reede, 18. mai 2018

Riigikogus; rabas; ühislaulmisel; õuesõppel - TAG 14.05-18.05.2018

Eesti kummaline ilm paneb vahel sügavasti ohkama, sest just siis, kui oleks tarvidus ennast kokku võtta, et kooliaasta lõpp igati edukalt mööduks, otsustas Päike oma heldemat poolt jagada ja laskis ennast kooliruumidesse jõuliselt sisse suruda. Selles mõneti ebatavalises õppenädalas toimus aga mõndagi huvitavat.
Kindlasti tuleb öelda suur tänu meie lauljatele, kes osalesid 15. mail Vabaduse väljakul ühislaulmisel "Meie siin". Arte gümnaasiumist oli esindatud nii lastekoor kui ka noorte segakoor. Tallinna päeva raames (Tallinn sai 15.05 770 aastaseks!!) kinkisid tuhanded kooliõpilased kauneid lauluhetki  Eesti Vabariigile. See on osa ühiskingitusest, sest ärgem unustagem - EV 100 kestab. Sama ürituse raames tegid artelased ka väikese viktoriini Tallinna kohta.
Kooli 2.b klass käis õuesõppepäeval Saula
Siniallikatel  vaatlemas nähtust "Salasilmad võlumetsas". Lapsed said vaadata omapärast osakest loodusest ning ka võimaluse käed külge lüüa metsa istutamisele - juba maast madalast peaksid asjad lastele selged olema!! Lastele meeldisid need metsahetked väga. 
Pole parimat viisi tunda loodust, kui seda vahetult
kogeda. Võimalus avaneski ning Arte gümnaasiumi kuuendikud tutvusid sellel nädalal Paunküla rabaga. Nad said vaadata, kuidas turvas kasvab, mida seal veel võib näha arenemas ja kuidas võiks omadega mitte rappa minna. Õppekäik oli vahva ja meeleolukas.
Gümnaasiumis on auasjaks teada ja tunda, kuidas toimib riik ja rahvas. Et institutsioonide tasemel
olusid paremini mõista, käis 11.b. Riigikogus.  Klassil õnnestus  sealhulgas kohtuda Riigikogu esimehe Eiki Nestoriga ja IRL fraktsiooni liikme Mart Nutiga. Gümnasistid vaatlesid istungit,  tutvusid majaga ning käisid Pika Hermani tornis vaatamas, kas Arte paistab.  Arte terendas kaugusest, kuid märksa maisem kooliaasta lõpp on juba üsna ukse ees.
Kirjutusteni!!!

laupäev, 12. mai 2018

Projektipäevast; võidutsemistest; talgutest; emadepäevast - TAG 02.05-11.05.2018

Mõnevõrra ebatavalises  rütmis kooliaasta eelviimane ja ütlemata pingeline mai kõndis soojade ilmadega oma lugusid pajatama, milleks sedakorda on järgmised hetked:
Õp Reet Tiro viibis ühel mõnusal kevadpäeval oma 2.b-ga Ämari Lennubaasis, kus neile tutvustati An-2 tüüpi lennukit, Robinsoni
koptereid, tuletõrjedepood ja lennujaama reisitreminali. 
Vaadati suure põnevusega kopteri maandumist ja õhkutõusu, Itaalia hävitajate lendu lennujaama kohal ja ka nende maandumist. Õpilased ja õpetaja tänavad kaasõpilase ema sellise vahva päeva korraldamise ja giidiks olemise eest. 
Artelased olid taas tublid Mustamäe koolide 5. klasside jalgrattapäeval, kus saadi teine koht. Võistkonda kuulusid Lisbeth Riistan, Matilda
Angela Simson, Erik Lubaso, Mattias Metsaäär - kõik 5.b-st.  Kohtunike hulgas oli ka Arte vilistlane Rando Luhaorg, kes lõpetas Artes samal aastal, mil päevakangelased TAG-s haridusteed alustasid. Õnnitlused tublidele jalgratturitele.
Üle-eestilise talgupäeva hõlmas tegutses Mustamäe LOV,kes korraldas Mustamäe haridusasutustele samuti heakorrapäeva. Arte tublid 5.-8.klasside õpilased korrastasid kooliterritooriumi lähiümbrust. Töö lendas kärmelt ning kooliümbrus sai korda küll. Talgulistele pakuti päeva lõppedes maitsvat suppi.
Loomulikult toimus seoses emadepäeva saabumisega ka emadele pühendatud õhtupoolik - toimus kohvik, anti võimas kontsert, emad-
vanaemad said tutvuda kunstinäitustega ja põigata ka koolivormilaadale. Tuli tõdeda, et üks õige artelane  väga loominguline ja töökas tegelane ning mehka iga asja pääle :) Ning varsti tuleb tõdeda - tasemetööd, loovtööde ja uurimistööde kaitsmised, koolieksamid ja põhikoolieksamid on needmärkssõnad, mis allesjäänud nädalaid kroonivad.
Tegusust tuulde ja töökust tundidesse!
Kõikidele emadele samuti parimaid soove!!!

neljapäev, 26. aprill 2018

"Orhidee emale 2018"

"Vaba inimene vabal maal" - sellist pääliskirja kandis 34. "Orhidee emale" AD 2018.  Intensiivse harjutusperioodi tulemusel sündis sedakorda kooli suurüritus Eesti ajatelje raamistuses.
Esiti mindi ikka väga kaugele - ürgaja alguslätetesse, kus Arte Kõmistaja toimetus esitas omalaadse nägemuse vabadusest teemal „Vabad trilobiidid vabas meres“, pärast mida oli
võimalik kuulda lastekoori esituses laulu "Ärkamisaeg" ning sinna sobivalt otsa näha  3. ja 8. klasside õpilaste esituses Eesti asustamise teemalist lühinäidendit "Esiema ja esiisa". Näidend oli heaks üleminekuks noortekoori, Arte Rammi ja bändi ettekandes laulule "Vee ja soola saaga", mis omakorda tähistas keskaega ja oli sissejuhatuseks   ansamblilt Voce helipalale "Matona"
Et Eesti ajalugu on ilmestanud mitmed võõrad külalised, siis torkas ka ajateljelt silma, et mõned sajandid jäid pisut eemale - märkimisväärseks osutus aga ärkamisaeg, mida esitati näidendiga "Käisin kord papa Jannseni juures". Igasuguse ärkamisega kaasneb alati hoogne liikumine ning vilkad õpilased tantsisid tuljakut ja kaerajaani pisut tänapäevases võtmes.
Arte kooliperes on õpilasi, kes käsitsevad viiulit mängleva kergusega. Külalised saidki kuulda "Viiulikontserti D-tuur" ning sobivalt mindi sealt üle õdede Pohlakute " Lumehelveste valsile" 
Edasi sai vaadata omanäolist sõnaseadet "Vargamäe vabadusest", kus Eesti tuntuim teos oli miksitud tulnukatemaatikaga. 
Peoõhtu esimene pool päädis tordiesitlustega, millelt mindi rõõmsalt väikesele vaheajale, kus külalised said head-paremat soolase ja magusa näol mekkida.  
Õhtu teist poolt alustas soololaul Anneli Torimilt ning järgnes väga vahva 5. b klassi näidend "Keeleuuendajad" ning  3.c tants"Marsikava", millele järgnes mudilaskoorilt laul  „Meie isa tegi meile veski“.

Eesti ajatelg ei saa  muukeelsuseta ning hoogne 9. a esitatud "Tare-tareke" tõi oma intensiivsusega nii mõnegi naeru kuuldavale. Venekeelne laul ja tants ning edasi jätkus õhtu näidendiga "Nõukogude kool", millesse panustas aega ja energiat gümnaasiumirahvas. 
Nõukogude ajast liikus aeg edasi laulvasse revolutsiooni, mille võttis kenasti kokku 10.b õpilase Helen Murula Vilde jutuvõistlusel osalenud „Minu vabadus“  gümnasistide ja õpetajate esituses ja millele järgnes ühendkoori  ettekandes "Isamaa ilu hoieldes".
Loositi välja ka orhidee, mille sai sedakorda esimese klassi õpilase ema, kes viibis meeldejääval õhtul esmakordselt.
Et "Orhideelt" on tuule tiibadesse saanud nii mõnigi nüüdne näitleja/laulja/muusik, siis oli otsekui selle kinnituseks laval esinemas vilistalne Silver Jusilo, kes saatis kitarri ja lauluga tantsukava "Metsik armastus".
Ajateljelt ei puudunud ka kaasaegsemaid noote - kombineerituna 4.a ja gümnaasiumi õpilastega võis näha-kuulda räpilugu "Kiki-Miki". 
Õhtu viimase sõnalise esituse tegi selle-aastane emakeelepäeva kõnevõistluse võitja Sten Marc Teresk  võidukõnega „Mõnikord on nõnda“, millele järgnes hoogsalt moodne tants "Tunne end vabalt". Õhtu viimaseks palaks oli lõpulaul "Vangile ei meeldi trellid".
Aplaus kestis kaua ning tegijatel tuli tõdeda - 
ilus õhtu oli!
👌🙌👍

pühapäev, 15. aprill 2018

Tehnoloogiast; lõpukellast; olümpiaaditulemustest; õppekäigust Tartusse - TAG 09.04-13.04.2018

Kevadilmade saabumisega tuli mitmeid udrisid asjaõiendusi, mis vajavad nädalakordset kõnelust. Laulev linnuke, aknast kiirgav päike ja värskelt lõhnav hoovipealne kergitavad mõtteisse meeleolusid eesootavast, kuid enne veel, kui sinna saab, on vaja klaarida toimetused viimasest õppenädalast.
8.a klassi õpilane Sevinc Mämmädli saavutas vabariiklikul ajaloo olümpiaadil Tartus 7.-8. koha.
Tallinna koolide õpilaste arvestuses 1. koht. Teda juhendas õpetaja Arvis Kiristaja. Õnnitlused tubli saavutuse eest. 
Koolis toimus järjekordne Tallinna koolide tehnoloogiaõpetuse võistlus. Üritus sattus kosmonautika päevale, mis inspireeris õpilasi valmistama marsikulgurit. Marsikulgur on labor, mis saadab maale erinevat infot punase planeedi
atmosfääri ning pinnase kohta ning mis liigub tuumaenergia jõul. Õpilaste poolt valmistatud kulgur aga kasutas edasiliikumiseks superkondensaatoritesse akumuleeritud päikesest pärit energiat. Sõiduk pidi läbima keeruka teekonna, vältides erinevaid takistusi. Meie kooli võistkonnal õnnestus pingelises võistluses saavutada kolmas koht. TAG-i esindasid 8. a õpilased Ragnar Truu ning Siim Laupa. Edukat marsikulgerdamist edaspidigi!
Neljapäeval kajasid Arte koridorid ühtepidi
vahvalt, aga teisalt üpriski kurbades helides - järjekordne Arte abituurium pidas lõpukella. Päev kulges väga meeleolukalt - õppurid said pidada tundi esimeste klassidega, neil olid vahvad sportmängud ning lõpuks naljaküllane aktus ja viimast korda koolikella helistamine. Edu abituuriumile eksamitel ning edasiste valikute tegemisel. 
Kümnendikud käisid aga reedel Tartus teadusfestivalil, kus tutvustati väga erinevatel teemadel uurimustöid. Seal sai käia ka töötubades
ning kuulata teadusloenguid. Tegevust jätkus nii noortematele kui vanematele. Festival toimus Eesti Rahva Muuseumis, kus pärast oli võimalik näitustega tutvuda. Päev oli huvitav ja teabeküllane. 
Ainult ühe vaheaja kaugusele jääv suvi on peagi siin, kuid enne veel saabub kooli suursündmus, mille tarvis proovid käivad ikka üsna jõudsalt.
Uute kirjutamisteni nutikuiselt Artelt!

laupäev, 7. aprill 2018

Kohtumine vilistlasega, liikuv ja tantsiv Arte, saavutused spordis, - TAG 26.03-06.2018

Märkamatult asendub tujukas kevad pisut püsivama päikesepilguga ning Arte sirutab ennast talvest  ja ahmib enesesse
värskuse hõngu . 
Ning tõdeb, et taaskordselt olid artelased spordis tublid. Nimelt  osalesid 28. märtsil sportlikud artelased Sportland 3x3 tänavakorvpalli finaalturniiril Tallinna Kalevi spordihallis. Pika ning pingelise päeva lõpuks olid  kaks Arte võistkonda medalikandjad.
4.-5.kl. tüdrukute võistkond saavutas võistlustel esimese koha. Võistkonda kuulusid Kätlin Kangur, Mia Torn, Isabella Raiendik, Bianka Parkonen. 
6.-7. kl. tüdrukute võistkond saavutas väga tubli kolmanda koha. Võistkonda kuulusid Hanna Maria Sibul, Elena Iliste, Marta Eleri Jaama ja Kristel Rattasepp. 
Kunagised õppurid on heaks tooniandjaks koolielule. Projekti „Tagasi kooli“ raames tuli 11.b
klassiga kooli kohtuma Arte gümnaasiumi vilistlane, näitleja Kaarel Targo. Ta rääkis enda tööst ja näitlejaks kasvamisest. Kuulajatele pakkus vestlusring palju põnevat. 
Kui Arte neiud näitasid võimsat taset tänavakorvpallis, siis poisid aga tegid seda rahvastepallis. Nimelt osalesid 4. klasside poisid
MLO rahvastepalli võistlustel. Varasemalt tagati alagrupiturniiril omale pääse finaalturniirile. Finaalturniiril tunnistati ainult võite ning tulemuseks I koht. 
Võistkonda kuulusid: Raiden Proosvelt, Henri Pukk, Kerret Marcus Kuusk, Kevin Eikla, Dmitri Guljajev, Jevgeni Tšernjakov, Miko Eha, Jan Jakob Kabral, Artur Dyakiv, Robin Luhila, Arseni Ivanov.
Kevadesse tuleb liikuda särtsakalt ning seda tehti taas tantsuliselt. Artelasid tantsisid enesele mitmeid medaleid ning tuleb tõdeda, et noorematest pärjati parimaks 3.a klass mitmete
heade tantsunumbrite ja rohke osavõtu puhul. Vanemate võistlejate vingeimaks valis žürii 9.a tantsu "Mitte midagi erilist". Perekonnatantsude hulgas pälvis preemia õdede Pohlakute "Lumehelbekeste valss".
03.04. sai osa Arte koolipere vägagi huvitavat  moešoud näha -  koolis esinesid külalised Toržoki linnast Venemaalt. Meie koolile esines kunstistuudio "Bilk". Nad pakkusid tõelist 
emotsioonide ilutulestikku. Lisaks sellele, et näha sai ülilahedaid tantsuetteasteid nende enda valmistatud kleitidega (krepist meisterdatud ja ülioriginaalsed rõivaesemed ning mitmete kunstnike tuntud töödest inspireeritud kangad), sai  nii mõndagi teada Toržoki linnast. Päev, kus uut infot ei koge, on raisatud, kuid selle etenduse nägemine seda kindlasti polnud.
4.a klassi tüdrukud käisid 1.v klassile liikumis- ja südamenädala raames huvitavaid mänge organiseerimas - küll lauamängude, võimlemishetkede ja mõistatamiste kaude.
Reedel, 6. aprillil 2018, toimus Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumis Ida-Virumaa noorte kunstiturniir 2018 teemal „Vabana sündinud“,
mille eesmärgiks on anda üldhariduskoolide andekatele kunstnikele võimalus ennast proovile panna 3,5-tunnisel kunstiturniiril, mille raames peab valmima etteantud teemal kohapeal suuremõõtmeline akrüülmaal ja teose kaitsekõne. 10.-12. klassi vanuserühmas tunnistati Hõberaami, ehk II koha vääriliseks Arte õpilane Marian Varm. Palju õnne!
Aprill kulgeb omasoodu ning kahe asja tähe all - peagi saabub abituuriumi lõpukell ning läheneb suurüritus "Orhidee emale".
Hmoov zoo hauv lub lim tiam tshiab!

pühapäev, 25. märts 2018

Algklassidelt tegemisi, tublid sportlased, liikumisvahetunnid - TAG 19.03-23.03.2018


Kevadesse suubunud koolinädala märgusõnaks oli liikumine, liikumine, liikumine - toimusid
liikumisvahetunnid. Osavõtjaid oli palju, tegemist mahtus igasse vahetundi - sai mängida lauatennist ja tantsida diskojuhtide käe alla. 
Et aga koolis pelagalt ühetoonilised tegevused ei leia aset, siis saab piiluda veel muudelegi toimingutele.
Arte koolipere kingib EV 100 raames meie riigile "100 kaunist koolihetke". Kingitus valmib lõplikult 2019. aasta veebruariks ning taas sai üks kaunis tegu osakingiks vermitud - Arte 1.-3. klasside õpilased kirjutasid omaloomingulisi luuletusi. Parimatest luuletustest sai kokku raamat. Luuletused on leitavad siit: "Eesti 100 luuletused" 
Lisaks toimus algklassidel veel ka põnev üritus "Elagu meie emakeel". Lapsed andsid aabitsa nimel vande, et õpivad ka tulevikus eesti keelt sama tublisti. 
Viktoriinis pandi proovile oma teadmised Lotte ja tema sõprade kohta, kuulati Lotte vanasõnu. 
Lapsed laulsid, tantsisid ja lustisid koos lilla karuga.


Võistlustelt kogusid Arte neiud mitmeid auhindu ning nende saavutused on nähtavad  postkaartidel. Õnnelikku kätt pallimängudesse edaspidisekski!
Kohe-kohe on käes lihavõtted ning mõnes mõttes saabumas abituuriumile senitimentaalsemad nädalad - varsti võivad nad öelda, et koolitee sai otsa, kuigi haridustee jätkub ikka :)
🎺 Seniks aga kaunist märtsi! 🏀

laupäev, 17. märts 2018

Sportlikult, jutuvõistluslikult, emakeelepäevaliselt - TAG 05.03-16.03.2018

Pisut harjumatust külmast tulles kohanes koolipere, et lükata käima tegevused, mis ilmestasid viimast kümmet koolipäeva.
Enne, kui vabariik oma sünnipäeva tähistas, selgusid parimad aerutajad - toimus Arte Paadimees 2018.
Võitjad jaguneisd: 4.-6. klassi tüdrukud: I Anette-Marielle Saarne 6.a; II Kätlin Kangur 5.a; III Alisa Savostjanov 6.a
4.-6. klassi poisid: I Andres Filin 6.c; II Egert Vreindlik 6.a; III Andre Müllerson 6.b
7.-9. klassi tüdrukud:; I Mia Marii Kibar 9.c; II
Raila Kang 9.b; II Saleen Subi 7.a
7.-9. klassi poisid: I Robert Haritonov 9.a; II Mark-Egert Ehrberg 8.c; III Aleksi Lange 9.a Tõmmet ja hõõgu järgmiselgi aastal!!!
07.03. toimus Vilde jutuvõistluse lõpetamine
Mustamäe Kultuurikatlas. Sedakorda olid võitjaid naaberkoolidest, kuid artelased olid taas lõbusate vahepalade esitajad ning osalejad said osaks etendusest "Trilobiidid". 
Üks märtsikuiseid sündmusi on kahtlemata emakeelepäev, mis järgis oma traditsioone. Toimus etteütlus, kõnevõistlus, kerge kostüümipäev ning ettelugemine Kadaka 
Lasteaias. Samuti tegid väiksemate klasside õpilased oma versiooni emakeelepäeva teemaliselt - nad esitasid pulganukkudega eesti muinasjutte. Selle-aastane peateema oli  emakeelepäeval Eesti/eestikirjaniku A.H.Tammsaare ja eesti keele põlissõnade temaatiline. Õpilased said kirjutada vanimaid sõnu  "Hüvade põliste sõnade" seinale.
Etteütluse ja kõnevõistluse võitjad avaldatakse järgmises sissekandes. Päev oli nii õpilastele kui õpetajatele võrdselt vahva.
Edasi möödus aeg  aga tõelise spordi tähe all.
15. märtsil toimusid koolisisesed ujumisvõistlused Arte Vahumeister 2018 (1.-5. kl ) ja Arte Kuldkala 2018 (1. - 9. klassile ). Võistlus oli väga pingeline.
Läbi pingelise eelvooru, mille läbisid kõik põhikooli õpilased, võitlesid endale koha finaali kiirematest kiiremad. Nooremad (1.-5.kl ) ujusid 25m ning vanemad (1.-9.kl ) ujusid 50m krooli ja 50m selili. See võistlus selgitas ka nooremas vanuseastmes kooli koondise Mustamäe Linnaosa MV teateujumises.
Parimatest parimaid ja kiirematest kiiremaid vaata postkaardilt :) . 
Nädala viimane päev aga tõi moodsuse ja hoogusese aeroobika näol. Aeroobikapäevast võttis osa 87 õpilast 4.-12. klassini. Kaks tundi kestnud hüplemine ja rassimine õp. Eneli Põllu ja vilistlase Triin Pärna juhtimisel selgitas välja oma ala parimad. Neidudest osutusid parimateks I Carolyn 9.a; II Laura 8.a; III Helene 9.a ja noormeestest: I Daniel 10.b; II Silver 5.d; III Karl 10.b. Liikumist puusadesse :)

Uue nädala tegemised on aga juba kevadel kirjutet.
💚🍀💚Dea-lá paitinní naofa!!!💚🍀💚

laupäev, 24. veebruar 2018

Eesti Vabariik 100

Mitmetele inimpõlvedele  sai suureks auks olla osaline sajandi täitumisest Eesti Vabariigi loomisest ning et tähistada ühte 100. sünnipäeva  täieväärtuseliselt, toimus Arte kooliperes nii mõndagi tavatut ja ainulist. 
Õppurid ja õpetajad kogunesid Arte juurde varavalges - selleks ajaks, kui lipp päikesetõusul üles tõmmatakse. Austava ülesandega tegelesid direktor pr Ebral ja TAG'i Õpilasesinduse asepresident Kristel Lepp. 
Päeva oli jagatud vanuseastmeti nelja tegevuse vahel: aktus; klassiti ühine Eesti kultuurivaramusse kuuluva filmi vaatamine; piduliku päevapuhune kringel ning ajalooteemaline viktoriin. 
Aga kogu nädala vältel toimunus annab parima siiski pildikeel.
Soovid ustel


Talviselt mõnusa ilmaga päeva lõppedes said õppurid esmakordelt Artes minna lisavaheajale - terve nädala karget taliilma lubav meteoroloogiline ennustus tõotab tubaseid tegevusi rõõmurikkalt vaheldudes põski punetama ajavate õuesolemistega.
laupäev, 17. veebruar 2018

Sõbranädal; õppekäike; vahvat tundides; osalemine võõrkeeleliselt; Leedu Vabariik 100 - TAG 12.02-16.02.2018

Albert Camus on öelnud: "Ära kõnni mu ees, ma ei pruugi järele tulla. Ära kõnni mu taga, ma ei pruugi ees astuda. Kõnni mu kõrval ja ole lihtsalt mu sõber."
Just sellist kõrvuti kõndiva sõpruse tähistamist  võis näha viimasel koolinädalal artelaste tegemistest - milleks tähistada ühte sõbrapäeva, kui võib viia läbi sõbranädala ning tegemist jagus igasse päeva üsnagi priskelt.
13.02 toimus esmakordselt 4.-6. klassidele suunatud juuniorite playbox, mis oli
muljetavaldavalt meeleolukas. 7.c klassi õpilane Eliise kirjutas ürituse kohta järgmist: " Võistluse pani kinni 4.c klassi tüdrukute grupp, kes esinesid kavaga "What Does the Fox Say". Auhindu jagati erinevates kategooriates: silmapaistvate esituste eest 6.b ja 6.c klassile, erilise aktiivsuse eest 4.a klassile, neil oli viis etteastet. Parima näitlejatöö eest premeeriti köstrit - Rauno 6.c, kostüümipreemia said Verka Serduchka ja tema sputnik, kummalise jume auhind läks 6.a kummikarule. Üritusel osalesid kõik 4.-6. klassidele klassid, sest see oli neile kohustuslik. Päris paljud tulid ka oma lemmikutele kaasa elama ja pöialt hoidma, et neil hästi läheks. Juunioride Playbox oli väga äge ja põnev." 
14.02.  oli koolis traditsiooniline rooside
kinkimine ja sõbralaat, kust sai osta ühteviisi maitsvaid maiustusi ning omaloomingulisi mittesöödavaid esemeid. Ka liikusid postiljonid, kes jagasid sõbrakaarte, mida õppurid üksteisele kirjutasid. 
15.02 oli hommikul traditsiooniline raamatute kinkimine teabekeskusele. Kooli lugemisvara täienes taas mitmete huvitavate teostega, mis kõik lehitsemist ja tutvumist ootavad.
Õhtul aga oli 7.-12. klassidele oodatud suursündmus - iga-aastane playbox, mida on
koolis läbi viidud juba - tsiteerides kooli vanimaid töötajaid - tont teab kui kaua. Teemaks oli sedakorda Eesti Top ning esikoha napsas enesele 7.b. Publiku lemmikuks valiti 8.a. 
16.02 toimus  tuduriieteteemaline kostüümipäev ning pildistamine südametenurgas.
Ometigi polnud need ainsad tegevused, mis viimasel nädalal teoks said.
Näiteks 6.c klass käis õppekäigul Loodusmuuseumis, kus tutvuti geoloogiaga - mikroskoobis uuriti kivimeid ja pärast pidi saadud teadmiseid ka paberil rakendama. 
1.c ja 1.v olid "Kiikhobu" lasteaias vastlapäeva tähistamas. Kokkutulnutel oli palju tegemist: tuli abistada eidel oasuppi keeta ehk ube ükshaaval lusikal potti kanda, mängusigu hokikepiga põllule
ajada, ämblikuvõrgust läbi ronida, sest naised ei tohtinud vastlapäeval kududa, mäeliugu lasta, kaaslast kelguga sõidutada ja seale saba joonistada. Kehakinnituseks pakuti teed ja küpsist. Puna põskedele ja liug laskuma! 
Esimeses klassis on oluline õppida tähed selgeks. Kuid vahel tuleb õppida ka teistsuguseid tähti ning sellega tegeles just 1. c klass, kellel  oli taaskord teistmoodi koolipäev. Teemaks oli "Tähed meie ümber". Eesti keeles loeti juttu "Kuidas tekkisid tähed". Selle põhjal koostati jututähed. Lapsed tegid tähelipikutest taevatähtede nimetusi ja kirjutasid endi eesnimetähti ehk siis kirjatähti.
Matemaatikas meisterdas igaüks jõulutähe. Tehti katset, mis juhtub meritähega, kui ta ujuma panna. Volditi tähejalad keskele ja vees need avanesid. Vau efekt oli tore. Lisaks uuriti rahatähti. Võrreldi paberrahade suuruseid ja müntide eripära, et ka pimedad neid ära tunneksid. Tund andis õppuritele palju juurde. Anna Danilson 7.a klassist osales teist korda vene laulude festivalil Pärnu Ühisgümnaasiumis. Sellel aastal oli esinejäid 32 koolist. Osa võtsid ka Jurmala kooli õpilased Lätist. Annale olid esinemisel abiks klassiõed. 

Vene laul on eesti õppekeelega koolide vanemate klasside õpilastele mõeldud festival, mis toimus neljandat korda tänavu 15. veebruaril ja oli pühendatud Euroopa kultuuripärandi aastale.

Reedel aga tähistati lisaks kostüümipäevale Leedu Vabariigi 100. sünnipäeva. Kooli teleris jooksis selleteemaline slaidiesitlus, õpetajatele tehti ülesandeks lasta Leedu hümni ja lugeda ette Leedu poetessi Aldona Rubinskytė-Kalmi luuletust
"Minu sünnimaa". 9.b klassi õpilased olid aga saanud ülesandeks uurida erinevate Leedu teadlaste ja kultuuritegelaste, sportlaste ning muusikute kohta infot ning teha seejärel lühitutvustused. Kõik need kokku aga on üks osa TAG-i ühiskingitusest EV 100 "100 kaunist koolihetke".
See on aga hea hetkpunktipanekuks, sest järgmine nädal on suure juubeli nädal ning kannab eneses tõsiselt auväärseid tegevusi.