laupäev, 16. veebruar 2019

Koostööpäev, teleintervjuu, sõbrapäev, raamatute kinkimine - TAG 11.02.-15.02.2019

Sõbranädal paiskas artelaste hulka lumepõgenemist, laadamelu, hüvasid sõbrasõnu ning kahtlemata ka tõdemust - II trimester saab kohe seljatatud ning varsti on aeg tulemused üle vaadata. Veel enne aga mõned askeldused. Juba mitmed aastad on veebruari alul olnud tihe koostöö ja mõttepäev õpetajatele ning lapsevanematele. Nii ka seekord. 02. veebruaril sai teoks lapsevanemate ja õpetajat ühine, järjekorranumbriga 4. koostööpäev. Seekord oli
artelastel külas psühholoog Ruth Kaja Pekk. Päev kulus arutelule stressist, väsimusest, unetuse põhjustes ja õpilase päevakavast. Sekka sellestki, mis kell peaks koolipäev algama, kas ja kui palju võiks õhtul kuluda aega õppimiseks, kui palju on arukas last peale kooli treeningute ja huvitegevusega koormata ning kuidas suhtuda lapse ebaõnnestumistesse. Rühmatöödena valmisid näidispäevakavad koolilapsele. Päevakava oli tihe. Päeva korraldust ja teemavalikut hinnati väga heaks. Lahku mindi kindla otsusega alustatud traditsiooni jätkata.
Arte gümnaasiumi noored osalesid telesaate "NOVA" lindistusel. Selle tarvis intervjueeris Piret Järvis-Milder 12.02  2.-9. klassi õpilasi. erinevatel teemadel. Arutleti nutiseadmete ja päevapoliitika üle. Saatega on võimalik tutvuda siin .
14.02 aga vallandus täieline sõbrapäev. Õpilased said kinkida varasemalt tellitud šokolaade ja lilli, kirjutada kirju ja otsida paarilisi. Toimus ka laat, kus, õpilased müüsid omavalmistatud asju/esemeid/küpsetisi. Ning otse loomulikult said õpilased teha sõbrapilte sõbraseina juures. 1.-6. klassidele oli sõbrapäeva teemaks superkandelased ning 7.-12. klassidele punased ja roosad värvid või südamekujulised mustrid riietel. Eesti keele õpetaja aga lasi oma õpilastel meisterdada südamekujulisi kirju, kuhu õpilane pidi kirjutama sõprusega seotud mõtteid ja soovitusi. 
15.02 kinkisid kooli kõik klassid raamatukogule
uut lugemisvara, mille diapasoon oli laiahaardeline ja pakub nõudlikule lugejale mõndagi huvitavat. 
Uus nädal ootab artelasi aga EV 101 auks pühendatud aktustega ning mõnusa teadmisega - saab pisukese aega hinge tõmmata, et siis järgmisesse seitsmenädalasse õppeperioodi sukelduda. Aga päike on juba kõrgemal ning rästasirin ergutab kevadet ootama...

laupäev, 9. veebruar 2019

Õppekäigust, võistlustest, võõrkeeltenädalast, peastarvutamisest, külalised koolis - TAG 07.01-08.02.2019

Õppeaasta teine trimester sulab sama kärmelt kui veebruarivihmadest painatud lumi. Pärast uut aastat kulgesid mõned koolinädalad suhteliselt rahulikus rütmis - las kogume hoogu, las võtame rahulikult, kuid vaiksena näivas koolielus oli lisaks õppetööle ka muud asjalikku mõlgutust ja tegevust.
Taas tõestasid meie koolinoored, et sport on meil teine hingamine - II koht Tallinna koolinoorte meistrivõistlustel korvpallis kuulub Tallinna Arte Gümnaasiumi võistkonnale koosseisus Maarja Grünmann, Kaisa Varik, Kristina Juhkov, Hanna Sibul, Elena Iliste, Marta Jaama, Anette Saarne, Janete Kilvits, Kerttu Raudleht, Alisa Savostjanov, Kristel Rattasepp, Sille Liis Mölder ja Kätlin Kangur. Tublid, neiud, ikka usinalt korvi ja punktid tabelisse!!
Mis oleks matemaatika, kui selles mõõtu ei võetaks - peastarvutamisvõistlus Math99 toimus 30.jaanuaril. Meie koolist võtsid osa 2-12kl õpilased. Võistlusel osales 9000 õpilast üle Eesti. Võistlus toimus nutiseadmete vahendusel. Kõik
õpilased üle Eesti alustasid samal ajal arvutamisega. Toimus 3 vooru. Liitmine, lahutamine ja korrutamine. 10 kl võistkond kosseisus Joosep, Indrek, Jaagup, Martin ja Darja võitsid konkureerivaid koole igas voorus. Kõige kiiremad arvutajad olid Jaagup Kopli, Joosep Piirisild (10jp), Lija Mežinskaja(12R) ja Mihkel Tombak (8b). Sedasi siis meil nende arvutamistega ning õnne võitjatele.
Eesti keele ja kirjanduse õpetajate vaikimisi kohustuseks on alati olnud ka õpilaste teatrisse viimine. Õp Alliku õpilased käisid vaatamas Eesti Draamateatris  "Eesti matust" ja  õp Hanseni lapsed NUKU-s "Kentsaks juhtum koeraga". Õpilastele meeldisid mõlemad elamused väga, on hea tõdeda, et teatriharjumus on lastes olemas ja minekusoov suur. 
Traditsiooniliselt on jaanuarikuu viimane nädal võõrkeelsete tegevuste päralt. Sel korral loeti talveluuletusi kõikides meie koolis õpetatavates keeltes ning kahel päeval oli ka võimalus nende lindistusi II k telerist jälgida. Neljapäeval, 30. jaanuaril toimus keeltekohvik, kus õpilased tutvustaid maid, milles koolis õpitav võõrkeel on riigikeeleks.  Mõned õpilased lugesid luuletusi oma emakeeles ning meil oli huvitav kuulata kuidas kõlab itaalia, portugali ja ukraina keel.
Samuti tutvustasid aineõpetajad oma tundides aine ja ühe võõrkeelega seotud maa kuulsat inimest. 12. klasside õpilased õpetasid oma noorematele koolikaaslastele 2. klassist saksa ja prantsuse keeles veidi rääkima ja laulma.
4.d  klassi õpilased esinesid luuletustega noorema kooliastme hommikukogunemisel. Õppuritele läks võõrkeeltenädal vägagi korda ning suured tänud korraldajatele!!
Ühe osana käsitletakse õppeprotsessis kindlasti ka selliseid teemasid, mida saab kuulata väljaspool koolimaja. On toimunud mitmeid õppekäike Tervishoiumuuseumisse -gümnaasiumiklassid  käisid kuulamas/vaatamas
teadusteatri loengut nimega „Avalik lahkamine“ ja  kuulamas loengut teemal „Lein – olla olemas“.  teismelised kuulasid hoolega ning vaatasid hoolega, õppekäik pani nii mõnegi asja peale sügavuti mõtlema.
Toimus traditsiooniline lugemisvõistlus Kännukuke Raamatukogus, kus  Mustamäe koolide 7.-9. klasside õpilaste viktoriinist oli
tänavu osa võtma kogunenud kaheksa haruldase lugemisoskusega kolmeliikmelist tiimi.
Kohaletulnud olid rõõmsad ja rahul ning nõus ka tuleval aastal sama asja uuesti tegema. Osavõtjad jäid tulemusega rahule. 
2.c klass osales rahvusooper Estonia poolt
pakutavas haridusprojektis „Punamütsike ja seitse pöialpoissi“. Elati kaasa Võlurmehe juhitavale etendusele ehk kuidas sünnib üks lavastus algusest lõpuni. Projekti eesmärk on läbi lõbusa mängu harida ja kasvatada muusikateatrile uut publikut. Lapsed olid rahul.
Kolmapäeval, 06.02 ja reedel, 08.02 vaatlesid meie 2.-6. klasside tunde Tallinna Heleni Kooli õpetajad. Heleni Koolis õpivad kuulmis-, kõne- ja nägemispuudega lapsed, kelle jaoks õpikeskkond ja õppevara hoopis teistsugune, kuid nad peaksid veidi pikema aja jooksul jõudma samade õpitulemusteni kui riiklikus õppekavas ette nähtud. Külaliste soov oli näha tegutsemas tavakooli õpilasi ja õpetajaid erinevate ainete tundides. 
Aga mida teha siis, kui oled robinsonilikult juba
kümme aastat üksikul saarel ja tahad, et keegi järele tuleks? Sul on küll pudel, millesse kiri sulgeda, kuid paber on muutunud peaaegu kirjutamiskõlbmatuks? Just sellisel viisil proovis 6.d suhestuda kirjanduses metsikusse loodusesse sattumise, robinsonaadi või ökokriitikaga. Õpilased kirjutasid päästekirju ning meisterdasid pudelikirju. Õpilased olid vägagi lõbusas meeleolus. Kirju sai terve pudelitäis :) 
Ees on aga ootamas sõbranädal, juttu tuleb kindlasti ka koostööpäevast ja varsti saab Eesti 101 aastaseks. Need teemad aga kirjutuvad ennast järgmistes sissekannetes.
Aga tänasesse luuvalupäeva  vahvat lugemist!