reede, 17. märts 2023

Sedakorda üsna keeleliselt - TAG 06.03-17.03.2023

"Igale rahvale on kõige ilusam tema emakeel," on lausunud eesti keeleteadlane Paul Ariste. 

Ning Ariste tsitaadiga saab ainult nõustuda, sest kuidagi kujunes selliselt, et põguspausilise vaheajatamise järgselt oli artelastel kaks uue trimestri esimest koolinädalat ülimalt keelekesksed - tunnustati nii pika traditsiooniga Vilde jutuvõistlusel osalenuid kui ka peeti põhjalikult emakeelepäeva. 

Kuid enne uue õppeperioodi alustamist täiendasid õpetajad enda veidi üsna vajaliku koolitusega. Sellest saab aimu pildiliselt. 


Arte gümnaasiumi ellukutsutud Vilde jutuvõistluse tulemused olid sellel aastal vägagi suurepärased, sest artelased noppisid mitmeid võite. Nooremas kirjutajate kategoorias pälvis auväärse kolmanda koha õp Maris Langi juhendatud õpilane Kirstjan Vingissaar ja vanemas astmes esimese koha Krista Kuus ja teise koha Grete Ninn, kelle juhendajateks oli samuti Maris Lang. Meeleolukal tunnustusüritusel pidas kõne värskelt riigikokku pääsenud Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats ja muusikalise vahepalaga TAG vilistlane Silver Jusilo. Igatahes õnnesoovid noortele suleseppadele ja hoogsat lendamist edaspidigi. 

Aga märtsis on teadupärast 14. kuupäev erilise tähendusega, sest esimese Eesti/eesti soost luuletaja, rahvuskirjandusele alusepanija Kristjan Jaak Petersoni sünniaasta märgib üle-eestilist emakeelepäeva, mille tavad on aastatega Arte kooliperes laienenud ja süvenenud ning seda tähistatakse mitmel rindel ohtralt.

Arte eesti keele ja kirjanduse ainekoda ühendab emakeelepäeva mõne Eesti kultuuritegelase või olulise ühiskondliku nähtusega ning sedakorda said päevakangelasteks valitud luuletaja Artur Alliksaar, kelle sünnist möödub 15.04 100. aastat ja kõnevõistluse peateemaks sai loodus, sest Tallinn on selle-aastane rohepealinn. 

Olid kaks etteütlust (kooli oma ja üleriigiline e-etteütlus), millega selgitati välja parimad emakeeletajad. 

Emakeelepäeva kõnevõistlusel pärjati nooremas, 6.-9. klasside grupis  parimaks 8.b kõne. Äramärkimist leidsid 9.b  ja 8.d kõne. Parimaiks kõnelejaiks kuulutati Rasmus Kolts 8.d ja Robin-Marc Sakkos 6.a. Gümnasistide hulgas valis žürii parimaks 10. reaalklassi oma. Ära märgiti 11.r ja 10.h kõned. Esitamise pool tuli hästi välja Joosep Lubil 12.sp, Minni Blumil 12.h ja Merlin-Melany Minnikul  10.sp klassist. Publikuhääletusel toetati 8.a, 8.b, 7.b, 9.c, 12.sp ja 12.jp kõnesid. Seekordne kõnevõistlus oli pühendatud  Tallinna Haridusameti loodus – ja keskkonnahoiu teema-aastale. Noorematel kõnekirjutajatel oli valida teemade „Mina – looduse kaitsja“ ja „Loodus – minu kaitsja“ vahel. Gümnasistide teemad olid „Loodus – inimese ainus alistamatu vaenlane“ või „Inimene – looduse ainus alistamatu vaenlane“. 

Lisaks oli võimalik terve päeva jooksul vaadata õp Hiiemäe koostatud lühifilmi Artur Alliksaare* elust ja loomingust. 

Vaimuvaraliselt ja meelivirgutavalt kulgenud õppepäevad aga rühivad oma vääramatuses edasi ning järgmised blogitamised tulevad juba sel kevadel 😉

_______________________________________

*filmis kasutatud videolõikudele, fotodele, luuletustele ja muusikale on kasutusload olemas

laupäev, 25. veebruar 2023

Eesti Vabariigi sünnipäevast ja pihutäie koolielulist - TAG 20-23.02.2023


"Eestlaste ajalugu ulatub minevikku üle viiekümne sajandi, Eesti riik ulatub minevikku aastani 1918," lausub Eesti endine president Lennart Meri 2001. aastal riigikogus peetud kõnes. 

Sugugi mitte nii ammu tähistas Arte koolipere Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ja nüüd on tõtakalt möödunud viis aastat moodustamas uut  ümmargust numbrit - Eesti Vabariik sai 105-aastaseks. Traditsiooniliselt kulges veebruar ajalookuu tuultes ning enne vaheajatamist kulgesid tööpäevad õppeperioodi lõpupuhuse toimekusega, kuhu kumerdusid näiteks vastlapäeva ja rahvatantsuga seotu. 


Ajalooõpetajate saatmisel juhtusid aastapäeva tähistamise eelselt nii mälumängud kui plakatikunsti viljelemised ning loomulikult toimusid igale vanuseastmele ka aktused. Ülevaadet saab pildiliselt uudistada:

Sedasi kõnnitabki üks seitsmenädalalisus ennast vaheajatama, et peagi kevadet tajuda. 

Mõnusat hinguspausi, hea lugeja!!! 

👧👦👨👩👴👵

laupäev, 18. veebruar 2023

Ühe õppeperioodi ülikiirus - TAG 09.01-18.02.2023

 "Et mõista talve ilu ja olemust, on hädavajalik seista õues ja tajuda lumehelbeid," lausub kord Aristoteles mõtlikult.

Väide peidab koolielu ja selle kajastamist kooliblogis suisa hiilgavalt - sündmustest ei saa rääkida, kui neid ei toimu ja  neist osa ei võta. Jaanuar on reeglina koolielus vaiksem kuu, kuid värskelt startides said hoo sisse mõned õppekäigud, toimus üheksandike proovieksam, olid esinemisringi- ja tunnipõnevused. 

Jaanuari lõpus lisandus Eesti kultuuriellu ütlemata vahva päev, mida tähistada - 30. jaanuar kannab aastast 2023 nime eesti kirjanduse päev (avaldatakse austust Eesti/eesti tuntumaile, tsiteerituimale ja tõlgituimale autorile, kellele püstitati tema elu ajal esimene ausammas  - jah, jutt käib A.H. Tammsaarest, kelle sünniaastapäev valiti kirjanduspäevaks).  Selle päeva tähistuseks joonistasid ja maalisid 2.a lapsed eesti lastekirjanduse tegelasi. Nüüd kaunistavad need raamatukogu seina.
Uue aasta esimese kuu möödudes tuli juurde ka neid asju, mis tavapäraselt märgivad artelaste koolielu - toimus õpioskuste võistlus; tähistati sõbrapäeva; esinemisoskusel võeti mõõtu playboxil. 


Lisaks kohtuti kirjanik Ene Sepaga, käidi Kultuurkatlas, koostati sugupuud, kooli külastas Kiikhobu lasteaia vanem rühm, tehti tundides keemiakatseid; võeti osa mälumängust; osaleti laulupeo ühendkoori esimesel proovil jpms. 

Kohe-kohe lõppeb II trimester põhikoolile ning ootab ees Eesti Vabariigi 105. sünnipäevale pühendatud aktus ning saab minna vaheajale, et taas sukelduda ülepeakaela tegevustesse, mis kevadesse suunduvad. 

reede, 23. detsember 2022

Ja nii saabus jõuluvaikus - TAG 01.12.2022-21.12.2022

 


"Mis on jõuluaeg? See on hellus minevikust, julgus olevikust ja lootus tulevikust," sõnab Agnes Pharo mõtlikult, teadmata, et sellest lausungist saab jõulukaartidele tihti kirjutatav mõttelõng. 

Olevikuline jõulukuu Arte kooliperes oli ühtepidi traditsiooniline ja teisalt uuendustega külvatud, kuid igatahes üks vahvate koolitegemistega kirjatud detsember, mis mõnusasse vaheaega end sõidutas. Pildilis-sõnalist ülevaadet aimub aga selle-aastasest viimasest blogipostitusest küllaga. 

Kooli jõuluajale andis alguse Arte meesõpetajate omanäoline pöördumine ja seejärel tulid riburadamisi õppekäike, tunnipõnevusi, põhikooli jõulupidu, gmnaasiumi jõulupidu, jõululoosi ja võõrkeelsete jõululaulude laulmist:


Kauni semikooloni enne vaheajatamist asetas traditsiooniline kontsert Kaarli kirikus, kus esitati laule ja luulepõimikuid. 


Seejärel aga saabus punktipaneku aeg ja nii mindigi mõnusalt piparkookide, mandariinide, küünlasära, kingituste ootusele. Mõnusat talvepausi, hüva jõulu, mõnusamat vana ära saatmist ja kohtumisi juba aastal 2023!! 

laupäev, 26. november 2022

Ohtralt külalisi; edukalt sporti; ilulugemist; helkurdamist - TAG 31.10-25.11.2022


Artelastele tuntud metsas hilissügisene päikesekild 

"Mozart ei mõelnud muusikat kirjutades kunagi igavikule ja just see on põhjus, miks suur osa sellest, mis ta kirjutas, on igavene," ütleb Einstein ühes vestluses teadlastega.

Sõna igavene jääb kõlama koolieluski, sest see on ilmselt igavesest ajast igavesti ühtlases liikumises ja toob alati endaga põnevust. Ülevaadet saabki igavikuna tundunud novembrist blogi vahendusel uudistada, sest asjad kulgesid sedasi:

08.11.2022  külastas meie kooli teatrinäitleja Eduard Tee. Ta rääkis gümnasistidele, mis on luule, ja vene poeedist Igor Severjaninist, kes Eestisse elama kolis. Saalis kõlasid Severjanini luuletused eesti ja vene keeles. Lektor pani meid mõtlema ja mõtisklema filosoofilistel teemadel "Elu, sünd, surm", innustas kuulajaid saavutama oma eesmärke ja märkama, mis toimub inimese ümbruskonnas.


17.11 toimus Artes Vabariigi presidendi poolt välja kuulutatud uudishimu päeva "Uurime, õpime, avastame, mida õpikutes ei räägita" raames üritus. 
Kokku said värskete mõtetega 10.h õpilased ning kogenud artelased 12.h klassist. Koos õpiti paremini tundma ja mõistma Arte humanitaarsuuna olemust. Õpilased tõid rühmatöö tulemusena välja selle tugevad ja nõrgad küljed, esitasid omapoolseid ootusi ja võimalikke uusi valikuid suunaainete osas. Mõttetihedad arutelud vaheldusid hoogsate liikumispausidega õp. I. Vapperi juhtimisel.
Õpetajatest osalesid L. Arumäe, A. Tamm, H. Martmaa, M. Terep ja H. Loorents.

Arte sport-pühholoogia suuna gümnasistid rikastavad sagedasti oma praktiliste spordialaste töödega kaasõpilaste koolielu. Erinevaid spordialasid jagub igasse kuusse. Sel nädalal
korraldas Kerrit Aljasmäe sõpradega kogu gümnaasiumile 3x3 korvpallivõistlused. Võitjateks osutusid 11.sp, järgmised auväärsed kohad said endale 10.sp ja 12.tervishoid. Kiitus korraldajatele, osalejatele ja võitjatele!

Ja selliste toredate sõnadega võtabki hingekuu end kokku, et ruumi teha jõulukuule, mille päädides on võimalik lugeda lõppenuks kooliaasta esimene poolaasta ja saab võta natukeseks aega tagasi. 

laupäev, 22. oktoober 2022

Ilusast käekirjast; õpetajate päevast; president Karise visiidist; ettelugemispäevast; vilistlaste nädalast - TAG 03.10-21.10.2022

 


"Masinal kirjutades kahaneb inimese personaalsus, tema isik jääb avamatuks ja emotsioon tabamatuks," ütleb tundmatu autor 1930.ndatel. 

Tõesti, tänapäeval on inimestevaheline suhtlus kahanenud märkimisväärselt ja seeõttu on artelastel hea meel tõdeda, et üks kooli traditsioonidest on vähemalt kord kooliaastas vaadata ja tunnetada pliiatsit ja paberit (samas paradoksaalne, sest just masina vahendusel on TAG tegemised laiemale ilmale tuntuks saanud 😏). Ja neid tegemisi on jagunud oktoobrisse vägagi mitmel tasandil.

Nagu sellekordsest sissejuhatusest mõista, oli TAG-s ilusa käekirja nädal, mil õppurid eesti keele ja kirjanduse ainekoja eestvedamisel katsetasid parimat kirja, valides kirjutustekstiks Eesti tüvitekstide autori A.H. Tammsaare saja aasta eest esmakordselt ilmunud romaanist "Kõrboja peremees" tekstikatke ja märksid sedaviisi oma kirjakunstioskust (vt blogi esimene pilt).

Oktoobri esimesel nädalal, 05.10.2022 tähistati Eesti õpetajate päeva ja erandiks ei olnud TAG koolipere. Abituuriumi initsiatiivil mahtus sellesse päeva nii õpilaste valitud õpetajate tunnustamine, juhtkonna tunnustused mitmes vallas ning õpetajatele suunatud tegevused vahetundides, kus sai proovile panna nii tantsuoskust kui teadmisi kooli ajaloost. Huvitava näituse pani üles kooli õppejuht Heli Mänd, kelle nuku-ja mänguasja kollektsioonist oli sedakorda esitatud kooliteemaline ülevaade. Päevale pani punkti meeleolukas mustkunstietendus ja suupistelaud. Koolipere tänab kõiki korraldajaid ja osalejaid värvikate mälestuste eest. E-tundi on võimalik jälgida siit.

20.10.2022 tähistas TAG koolipere ettelugemispäeva. Kuna saasta 2022 on pühendatud raamatukogudele, kirjutas eesti keele ja kirjanduse õpetaja Hiiemäe lühijutu "Raamatukogumamma", mille õpilased kõikides klassides 4.-12.  teise tunni ajal kaasõpilastele ette lugesid. 

Kolmas oktoobri nädal oli pühendatud Artes vilistlastele. Endised artelased käisid tutvustamas oma valitud erialasid, kõnelesid oma eludest, valikutest ja otsustest paljudes klassides. Võimalik oli kuulata nii tõsiseid teemasid haigustest; psühholoogiatudengit; vabakutselist näitlejat; jälgida Piipi ja Tuutu; kuulata tootedisainimisest ning puitmajade ehitusest mitmekülgseid loenguid. Meeleoluka nädala lõpetas kontsert ja kohvikuõhtu. Koolipere tänab kõiki korraldajaid ja osalenud vilistlasi. 

Aga et seitse nädalat sellest kooliaastast märkamatult ennast koolivaheajale pakkis, tundus uskumatult kiiresti möödunud nii õpilastele kui õpetajatele, sest õppeaastas on ju mitmeid suuri muudatusi olnud, näiteks uuenduslik paaristundidesüsteem, millega koolipäeva disainides antakse võimalusi ennastjuhtiva õppurina tõestada ja antakse õpetajatele väljakutseid oma tunde põnevamaks ja sisukamaks muuta, seda nii eesmärgistades, liikumispause tehes, tunde tagasisidestades ja mitmekülgselt nõkkivaid (blogi autori isetehtud sõna lühendist NÕK - nüüdisaegne õpikäsitus) meetodeid kasutades. 

Aga head sügispausi lugejale, sest järgmised tegemised on juba hingeajased. 

laupäev, 1. oktoober 2022

Saavutused spordimailt; huvitavatest tundidest; külalised koolimajas - 19.09- 30.09.2022

 

"Ma tahan võimlemise abil muuta terve keha tasakaalukamaks," sõnab vanakreeka filosoof Sokrates ühel oma paljudest avalikest esinemistest.
Artelased näisid tema sõnu tõsiselt võtvat, sest sportlikke tegevusi mahtus septembri kahte viimasesse nädalasse üksjagu - samas muidugi teisi tegevusi ka. Kõigest pildilis-tekstilises improvisatsioonis: 


28 ja 29. september oli artelastele tõeliselt sportlik paus:  ühel päeval tegutsesid 9.-12. klasside õpilased, kellel vedas ilmaga, see oli päikeseline ja soe. Kooli staadionil joosti sada meetrit ja hüpati kaugust. Mustamäe ringi kolmes kontrollpunktis (Rahumäel, Nõmme turu lähistel ja Männi pargis) visati korvpalli ja diske ning löödi väravaid.
Järgmisel päeval, mil sportisid 2.-8. klasside lapsed, kellel vedas veidi vähem, ilm oli hall ja niiske, aga otseselt vihma ka ei valanud. Kõik jooksid staadionil 60m, hüppasid kaugust, lõid väravaid jms. 400m mindi jooksma Sütiste metsa. Sõltumata ilmast, olid osalejad rõõmsad ja rahul.


Sügis tuli, september päädis ja uued asjatamised jällegi tulemas.
 

reede, 16. september 2022

Külalistest; lugemistunnist; rebastest; spordist - TAG 05.09-16.09.2022

 

"Haridus on varandus, mis saadab selle omanikku kõikjal," ütleb vanasõna

Et kool ja haridus rühivad üles-ja allamäge ikka käsikäes, siis on nad lahutamatud ka tänases sissekandes, sest kuigi kooliaasta alles alustas oma ruttamist, mahtus kahe esimese nädala sisse ühte ja teist, millega tegeleti.

7. septembril külastasid Tallinna Arte Gümnaasiumi Serbia ja Türgi pedagoogid. Kohtumise eesmärgiks oli koolimaja ja selle kaasaegsete õppimise ja õppeväliste tegevuste võimaluste tutvustamine. Kohtumine leidis aset Erasmus + programmi raames. Külaliste tagasiside kooli kohta  kõlas järgmiselt: "Kohtumine oli väga innustav osalejate jaoks! Eriti meeldis kooli paindlik keskkond, mis on erinev Serbia ja Türgi koolidest. Samuti arutlesid külalised, kui oluline on õpetajate ja õpilaste kaasamine kooli uue maja kujundamise ja sisustuse planeerimisel. Õuesõppe võimalused, huvitegevus, Liikuma Kutsuva Kooli tegevuste näidised, õpetajate ruumid, jne. - kõik oli muljetavaldav. " 

Ja kaks esimest koolinädalat lippasid tujuka ilma saatel ning uued sissekanded juba siis, kui käes on ka ametlik sügis.
neljapäev, 1. september 2022

Tervitus õppeaastale 2022/2023

"Kõik inimesed, kellest on midagi saanud, on oma haridusteel ise olulist osa etendanud," sõnab Šoti kirjanik Walter Scott oma sõbrale 1830. aasta kirjas.

Oluline osa haridusteest algab taas ja ette lööb kooliaasta 2022/2023, mil esimesel septembril astusid taas päevitunud ja puhanud õpilased oma tööringile ning elevust ja kohtumisrõõmu klassikaaslaste, uute õppurite, uute ja juba teada õpetajatega mahtus igasse koridori ja klassiruumi. Ees on pinevad koolipäevad, täidetud tööülesannete, lugemistarviduste, võistluste ja tundidega, mis mõneti uuelaadselt ennast sedakorda näitavad. 

Muhe on suvest tulla ja sügisesse suubuda teadmises, et puhkamine edenes mõnusalt...