reede, 5. juuni 2015

Kooliaasta 2014/2015 tõmbub koomale

Mais asuvad enamik koole tõelise rutuga ühte õppeaastat kokku võtma.
Arte  on liitunud projektiga, mille koondlausungiks on "Heateo päev". Selle raames viibisid aprilli viimasel päeval gümnaasiumi 10 a ja b klass oma klassijuhatajaga Aegviidu lähistel Mustjõe turismitalu territooriumi heakorrapäeval. Gümnasistidest talgulised aitasid pargi loomisele tõhusalt iga kätepaariga kaasa ning turismitalu pererahvas jäi tehtuga väga rahule.
Pärast kolmepäevast hingetõmmet algas abiturientide järjekordne jõukatsumine riigieksamitega. Sedakorda siis inglise keelega, kus mitmele päevale jaotatud eksam koosnes nii kirjalikust kui suulisest osast. Eksaminadid said hoolega õpitud teadmisi kontrollida ning astusid jällegi sammu ametlikule lõpetamisele lähemale.
Toimus ka emadepäeva kontsert  ja väga õnnestunult kulgenud kevadlaat, millest võtsid osa nii õpilaste kui õpetajate korraldatud kohvik, kus pakuti mitmeid hõrgutisi.
08.05 aga osalesid artelased Mustamäe linnaosas asuvas Männi pargis kahe maineka, nimeka ja kõneka kirjandusliku suurkuju - Silvia Rannamaa ning Marie Underi - nimeliste pargipinkide avamisel. Ürituse raames organiseeris kooli draamaring temaatiliselt omaloomingulise näidendi.
Mai teine nädal  tõi kaasa tasemetööde, koolieksamite ja uurimistööde kaitsmistega seotud pingelise perioodi, mis igakülgselt ka õnnestusid. Kellel vähem ja kelle rohke, kuid need, kes tööd olid teinud, said ka vääriliselt tasutud.
Koolinädalad aga lõppesid mitme vahva üritusega - õpilased, kes aasta jooksul olid osalenud mitmes põnevas loengus, andsid omandatud teadmisi edasi teistele klassidele.
Järgnesid traditsioonilised õppekäigud ja kunstipraktikad; naaberasutuste - lasteaedadega ühistöös sündinud algklasside spordipäev "Arte välejalad"Ka toimus omamoodi lõimingu ja meeskonnatöö harjutusena
mõeldud projektipäev, kus nt 5. ja 11. klassid pidid ühise meeskonnana leidma linnas üles mõned kultuurilised objektid:

 Loomulikult toimus sportliku kooli eelviimasel päeval spordipäev, mille tulemused ja fotod vajaksid täiesti eraldi sissekannet.
Traditsiooniline viimane kohustuslik koolipäev enne aktust oli Arte pesupäev, mille raames käis lisaks koondav ja loomulikult õudusteemaline karneval ning kooliruumide ühisel jõul tehtud suurpesu:
 
 
 
Veel on kestmas üheksandate ja kaheteistkümnedate klasside lõpueksamid ning aktused ja seejärel saabki toimekas koolipere öelda üksteisele - TEGUSAT JA NÄGUSAT SUVEKEST! Kohtumisteni uuel õppeaastal.