus ning hetkel tuuritab see mööda paljusid Eestimaa koole. Mängivad Kaari Sillamaa
Kaunite Kunstide Kooli Noorte Muusikateatri õpilased, tegelaste eakaaslased. Etendati lugu tänapäeva noorte probleemidest. Tegu oli muusikalise sotsiaaldraamaga, kus sai ka naerda. Etendust vaadates oli palju äratundmishetki. Lavastust "Katki" oli väga põnev jälgida ja lugu oli väga huvitav.
Tallinna Arte Gümnaasiumi tütarlapsed võitsid lisaajal koolinoorte meistritiitli korvpallis üsna napilt, lisajal kahe punktiga, Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi ja võitsid koolinoorte meistritiitli.
Kuldses Arte Gümnaasiumi võistkonnas mängisid Sille-Liis Mölder, Kristel Rattasepp, Marta Eleri Jaama, Alisa  Savotsjanov, Laura Õun, Kerttu Raudleht, Anette- Marielle Saarna, Karoliina Koolmeister, Kätlin Kangur ja Elena Iliste. Juhendajaks Ain Osula ja kehalise kasvatuse õpetaja Merike Strahov.
Artes esines üheksandikele omanäolise loenguga kirjanik Sass Henno. Loeng kandis pealkirja "Asjad, millest täiskasvanud rääkida ei julge" ning kestis kolm tundi, esimese tunni rääkis ta oma lapsepõlvest, teise tunni valesti läinud
suhetest ja kolmanda tunni seksuaalvägivallast. Jutt oli vabas vormis, kuid väga argumenteeritud ja näideterohke. Saadi väga palju uusi mõttekohti, millele tähelepanu pöörata ja/või enda ja sõpradega arutada. Õnnestus ka väga palju naerda ning tõsistel teemadel asjade üle järgi mõelda. Noored jäid rahule.
6.c klass ekskursioonil T1 liblikapargis. Liblikaid võis võtta näpu või käsivarre peale, aga tavaliselt
tulid nad ise. Ühe klaasi taga olid ka liblikate kookonid. Peale liblikate olid seal ka papagoi Rio, kameeleon ja leguaan. Poiste lemmik oli papagoi, kes oskas „tere“ öelda. Liblikapark oli huvitav ning 6. c õppurid soovitavad seda teistelegi.
Jaanuari viimane nädal mahutas enesesse võõrkeeltega seonduvaid üritusi, mis olid
sedakorda seotud John Lennoni 80. sünniaastapäevaga. Terve nädala oli õpilastel võimalik osa saada Lennoni-teemalisest slaidiesitlusest, lauldi mitmes keeles tema repertuaari kuulunud lugusid. 
Uus kuu, mis meiega juba homme liitub, toob aga omanäolisust mitmel moel, kuid sellest juba järgmisel korral ja lootuses, et niiiiii pikka vahet enam blogile sisse ei tule. 

laupäev, 21. detsember 2019

Poolaasta lõppedes ja ülima jõulususega - TAG 09.12-20.12.2019
"Harva, kui uut raamatut avades on lehed täiesti tühjad. Aga uus aasta on just selline raamat, mille lehtedele saame ise lugusid kirjutada," ütleb tundmatuks jääda sooviv autor 2019. aasta lõppedes.
Ja tõesti tõdeb Arte koolipere, et kätte jõudis pea kolmenädalane hingetõmme, millele eelnes hulkapalju tegevusi. Olid ustekaunistused, jõuluturg, võõrkeelsed jõululaulud, kontserdid, peod, tegevused tundides ja enne ning pärast. Ühte näputäit toimunus saab siitki vaadata. Palju tevet on Arte FB-s

Kahjuks üsna lumevaeselt, aga siiski ootusrikkalt suundub Arte koolipere jõulupuhkusele ja vaatab  pilguga uude aastasse, et oma järgmisesse raamatusse lisada värskete tegevustega lehti....

laupäev, 7. detsember 2019

Võidu lainel, viktoriiniselt, õppekäiguselt ning päkapikutajalikult - TAG 02.12-06.12.2019


"Olen võtnud kõik teadmised oma tegevusalaks," lausub Francis Bacon 1592. aastal kirjas oma sõbrale. Ja koolielu peegeldab elavalt teadmiste tegevusalaks olemist, seetõttu saabki TAG-i blogi iganädalaselt midagi oma lehekülgedele kirjutada. Sest detsembri esimene koolinädal tõi nii jõuluaja alguse, väga võimsaid saavutusi kui põnevaid viktoriine ja mitmekülgseid õppekäike. Nii mõneski asjas on võimalik luua uusi traditsioone. Selleaastane jõuluaeg algas Artes

4.-6. klasside õpilastest koosneva päkapikukõnniga klassiruumidesse, kus kahest päkapikust olevas paaris luges üks õpilane ette väikese jõuluteksti ja teine andis klassile üle jõuluvalguskillu.

5.a klassi õpilane Margarita Kaetri tõestas ennast Eesti Lastekirjanduse Keskuses toimunud Koidulauliku konkursil, tuues sealt kaasa oma vanusegrupis kindla esikoha. Õnnitlused tublile etlejale ja tema juhendajale. 
Lõppev nädal oli jälle pingeline spordinädal.
Harjutatud sai tublisti ja saavutus oli ka suurepärane. 03.12 - 04.12 toimusid Mustamäe Linnaosa meistrivõistlused kombineeritud teatevõistlustes. Artelased olid ülitublid ja tõid koju kaks esikohta. Osalesid 3. ja 4. klasside võistkonnad. 

Neljapäeval, 6. detsembri pärastlõunal, toimus Arte Gümnaasiumi aulas aineviktoriin Tallinna koolide 7. klasside õpilastele. Õpilased näitasid oma teadmisi Ameerika Ühendriikide linnade
Washington DC, New York'i, Bostoni ja Philadelphia ajaloo, kultuuri, vaatamisväärsuste jne tundmises. Tasavägises võistluses osalesid 31 kooli võistkonnad. Võistluse lõpp läks eriti pingeliseks, kui lisaküsimuste voor otsustas kõigepealt 5. koha ning seejärel pidid kahe kooli õpilased vastama veel kolmele lisaküsimusele, et 6. koha võistkond välja selgitada. Soovime palju õnne võitjatele ning jääme ootama uut viktoriini järgmisel õppeaastal.

8. b käis reedel, 6. detsembril, muuseumitunnis Loodusmuuseumis, kus uuriti selgrootuid -limuseid ja lülijalgseid. Mikroskoobiga imetleti krevetti, ämblikku ja kärbest. Püüti vahet teha jõe- ja järvekarbil. Samuti uuriti, mis on mullas ja mida sealt leida võib. Kõige toredam leid oli väike valge hooghännaline. 
Õpetaja Lilia Bulai demonstreeris 6. detsembril Tallinna Arte Gümnaasiumis VÕSi aktiivsematele liikmetele ja tegevõpetajatele üle Eesti võimalusi koostada animatsioone vene keele tundide rikastamiseks. 
Lilia juhendamisel valmisid lühikesed animatsioonid peatselt saabuvatest jõulu- ja uue aasta pühadest. Praktiliste töötuba sari jätkub uute töövahendite tutvustamisega jaanuaris ja veebruaris.​
Reedel algas veel ka jõuluuste kaunistamine ning 12. klassid proovisid eesti keele eksamit - nii nagu see varsti tulemas on. Seniks aga teist adventi ja järgmise sissekandeni - ning jõuludeni on ainult kaks nädalat. 

laupäev, 30. november 2019

Sportlikult; mälumängudest; karjäärinädalast, kodanikepäevast - TAG 25.11- 29.11.2019"Sportlane ei saa joosta, raha taskus kõlisemas, vaid lootusega südames ja unistusega peas," ütleb tuntud jooksja Emil Zatopek ligi 60 aastat tagasi. Tema lausungis on väga palju tõde, sest spordis tuleb sihtida mitte pelgalt tulemusrikast eesmärki, vaid ka oskust võistlustest osa võtta. Ning selles blogikandes võistlustest saabki ohtralt rääkida. Oli muidugi muudki, aga kõigest järjepanu.
Esiteks toimus Arte Kuldkala võistlus 1.- 5. klassile. Tüdrukute arvestuses viis karika koju 5.a klassi õpilane Elli Lõvi ja seda juba kolmandat
korda järjest. II koha saavutas Mari-Liis Heinaru 5.c ning III koha Anna Ivanova 5.c. Poiste osavõtt oli tunduvalt väiksem ja kuldkala viis koju Kristofer Danjuk 3.b.
Kuldkalast järgmine päev oli eriliselt tihe. Tallinna Koolinoorte meistriks jalgpallis tulid gümnaasiumi neiud. Samal päeval olid võistlustules ka korvpallurid. 8.-9.klasside arvestuses osales
Sportland 3X3 Tallinna voorus Artest 5 võistkonda. Kuulsust ja au tõid jälle tüdrukute võistkonnad. I koha saavutasid Marta Eleri Jaama 8.a, Alisa Savostjanov 8.a, Sille-Liis Mölder 8.b, Kristel Rattasepp 8.b ning III koha Kerttu Raudleht 8.a, Anette Marielle Saarne 8.a, Laura Õun 8.a, Elena Iliste 9.c.
Edasi võtsid mõõtu rahvastepalli mängijad. Kaks kuud tõsist tööd igal koolipäeval päädis hõbemedaliga 4.-5. klassi poiste Dumle rahvastepalli finaalis Narvas. Osalesid õppursportlased Karl Roland Kääramees 5.c, Robert Põldsaar 5.c, Markus Mikk Mölder 5.a, Tristan Soon 5.d, Andero Soon 5.d, Robin Juurik 5.b, Andero Kaares 4.a, Kaspar Kamdron 4.b. Neid juhendas õpetaja Aivar Villems. 
Tallinna Arte Gümnaasiumi neiud said koolinoorte meistriteks jalgpallis. TAG-i esinduskoondis võitis kindlalt Tallinna Koolinoorte meistritiitli jalgpallis. Kuldses võistkonnas mängisid Valeria Liik, Kärt Hüdsi, Sandra Pärn, Heidi Melis, Chrystal King, Žanna Smirnova, Sascya Assak, Elen Pruuli, Emilia Koger, Kristiina Heinvars, Cristina Kivisik, Mari-Ly Ola, Elisabeth Järva.
Kui tüdrukud said hulla, siis TAG noormehed heitlesid visalt ja päädisid hõbemedaliga.  Hõbemedalid ja teine koht Tallinna Arte Gümnaasiumi poeglastele. Võistkonnas mängisid Romet Matias Kivestu, Oskar Hendrikson, Egert Pootsik, Oliver Aleksander Otti, Karl Orren, Oliver Niit, Hugo Palutaja, Mihhail Kolobov, Markus Riisenberg, Roman Teljakov, Siim Leier, Ramon Smirnov, Fjodor Melehhov, Aleksander Švedovski ja Kristofer Robin Grün.  Juhendas Marko Lelov. Igatahes õnnesoovid kõikidele ja eduelamusi ka järgmisel hooajal. 
Sel nädala said karjäärinädala raames 9. klassid osa loengust "Õppimisvõimalused peale põhikooli". Külalisteks Karjäärikeskusest olid Merike Aava ja Aleksei Jermilov. Nad kõnelesid  huvitavalt erinevatest valikutest põhikooli lõpus, juhatasid, kust infot saab ja andsid ka konkreetseid näpunäiteid. Lektorid tõid välja kõik erinevad gümnaasiumi erialad ja suurelt julgustasid ka kutsekooli peale mõtlema. Kohtumine oli kasulik, andis mõtlemisainet ja sai oma tulevikuplaanide üle otsustamiseks pisut selgust juurde.
Ka toimus  kohtumine 1.b  klassi külalistunnis õpilase Rianna emaga, kes rääkis enda tööst lasteaias ja õpetas  lastele põneva mängu. Ise alles lasteaiaeast välja saanud õpilastele tulid meelde nii mõnedki vahvad tunnid. 
Karjäärinädala üks külaline oli 3.v klassis kiirabitöötaja. Väga vahva ja sõnaosav mees, kes
võitis kohe kõigi meie klassi laste tähelepanu ja poolehoiu. veel üks ametialane kohtumine oli Eesti Kaitseliidu liikmega, endise Eesti sõjaväepolitsei töötajaga. Temagi oli väga karismaatilise tegevuse esindaja ning teema oli eriti poistele väga huvitav.  Lõpetuseks sai iga laps kaitseliidult kingitusi.
Lisaks spordile ja karjäärinädalale tähistas Arte koolipere kodanikepäeva, mille käigus osalesid artelased mälumängus.   TAG-i 11. klassi esindus (J. Piirisild, M.-H. Kaar, S.-M. Halanurm, E. Kell - juhendaja A. Kiristaja) saavutas Eesti koolinoorte XVII mälumängu meistrivõistlustel Tallinna ja Harjumaa gümnaasiumide arvestuses III koha. 9.b klassi esindus (P. Einberg, K. Põldsaar, M. Tombak, O. Mõttus - juhendaja A. Kiristaja) saavutas Eesti koolinoorte XVII mälumängu meistrivõistlustel Tallinna põhikoolide
arvestuses III koha. Väga tublid mängurid igatahes ja edu ka juhendajale!
Ka 4.-6. klassid panid oma teadmised proovile - kodanikepäeva tähistamise raames toimus neil ühildatud üritus Arte õpioskuste võistluse finaaliga. Lõplikud võitjad saadakse teada jõulusissekandes.
Võõrkeele vallas toimus kosmopoliitne mälumäng. Nimelt oli 25. novemberil 7. klassi õpilastele viktoriin, kus vastati Ameerika Ühendriikide linnu Botoni, Philadelphia, New York'i ja Washington, DC' geograafiat, ajalugu ja kultuuri puudutavatele küsimustele. Linnavoorule, mis sel aastal peetakse 5. detsembril ja on meie kooli korraldada, sest toimub Arte Gümnaasiumis, lähevad Anett Arro (7.a) ja Mattias Metsaäär (7.b). Hoiame neile pöialt!
Sportlikult, karjääriteadlikult ja mälumängivalt  lõpetades ja tõdedes, et järgmisel nädalal ootavad õpilasi tundides päkapikud, tuleb kaunistada jõuluuksed ja teha 12. proovieksam eesti keeles. Just nii tihedalt läheb üks koolinädal...