reede, 21. september 2018

Esimeste nädalate hoog - TAG 04.09-21.09.2018

Esimesed koolinädalad mööduvad reeglina mõnusas harjumises - tundide, tegemiste, üksteisega. 
Ning harjumist on ka mitme uue võimalusega, mis sellest õppeaastast artelastele vahetundides avanesid. "Liikuva kooli" programmiga liitumine on toonud
tegusate puhkepauside meeleolusid - vahetund ei pea ilmtingimata mööduma nutiseadmes sotsiaalmeediatades, vaid on ka muid võimalusi - hiiglaslik kabelaud, õhuhoki, puumeestega jäähoki, tantsuvahetund, liikumisrada. Õpilased on olnud võrdlemisi innukad ja on võtnud pakutavast hooga kinni. Sportlikult jätkasid artelased Tallinna koolinoorte meistrivõistlustel 10X100m pendelteatejooksus, kus saavutasid gümnaasiumi noormehed II koha. Koosseisu kuulusid: Henri Välja, Andrew James Black, Sten Erik Sarapuu, Nevil Krimm, Kenert Anniste, Brandon Bachmann, Mairo Miil, Rasmus Saar, Carl Põder, Bruno Aleksander Dominques, Jaan Kibus.  Jaksu neile tasakaalustada üldhariduslikke pingutusi spordiga ja pöidlad pihku, et tulemusi oleks mõlemas vallas ühesuguse edukusega! 
6.b aga tegutses Lehola peatuses ja Magistrali keskuse ees  legaalse graffitiga. Nimelt osaleb 6.b Maanteeameti projektis "Peatu, vaata, veendu" mille raames räägitakse  õpilastele liiklusohutusest ning õpilased ise valivad välja selliseid kohti, mis nende arvates on ohtlikud. Nendele kohtadele markeeritakse ka ohutule liiklemisele üles kutsuvad sildid. Ning just neid silte 6.b tegemas ka käis. 
Toimusid ka lahtiste uste päevad ja esimene lastevanemate üldkoosolek, millele lisandusid kohvik ning 
koolivormilaat. Arutati mitmeid vajalikke teemasid õpilaste tervishoiuga seonduvatest küsimustest koolimaja remondini välja. Hea meel oli tõdeda, et lapsevanemad on vägagi huvilised, osavõttu oli ohtralt. 
Vanasõna ütleb, et õnnetus ei hüüa tulles. Selle hüüatuse võimalikult õigeaegse toimumise nimel  oli Arte kooliperel tulekahju õppehäire, mille käigus mängiti taas läbi olukord, millele tuleb osata adekvaatselt reageerida. 
Uued nädalad aga paiskavad tegudeküllust mitmes suunas - küll kirjutades ja küll zumbatades/matkates/joostes/rammutades. Samuti tuleb kõnelda Euroopa keeli 😊 
Kaunist sügise algust!

esmaspäev, 3. september 2018

Tervitused, 2018/2019!!!

Suvi, mis kestis kaua ja põuaselt, sai ikkagi otsa ja nüüd on aeg lugeda üle kõik viljasaagid ning juunis-juulis-augustis kõvasti kosunud/puhanud õpilaste valmidused uueks kooliaastaks. Sest just selliselt astusid artelased täna uude õppeaastasse sisse - hoogsalt ja uuendustega, sest esmakordselt avati jalgpalli õppesuunaga klass ka põhikoolis. Klassi nimetuseks sai jalgpalli akadeemia. 
Uuel aastal alustavad nii 1. kui 10 klassides päris palju uusi õppureid ning lisandusteta ei jäänud ka  õpetajaskond - üks matemaatik, üks bioloog, üks inglise keele ja üks klassiõpetaja täiendavad nüüdsest artelaste rõõmsat kooliperet. 

Sisseelamisrütmidesse ja hooga õppima!!!

esmaspäev, 11. juuni 2018

Õppeaasta lõpp - TAG 21.05-12.06.2018

Üks 35-nädalane õppeperiood kõikide huvitavate tundide, käikude, tegemiste, olude, hetkede, mõtete ja nähtustega saab sedakorda otsa. Mis juhtus veel nendel nädalatel, enne kui artelastele ulatati tunnistused, kiituskirjad, tänukirjad ja tunnustused õppeaasta tegemiste eest? Juhtus ikka ütlemata palju ja seda kõike järgemööda uudistada enne suvepuhkusele minekut saabki.
21.-01.06 perioodi mahtusid peamiselt koolitööga seotud tegemised, sest toimusid 3. ja 6. klasside tasemetööd, 7.-8. ja 10.-11. klasside üleminekueksamid ning 8. ja 11. klasside loovtööde/uurimistööde kaitsmised ja 9. klassi eesti keele eksam. Pingelises tegevuses oli kogu koolipere, sest nüüd oli aeg saaki korjata - kuidas on aasta jooksul õpitud ja õpetatud. 
22.-23.05 võistlesid artelased spordi vallas ning nagu ikka- seal olid tulemused märkimisväärsed. Nende kohta on sissekanne eraldi olemas Arte FB- lehel.
25.05 toimus  koolis traditsiooniline Spelling Bee võistlus - inglise keele õigekirjavõistlus, kus osalejal tuleb ingliskeelne sõna tähthaaval ette lugeda. Võistlus möödus edukalt. Inglise keele õpetajad tänavad kõiki tublisid osavõtjaid. 
29.05. premeeriti tublimatest tublimaid juhtkonna vastuvõtuga. Seegi sündmus oli igakülgselt nauditav kogemus, sest mis poleks vanemale meeldivam, kui saada osa oma kasvatustöö ja õppimissümbioosist. 
Sel ajal,  kui üheksandikud võtsid kokku kõike õpitut, oli sirava lastekaitsepäeva päikese all tegus spordipäev, kus võeti mõõtu kaugushüppes, 60meetri jooksus ja jännis.
Harjumatult pikema kooliaasta viimased nädalad tõid aga kaasa erinevaid askeldusi töötubade, praktikapäevade ja õppekäikude ohtras rütmis.
Näiteks toimus koolis algklassilaste keskustepäev. Klassid võtsid loosi ja said igaüks läbida 3 keskust, mis võttis aega 3 tundi. Kokku oli aga 8 keskust: regilaulud; nuputamine/matemaatika; digikeskus; vanasõnakeskus; meisterdamine; loodusteadus; tähelepanukeskus (puzzled); salapärane liikumiskeskus. Lastele  pakkus keskustepäev palju tegemislusti ning uusi teadmisi.
1.c ja 1.v külastasid Kalamaja nukumuuseumi. 
Kalamaja nukumuuseumis õppisime, kuidas käituvad tõelised preilid ja härrad. Õpiti vana-aja kombeid ja tehti üksteisele komplimente. Saadi teada, et näiteks liiklusreeglid polegi sellest ajast palju muutunud. Veel oli võimalus joonistada, mängida ja kuulata muinasjutte.Päev meeldis lastele väga ning uus info on alati kasulik.
6.c klass viibis ööpäeva Toosikannu looduspargi keskkonnas. Proovisid seal vibu lasta, sarve saagida, jahistimulaatorit, territooriumil orienteeruda, safaribussi aknast punahirvi silmata, kõik head söögid ära süüa, ujuda, Soome lastekooriga jalkat mängida, oma võtmeid männi otsa visata ja siis kätte saada. Õppekäigu sai lugeda igati kordaläinuks ning meeleolukaks.
6. b. klassi õpilane Nele kirjutas oma õppekäigu kohta: "Kallaste talu keelelaagris said kokku Arte ja Tallinna kesklinna Vene Günaasiumi 6.-7. klassi õpilased, 15 kummastki koolist.
Oli väga tore, seal oli erinevaid loomi nagu näiteks: haned, jänesed, kuked, kanad, kitsed ja suur tore koer. Me käisime Padise varemeid vaatamas ja metsas orienteerumas. Seal olid igasugused tegevused, näiteks legode kokku panek, kiikumine, võrkpallimäng ja spordimängud. Me tegime seal ka plakateid ja viktoriine.  Meile meeldis kõige rohkem lauluvõistlus, kus vene kool pidi laulma vene keeles nii palju laule kui teab ja eesti kool eesti keeles nii palju kui teab." 
Esmakorsselt toimus sellel aastal õppesuunapõhine praktika. Nt b-klassid on Arte
gümnaasiumis majandusõppesuunapõhised ning nendel kestis 04.-06.06 majanduspraktika: õpilased  käisid erinevates ettevõtetes, tutvusid nende profiilidega ning tutvustasid nähtut üksteisele. Näiteks 6.b õpilased olid oma vanemate töökohtades töövarjudeks ning 8.b käis vaatamas, kuidas toodetakse tõmblukke ning missuguseid ülesandeid täidab Tallinna Lennujaam. Õppuritele olid praktikapäevad võrdlemisi huvitavad. 
4.- 5. juunil 2018 toimusid SA INNOVE „Koolipõhise koolimeeskonna õpiüritus“ toetusel Rõuge muinastalus Tallinna Arte Gümnaasiumi õpetajate projektipäevad. Esimesel õppepäeval viis Viikingiretked OÜ läbi muinastehnoloogiate töötoad ja õhtul õpetaja Tiit Kobrusepp muinastoitu valmistama. Teisel koolituspäeval viidi läbi eri õppeaineid lõimiv maastikumäng. Töötubades jahvatati jahvekiviga jahu, tutvuti sepikojaga ning valati tinast muinasagne kaelaripats. Tutvuti muinassõdalase varustusega ja visati oda. Mängiti muinasaegseid lauamänge. Peale pikka päikeselist
kevadet oli taevas näha tumedaid pilvi. Õnneks oli ilm nii palju armuline, et töötubade ajal lausvihma kaela ei saatnud. Äikesevihm kestis ainult lühikest aega. Kartus, et õhtul ei õnnestu püstkojas muinastoidu valmistamise töötuba läbi viia, õnneks ei realiseerunud. Õhtul prooviti tulekivi ja -rauaga tuld üles saada. Selgus, et hilisrauaajal tule tegemine ei olnudki üldse lihtne tegevus. Toit valmistati viikingiaegse näidise järgi valmistatud needitud raudpajas, mistõttu värvus toit valmistamise käigus tumehalliks. Söögiks oli kanapugudest, läätsedest ja naerist valmistatud pajaroog. Välimusele vaatamata   sõid seda kõik ning mõni võttis mitugi portsu, öeldes, et vaevalt neil elus veel võimalust tekib sarnast rooga maitsta. Õpetajad leidsid, et ajastukohane keskkond aitas neil palju paremini mõista tollel ajal elanud inimeste rõõme ning muresid. Usuti, et teooria õppimine läbi praktika jätab oluliselt sügavama mälumustri.
Teisel õppepäeval toimus eri õppeaineid lõimiv maastikumäng. Neljaliikmelised rühmad said enda kätte Rõuge linnamäe kaardid ning tööjuhendid. Ligi kaks ja pool tundi väldanud maastikumängu ajal läbiti vähemalt kolm kilomeetrit künklikul maastikul ning otsiti loodusesse peidetud 15 kontrollpunkti. Igas punktis saadi teavet muinasaegse Rõuge eri eluvaldkondade kohta. Sellele järgnesid küsimused, mis pärinesid 6. ja 7. klassi ainekavadest ja õpikutest ning olid otseselt seotud Rõuge looduse või inimeste poolt loodud keskkonnaga.
Infot leidis ka erinevatelt infotahvlitelt. Oli lubatud kasutada ka mobiiltelefone, aga osa õpetajaid ütlesid, et nutiseadmed olid pigem segavad. Küsimused olid koostatud selliselt, et mängijate kogu tähelepanu oleks suunatud ümbrusele, infotahvlitele, suunaviitadele jne.
Rohkem oli abi analüüsivõimest kui lihtsast infootsingust internetiavarustest. Õpetajad leidsid, et maastikumäng on huvitav ning õpetajate jaoks paraja raskusastmega, kuid kartsid, et õpilastele jääb see natukene raskeks. Kõige raskemateks peeti matemaatika küsimusi. Leiti, et oli hea, et iga küsimuse juures pidi mõtlema, mitte ei leidnud kohe vastuseid. See muutis mängu põnevamaks. Heaks peeti seda, et sai palju värskes õhus liikuda. Leiti, et mäng sobib hästi teadmiste kinnistamiseks. Siit tekkis mõte, et õpetajad võiksid koos koostada analoogseid mänge erineva raskusastmega ning erinevatele vanuseastmetele. Saadi ka teada, millele õppetegevuses rohkem tähelepanu pöörata. Selline mäng toetas meeskonnatööd.
8. klassid viibisid nüüdseks juba üsna pikaajalisel traditsioonilisel Rootsi kruiisil, kus sai kogeda laevaelu, oma koolikaaslastega kitsaid
kajutiolusid, laevatoitu ja turistidest ummistunud Stockholmi. Õpilased nägid nii mõndagi uut ja põnevat - omanäolist rattasõidukultuuri; rootsi õppurite keskkooli lõpetamisega seotud üritusi; kuningalossi vahtkonnavahetust; kitsaid vanalinna tänavaid, kõrgeid kohti ning Vaasa muuseumi.
Reis oli igati vahva ja mõnus peaaegu lõpupunkt kooliaastale.
Viimased ponnistused pesupäeval, hetk aktustele ning läinud ta ongi, kuigi 9. ja 12. klasside lõpetamine on veel ees.

Kuid kõikidele blogi järjekindlatele lugejatele meeldivat suve ning kohtumiseni uuel õppeaastal!👋

reede, 18. mai 2018

Riigikogus; rabas; ühislaulmisel; õuesõppel - TAG 14.05-18.05.2018

Eesti kummaline ilm paneb vahel sügavasti ohkama, sest just siis, kui oleks tarvidus ennast kokku võtta, et kooliaasta lõpp igati edukalt mööduks, otsustas Päike oma heldemat poolt jagada ja laskis ennast kooliruumidesse jõuliselt sisse suruda. Selles mõneti ebatavalises õppenädalas toimus aga mõndagi huvitavat.
Kindlasti tuleb öelda suur tänu meie lauljatele, kes osalesid 15. mail Vabaduse väljakul ühislaulmisel "Meie siin". Arte gümnaasiumist oli esindatud nii lastekoor kui ka noorte segakoor. Tallinna päeva raames (Tallinn sai 15.05 770 aastaseks!!) kinkisid tuhanded kooliõpilased kauneid lauluhetki  Eesti Vabariigile. See on osa ühiskingitusest, sest ärgem unustagem - EV 100 kestab. Sama ürituse raames tegid artelased ka väikese viktoriini Tallinna kohta.
Kooli 2.b klass käis õuesõppepäeval Saula
Siniallikatel  vaatlemas nähtust "Salasilmad võlumetsas". Lapsed said vaadata omapärast osakest loodusest ning ka võimaluse käed külge lüüa metsa istutamisele - juba maast madalast peaksid asjad lastele selged olema!! Lastele meeldisid need metsahetked väga. 
Pole parimat viisi tunda loodust, kui seda vahetult
kogeda. Võimalus avaneski ning Arte gümnaasiumi kuuendikud tutvusid sellel nädalal Paunküla rabaga. Nad said vaadata, kuidas turvas kasvab, mida seal veel võib näha arenemas ja kuidas võiks omadega mitte rappa minna. Õppekäik oli vahva ja meeleolukas.
Gümnaasiumis on auasjaks teada ja tunda, kuidas toimib riik ja rahvas. Et institutsioonide tasemel
olusid paremini mõista, käis 11.b. Riigikogus.  Klassil õnnestus  sealhulgas kohtuda Riigikogu esimehe Eiki Nestoriga ja IRL fraktsiooni liikme Mart Nutiga. Gümnasistid vaatlesid istungit,  tutvusid majaga ning käisid Pika Hermani tornis vaatamas, kas Arte paistab.  Arte terendas kaugusest, kuid märksa maisem kooliaasta lõpp on juba üsna ukse ees.
Kirjutusteni!!!

laupäev, 12. mai 2018

Projektipäevast; võidutsemistest; talgutest; emadepäevast - TAG 02.05-11.05.2018

Mõnevõrra ebatavalises  rütmis kooliaasta eelviimane ja ütlemata pingeline mai kõndis soojade ilmadega oma lugusid pajatama, milleks sedakorda on järgmised hetked:
Õp Reet Tiro viibis ühel mõnusal kevadpäeval oma 2.b-ga Ämari Lennubaasis, kus neile tutvustati An-2 tüüpi lennukit, Robinsoni
koptereid, tuletõrjedepood ja lennujaama reisitreminali. 
Vaadati suure põnevusega kopteri maandumist ja õhkutõusu, Itaalia hävitajate lendu lennujaama kohal ja ka nende maandumist. Õpilased ja õpetaja tänavad kaasõpilase ema sellise vahva päeva korraldamise ja giidiks olemise eest. 
Artelased olid taas tublid Mustamäe koolide 5. klasside jalgrattapäeval, kus saadi teine koht. Võistkonda kuulusid Lisbeth Riistan, Matilda
Angela Simson, Erik Lubaso, Mattias Metsaäär - kõik 5.b-st.  Kohtunike hulgas oli ka Arte vilistlane Rando Luhaorg, kes lõpetas Artes samal aastal, mil päevakangelased TAG-s haridusteed alustasid. Õnnitlused tublidele jalgratturitele.
Üle-eestilise talgupäeva hõlmas tegutses Mustamäe LOV,kes korraldas Mustamäe haridusasutustele samuti heakorrapäeva. Arte tublid 5.-8.klasside õpilased korrastasid kooliterritooriumi lähiümbrust. Töö lendas kärmelt ning kooliümbrus sai korda küll. Talgulistele pakuti päeva lõppedes maitsvat suppi.
Loomulikult toimus seoses emadepäeva saabumisega ka emadele pühendatud õhtupoolik - toimus kohvik, anti võimas kontsert, emad-
vanaemad said tutvuda kunstinäitustega ja põigata ka koolivormilaadale. Tuli tõdeda, et üks õige artelane  väga loominguline ja töökas tegelane ning mehka iga asja pääle :) Ning varsti tuleb tõdeda - tasemetööd, loovtööde ja uurimistööde kaitsmised, koolieksamid ja põhikoolieksamid on needmärkssõnad, mis allesjäänud nädalaid kroonivad.
Tegusust tuulde ja töökust tundidesse!
Kõikidele emadele samuti parimaid soove!!!

neljapäev, 26. aprill 2018

"Orhidee emale 2018"

"Vaba inimene vabal maal" - sellist pääliskirja kandis 34. "Orhidee emale" AD 2018.  Intensiivse harjutusperioodi tulemusel sündis sedakorda kooli suurüritus Eesti ajatelje raamistuses.
Esiti mindi ikka väga kaugele - ürgaja alguslätetesse, kus Arte Kõmistaja toimetus esitas omalaadse nägemuse vabadusest teemal „Vabad trilobiidid vabas meres“, pärast mida oli
võimalik kuulda lastekoori esituses laulu "Ärkamisaeg" ning sinna sobivalt otsa näha  3. ja 8. klasside õpilaste esituses Eesti asustamise teemalist lühinäidendit "Esiema ja esiisa". Näidend oli heaks üleminekuks noortekoori, Arte Rammi ja bändi ettekandes laulule "Vee ja soola saaga", mis omakorda tähistas keskaega ja oli sissejuhatuseks   ansamblilt Voce helipalale "Matona"
Et Eesti ajalugu on ilmestanud mitmed võõrad külalised, siis torkas ka ajateljelt silma, et mõned sajandid jäid pisut eemale - märkimisväärseks osutus aga ärkamisaeg, mida esitati näidendiga "Käisin kord papa Jannseni juures". Igasuguse ärkamisega kaasneb alati hoogne liikumine ning vilkad õpilased tantsisid tuljakut ja kaerajaani pisut tänapäevases võtmes.
Arte kooliperes on õpilasi, kes käsitsevad viiulit mängleva kergusega. Külalised saidki kuulda "Viiulikontserti D-tuur" ning sobivalt mindi sealt üle õdede Pohlakute " Lumehelveste valsile" 
Edasi sai vaadata omanäolist sõnaseadet "Vargamäe vabadusest", kus Eesti tuntuim teos oli miksitud tulnukatemaatikaga. 
Peoõhtu esimene pool päädis tordiesitlustega, millelt mindi rõõmsalt väikesele vaheajale, kus külalised said head-paremat soolase ja magusa näol mekkida.  
Õhtu teist poolt alustas soololaul Anneli Torimilt ning järgnes väga vahva 5. b klassi näidend "Keeleuuendajad" ning  3.c tants"Marsikava", millele järgnes mudilaskoorilt laul  „Meie isa tegi meile veski“.

Eesti ajatelg ei saa  muukeelsuseta ning hoogne 9. a esitatud "Tare-tareke" tõi oma intensiivsusega nii mõnegi naeru kuuldavale. Venekeelne laul ja tants ning edasi jätkus õhtu näidendiga "Nõukogude kool", millesse panustas aega ja energiat gümnaasiumirahvas. 
Nõukogude ajast liikus aeg edasi laulvasse revolutsiooni, mille võttis kenasti kokku 10.b õpilase Helen Murula Vilde jutuvõistlusel osalenud „Minu vabadus“  gümnasistide ja õpetajate esituses ja millele järgnes ühendkoori  ettekandes "Isamaa ilu hoieldes".
Loositi välja ka orhidee, mille sai sedakorda esimese klassi õpilase ema, kes viibis meeldejääval õhtul esmakordselt.
Et "Orhideelt" on tuule tiibadesse saanud nii mõnigi nüüdne näitleja/laulja/muusik, siis oli otsekui selle kinnituseks laval esinemas vilistalne Silver Jusilo, kes saatis kitarri ja lauluga tantsukava "Metsik armastus".
Ajateljelt ei puudunud ka kaasaegsemaid noote - kombineerituna 4.a ja gümnaasiumi õpilastega võis näha-kuulda räpilugu "Kiki-Miki". 
Õhtu viimase sõnalise esituse tegi selle-aastane emakeelepäeva kõnevõistluse võitja Sten Marc Teresk  võidukõnega „Mõnikord on nõnda“, millele järgnes hoogsalt moodne tants "Tunne end vabalt". Õhtu viimaseks palaks oli lõpulaul "Vangile ei meeldi trellid".
Aplaus kestis kaua ning tegijatel tuli tõdeda - 
ilus õhtu oli!
👌🙌👍

pühapäev, 15. aprill 2018

Tehnoloogiast; lõpukellast; olümpiaaditulemustest; õppekäigust Tartusse - TAG 09.04-13.04.2018

Kevadilmade saabumisega tuli mitmeid udrisid asjaõiendusi, mis vajavad nädalakordset kõnelust. Laulev linnuke, aknast kiirgav päike ja värskelt lõhnav hoovipealne kergitavad mõtteisse meeleolusid eesootavast, kuid enne veel, kui sinna saab, on vaja klaarida toimetused viimasest õppenädalast.
8.a klassi õpilane Sevinc Mämmädli saavutas vabariiklikul ajaloo olümpiaadil Tartus 7.-8. koha.
Tallinna koolide õpilaste arvestuses 1. koht. Teda juhendas õpetaja Arvis Kiristaja. Õnnitlused tubli saavutuse eest. 
Koolis toimus järjekordne Tallinna koolide tehnoloogiaõpetuse võistlus. Üritus sattus kosmonautika päevale, mis inspireeris õpilasi valmistama marsikulgurit. Marsikulgur on labor, mis saadab maale erinevat infot punase planeedi
atmosfääri ning pinnase kohta ning mis liigub tuumaenergia jõul. Õpilaste poolt valmistatud kulgur aga kasutas edasiliikumiseks superkondensaatoritesse akumuleeritud päikesest pärit energiat. Sõiduk pidi läbima keeruka teekonna, vältides erinevaid takistusi. Meie kooli võistkonnal õnnestus pingelises võistluses saavutada kolmas koht. TAG-i esindasid 8. a õpilased Ragnar Truu ning Siim Laupa. Edukat marsikulgerdamist edaspidigi!
Neljapäeval kajasid Arte koridorid ühtepidi
vahvalt, aga teisalt üpriski kurbades helides - järjekordne Arte abituurium pidas lõpukella. Päev kulges väga meeleolukalt - õppurid said pidada tundi esimeste klassidega, neil olid vahvad sportmängud ning lõpuks naljaküllane aktus ja viimast korda koolikella helistamine. Edu abituuriumile eksamitel ning edasiste valikute tegemisel. 
Kümnendikud käisid aga reedel Tartus teadusfestivalil, kus tutvustati väga erinevatel teemadel uurimustöid. Seal sai käia ka töötubades
ning kuulata teadusloenguid. Tegevust jätkus nii noortematele kui vanematele. Festival toimus Eesti Rahva Muuseumis, kus pärast oli võimalik näitustega tutvuda. Päev oli huvitav ja teabeküllane. 
Ainult ühe vaheaja kaugusele jääv suvi on peagi siin, kuid enne veel saabub kooli suursündmus, mille tarvis proovid käivad ikka üsna jõudsalt.
Uute kirjutamisteni nutikuiselt Artelt!

laupäev, 7. aprill 2018

Kohtumine vilistlasega, liikuv ja tantsiv Arte, saavutused spordis, - TAG 26.03-06.2018

Märkamatult asendub tujukas kevad pisut püsivama päikesepilguga ning Arte sirutab ennast talvest  ja ahmib enesesse
värskuse hõngu . 
Ning tõdeb, et taaskordselt olid artelased spordis tublid. Nimelt  osalesid 28. märtsil sportlikud artelased Sportland 3x3 tänavakorvpalli finaalturniiril Tallinna Kalevi spordihallis. Pika ning pingelise päeva lõpuks olid  kaks Arte võistkonda medalikandjad.
4.-5.kl. tüdrukute võistkond saavutas võistlustel esimese koha. Võistkonda kuulusid Kätlin Kangur, Mia Torn, Isabella Raiendik, Bianka Parkonen. 
6.-7. kl. tüdrukute võistkond saavutas väga tubli kolmanda koha. Võistkonda kuulusid Hanna Maria Sibul, Elena Iliste, Marta Eleri Jaama ja Kristel Rattasepp. 
Kunagised õppurid on heaks tooniandjaks koolielule. Projekti „Tagasi kooli“ raames tuli 11.b
klassiga kooli kohtuma Arte gümnaasiumi vilistlane, näitleja Kaarel Targo. Ta rääkis enda tööst ja näitlejaks kasvamisest. Kuulajatele pakkus vestlusring palju põnevat. 
Kui Arte neiud näitasid võimsat taset tänavakorvpallis, siis poisid aga tegid seda rahvastepallis. Nimelt osalesid 4. klasside poisid
MLO rahvastepalli võistlustel. Varasemalt tagati alagrupiturniiril omale pääse finaalturniirile. Finaalturniiril tunnistati ainult võite ning tulemuseks I koht. 
Võistkonda kuulusid: Raiden Proosvelt, Henri Pukk, Kerret Marcus Kuusk, Kevin Eikla, Dmitri Guljajev, Jevgeni Tšernjakov, Miko Eha, Jan Jakob Kabral, Artur Dyakiv, Robin Luhila, Arseni Ivanov.
Kevadesse tuleb liikuda särtsakalt ning seda tehti taas tantsuliselt. Artelasid tantsisid enesele mitmeid medaleid ning tuleb tõdeda, et noorematest pärjati parimaks 3.a klass mitmete
heade tantsunumbrite ja rohke osavõtu puhul. Vanemate võistlejate vingeimaks valis žürii 9.a tantsu "Mitte midagi erilist". Perekonnatantsude hulgas pälvis preemia õdede Pohlakute "Lumehelbekeste valss".
03.04. sai osa Arte koolipere vägagi huvitavat  moešoud näha -  koolis esinesid külalised Toržoki linnast Venemaalt. Meie koolile esines kunstistuudio "Bilk". Nad pakkusid tõelist 
emotsioonide ilutulestikku. Lisaks sellele, et näha sai ülilahedaid tantsuetteasteid nende enda valmistatud kleitidega (krepist meisterdatud ja ülioriginaalsed rõivaesemed ning mitmete kunstnike tuntud töödest inspireeritud kangad), sai  nii mõndagi teada Toržoki linnast. Päev, kus uut infot ei koge, on raisatud, kuid selle etenduse nägemine seda kindlasti polnud.
4.a klassi tüdrukud käisid 1.v klassile liikumis- ja südamenädala raames huvitavaid mänge organiseerimas - küll lauamängude, võimlemishetkede ja mõistatamiste kaude.
Reedel, 6. aprillil 2018, toimus Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumis Ida-Virumaa noorte kunstiturniir 2018 teemal „Vabana sündinud“,
mille eesmärgiks on anda üldhariduskoolide andekatele kunstnikele võimalus ennast proovile panna 3,5-tunnisel kunstiturniiril, mille raames peab valmima etteantud teemal kohapeal suuremõõtmeline akrüülmaal ja teose kaitsekõne. 10.-12. klassi vanuserühmas tunnistati Hõberaami, ehk II koha vääriliseks Arte õpilane Marian Varm. Palju õnne!
Aprill kulgeb omasoodu ning kahe asja tähe all - peagi saabub abituuriumi lõpukell ning läheneb suurüritus "Orhidee emale".
Hmoov zoo hauv lub lim tiam tshiab!