Laupäev, 26. november 2022

Ohtralt külalisi; edukalt sporti; ilulugemist; helkurdamist - TAG 31.10-25.11.2022


Artelastele tuntud metsas hilissügisene päikesekild 

"Mozart ei mõelnud muusikat kirjutades kunagi igavikule ja just see on põhjus, miks suur osa sellest, mis ta kirjutas, on igavene," ütleb Einstein ühes vestluses teadlastega.

Sõna igavene jääb kõlama koolieluski, sest see on ilmselt igavesest ajast igavesti ühtlases liikumises ja toob alati endaga põnevust. Ülevaadet saabki igavikuna tundunud novembrist blogi vahendusel uudistada, sest asjad kulgesid sedasi:

08.11.2022  külastas meie kooli teatrinäitleja Eduard Tee. Ta rääkis gümnasistidele, mis on luule, ja vene poeedist Igor Severjaninist, kes Eestisse elama kolis. Saalis kõlasid Severjanini luuletused eesti ja vene keeles. Lektor pani meid mõtlema ja mõtisklema filosoofilistel teemadel "Elu, sünd, surm", innustas kuulajaid saavutama oma eesmärke ja märkama, mis toimub inimese ümbruskonnas.


17.11 toimus Artes Vabariigi presidendi poolt välja kuulutatud uudishimu päeva "Uurime, õpime, avastame, mida õpikutes ei räägita" raames üritus. 
Kokku said värskete mõtetega 10.h õpilased ning kogenud artelased 12.h klassist. Koos õpiti paremini tundma ja mõistma Arte humanitaarsuuna olemust. Õpilased tõid rühmatöö tulemusena välja selle tugevad ja nõrgad küljed, esitasid omapoolseid ootusi ja võimalikke uusi valikuid suunaainete osas. Mõttetihedad arutelud vaheldusid hoogsate liikumispausidega õp. I. Vapperi juhtimisel.
Õpetajatest osalesid L. Arumäe, A. Tamm, H. Martmaa, M. Terep ja H. Loorents.

Arte sport-pühholoogia suuna gümnasistid rikastavad sagedasti oma praktiliste spordialaste töödega kaasõpilaste koolielu. Erinevaid spordialasid jagub igasse kuusse. Sel nädalal
korraldas Kerrit Aljasmäe sõpradega kogu gümnaasiumile 3x3 korvpallivõistlused. Võitjateks osutusid 11.sp, järgmised auväärsed kohad said endale 10.sp ja 12.tervishoid. Kiitus korraldajatele, osalejatele ja võitjatele!

Ja selliste toredate sõnadega võtabki hingekuu end kokku, et ruumi teha jõulukuule, mille päädides on võimalik lugeda lõppenuks kooliaasta esimene poolaasta ja saab võta natukeseks aega tagasi. 

Laupäev, 22. oktoober 2022

Ilusast käekirjast; õpetajate päevast; president Karise visiidist; ettelugemispäevast; vilistlaste nädalast - TAG 03.10-21.10.2022

 


"Masinal kirjutades kahaneb inimese personaalsus, tema isik jääb avamatuks ja emotsioon tabamatuks," ütleb tundmatu autor 1930.ndatel. 

Tõesti, tänapäeval on inimestevaheline suhtlus kahanenud märkimisväärselt ja seeõttu on artelastel hea meel tõdeda, et üks kooli traditsioonidest on vähemalt kord kooliaastas vaadata ja tunnetada pliiatsit ja paberit (samas paradoksaalne, sest just masina vahendusel on TAG tegemised laiemale ilmale tuntuks saanud 😏). Ja neid tegemisi on jagunud oktoobrisse vägagi mitmel tasandil.

Nagu sellekordsest sissejuhatusest mõista, oli TAG-s ilusa käekirja nädal, mil õppurid eesti keele ja kirjanduse ainekoja eestvedamisel katsetasid parimat kirja, valides kirjutustekstiks Eesti tüvitekstide autori A.H. Tammsaare saja aasta eest esmakordselt ilmunud romaanist "Kõrboja peremees" tekstikatke ja märksid sedaviisi oma kirjakunstioskust (vt blogi esimene pilt).

Oktoobri esimesel nädalal, 05.10.2022 tähistati Eesti õpetajate päeva ja erandiks ei olnud TAG koolipere. Abituuriumi initsiatiivil mahtus sellesse päeva nii õpilaste valitud õpetajate tunnustamine, juhtkonna tunnustused mitmes vallas ning õpetajatele suunatud tegevused vahetundides, kus sai proovile panna nii tantsuoskust kui teadmisi kooli ajaloost. Huvitava näituse pani üles kooli õppejuht Heli Mänd, kelle nuku-ja mänguasja kollektsioonist oli sedakorda esitatud kooliteemaline ülevaade. Päevale pani punkti meeleolukas mustkunstietendus ja suupistelaud. Koolipere tänab kõiki korraldajaid ja osalejaid värvikate mälestuste eest. E-tundi on võimalik jälgida siit.

20.10.2022 tähistas TAG koolipere ettelugemispäeva. Kuna saasta 2022 on pühendatud raamatukogudele, kirjutas eesti keele ja kirjanduse õpetaja Hiiemäe lühijutu "Raamatukogumamma", mille õpilased kõikides klassides 4.-12.  teise tunni ajal kaasõpilastele ette lugesid. 

Kolmas oktoobri nädal oli pühendatud Artes vilistlastele. Endised artelased käisid tutvustamas oma valitud erialasid, kõnelesid oma eludest, valikutest ja otsustest paljudes klassides. Võimalik oli kuulata nii tõsiseid teemasid haigustest; psühholoogiatudengit; vabakutselist näitlejat; jälgida Piipi ja Tuutu; kuulata tootedisainimisest ning puitmajade ehitusest mitmekülgseid loenguid. Meeleoluka nädala lõpetas kontsert ja kohvikuõhtu. Koolipere tänab kõiki korraldajaid ja osalenud vilistlasi. 

Aga et seitse nädalat sellest kooliaastast märkamatult ennast koolivaheajale pakkis, tundus uskumatult kiiresti möödunud nii õpilastele kui õpetajatele, sest õppeaastas on ju mitmeid suuri muudatusi olnud, näiteks uuenduslik paaristundidesüsteem, millega koolipäeva disainides antakse võimalusi ennastjuhtiva õppurina tõestada ja antakse õpetajatele väljakutseid oma tunde põnevamaks ja sisukamaks muuta, seda nii eesmärgistades, liikumispause tehes, tunde tagasisidestades ja mitmekülgselt nõkkivaid (blogi autori isetehtud sõna lühendist NÕK - nüüdisaegne õpikäsitus) meetodeid kasutades. 

Aga head sügispausi lugejale, sest järgmised tegemised on juba hingeajased. 

Laupäev, 1. oktoober 2022

Saavutused spordimailt; huvitavatest tundidest; külalised koolimajas - 19.09- 30.09.2022

 

"Ma tahan võimlemise abil muuta terve keha tasakaalukamaks," sõnab vanakreeka filosoof Sokrates ühel oma paljudest avalikest esinemistest.
Artelased näisid tema sõnu tõsiselt võtvat, sest sportlikke tegevusi mahtus septembri kahte viimasesse nädalasse üksjagu - samas muidugi teisi tegevusi ka. Kõigest pildilis-tekstilises improvisatsioonis: 


28 ja 29. september oli artelastele tõeliselt sportlik paus:  ühel päeval tegutsesid 9.-12. klasside õpilased, kellel vedas ilmaga, see oli päikeseline ja soe. Kooli staadionil joosti 100m ja hüpati kaugust. Mustamäe ringi kolmes kontrollpunktis (Rahumäel, Nõmme turu lähistel ja Männi pargis) visati korvpalli ja diske ning löödi väravaid.
Järgmisel päeval, mil sportisid 2.-8. klasside lapsed, kellel vedas veidi vähem, ilm oli hall ja niiske, aga otseselt vihma ka ei valanud. Kõik jooksid staadionil 60m, hüppasid kaugust, lõid väravaid jms. 400m mindi jooksma Sütiste metsa. Sõltumata ilmast, olid osalejad rõõmsad ja rahul.


Sügis tuli, september päädis ja uued asjatamised jällegi tulemas.
 

Reede, 16. september 2022

Külalistest; lugemistunnist; rebastest; spordist - TAG 05.09-16.09.2022

 

"Haridus on varandus, mis saadab selle omanikku kõikjal," ütleb vanasõna

Et kool ja haridus rühivad üles-ja allamäge ikka käsikäes, siis on nad lahutamatud ka tänases sissekandes, sest kuigi kooliaasta alles alustas oma ruttamist, mahtus kahe esimese nädala sisse ühte ja teist, millega tegeleti.

7. septembril külastasid Tallinna Arte Gümnaasiumi Serbia ja Türgi pedagoogid. Kohtumise eesmärgiks oli koolimaja ja selle kaasaegsete õppimis ja õppevälise tegevuse võimaluste tutvustamine. Kohtumine leidis aset Erasmus + programmi raames. Külaliste tagasiside kooli kohta  kõlas järgmiselt: "Kohtumine oli väga innustav osalejate jaoks! Eriti meeldis kooli paindlik keskkond, mis on erinev Serbia ja Türgi koolidest. Samuti arutlesid külalised, kui oluline on õpetajate ja õpilaste kaasamine kooli uue maja kujundamise ja sisustuse planeerimisel. Õuesõppe võimalused, huvitegevus, Liikuma Kutsuva Kooli tegevuste näidised, õpetajate ruumid, jne. - kõik oli muljetavaldav. " 

Ja kaks esimest koolinädalat lippasid tujuka ilma saatel ning uued sissekanded juba siis, kui käes on ka ametlik sügis.
Neljapäev, 1. september 2022

Tervitus õppeaastale 2022/2023

"Kõik inimesed, kellest on midagi saanud, on oma haridusteel ise olulist osa etendanud," sõnab Šoti kirjanik Walter Scott oma sõbrale 1830. aasta kirjas.

Oluline osa haridusteest algab taas ja ette lööb kooliaasta 2022/2023, mil esimesel septembril astusid taas päevitunud ja puhanud õpilased oma tööringile ning elevust ja kohtumisrõõmu klassikaaslaste, uute õppurite, uute ja juba teada õpetajatega mahtus igasse koridori ja klassiruumi. Ees on pinevad koolipäevad, täidetud tööülsannete, lugemistraviduste, võistluste ja tundidega, mis mõneti uuelaadselt ennast sedakorda näitavad. 

Muhe on suvest tulla ja sügisesse suubuda teadmises, et puhkamine edenes mõnusalt... 

Teisipäev, 14. juuni 2022

2021/2022 õppeaasta pakib puhkusele - TAG 01.05-13.06.2022


"Teadmine üksi pole küllalt – tuleb ka rakendada. Tahtmisest üksi ei piisa – tuleb ka teha, " väidab Goethe 1874.  kevadel. 


Õppeaasta lõpp muutus pisut liiga energiliseks, sest talvest ja pikale veninud kevadest kärsitutena taheti kõike teha ja kõikjale jõuda - teadmised vajasid rakendamist.   

Aastalõpu viimasesse otsa mahtus mõndagi - alates PISA testide sooritamisest mais, kuni praktikapäevadega juunis. Õpilased olid tegusad playboxil, kevadkontserdil, osalesid intensiivselt spordipäeval. Oli hulgaliselt õppekäike: vabaõhumuuseum, Kakerdaja raba; puhkekülad jms.

Oli põnev spordipäev, kus saavutati nii meeskondlikult kui individuaalselt parimaid tulemusi.

Loomulikult käidi kooliaastalõpuselt  lõbusatel ja õpetlikel ekskursioonidel

Üsna viimastel päevadel toimus õppesuunapõhine praktika - oldi haiglas tutvumas stoomidega, käidi kaitselaagris, tutvuti keskaegsete gildidega, viidi läbi kunstipraktika, käidi lähivälismaal lõbustuspargis ja tutvumas kultuuriväärtustega.

9. ja 12. klassid tegid lõpueksameid ja 6.-8. ning 10.-11. klassid sooritasid üleminekueksameid - kõik ikka selleks, et teada, kuidas on õppimine kui pingutust nõudev ülesanne koolielus ennast teostanud. 

Juuni teisel esmaspäeval aga tunnustati parimatest parimaid - õpilased pälvisid nii spordis, muusikas, mälumängudes, õppimise kui ka õpilasesinduses tegutsemise eest tunnustusi.

Pärast pidulikke aktuseid jagasid klassijuhatajad tunnistused ja šokolaadidmälestused kätte ning õppurid said paiskuda vastu suurele suvele. 

🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞Meeleolukaid randu, matkaradasid, lugemist, päikest, äikest, jäätist, väsinud jalgu ja puhanud päid soovides ning sügisel uuesti kohtudes :) 


Reede, 29. aprill 2022

Aprilli mahtus nii mõndagi - TAG 01.04-22.04.2022

"Aprill on tavaliselt tujukaim kuu, puhudes möödunud aastast jäänud lehti mööda kevadtolmuseid tänavaid, ometigi andes mõista, et kohe saabub kõik õitsev kaunidus," lausub T. S. Eliot pärast Inglismaale kolimist 1915.aastal.
Üle sajandi on nendest mõtetest möödas, aga nõustuda tuleb, sest heitlik aprill andis võimaluse kogeda nii lumekoristust kui mulluse kulu kokkukraamimist ja sama muutlikult kulges ka aprill Arte kooliperes, kuhu mahtus tantsu, lõpukella, esmaabitunde, spordivõistlusi, abituuriumi küpsuseksamit kui ka viimaks ometigi toimunud Orhideed Emale (see oli ju pandeemia tõttu kaks aastat pausil, aga tuli suure löögijõuga ;) ). Kõigest aga üsna pildilise kokkuvõttena järgemööda.

Orhidee Emale tõi sellel aastal laulu, tantsu, näidendeid, kujundujumist, kitarrimängu õige ohtrasti....

Mahlakuu möödus ja õpilased sai vaheajale. Viimased ponnistused enne suvve suundumist veel tulemas ja läbi saab kooliaasta 2021/2022...

Pühapäev, 27. märts 2022

Märtsi meenutused - TAG 07.03-31.03.2022

"Kevad algab õis õielt," väidab inglise poeet Algernon Charles Swinburne sajandivahetuse poeemis. Ootamatute tuultega kulgenud veebruari lõpus ja samas purjes alanud märtsis aimub kooliaastale iseloomulikkust, mis peegeldavad just kevadisi asjatamisi. 

Kaja Kultuurikeskuses toimus märtsi teisel tesipäeval Eduard Vildele pühendatud Mustamäe koolide jutuvõistluse lõpetamine ning võitjate tunnustamine. 20. jutuvõistluse „See juhtus Mustamäel…“ võitjaks nooremas astmes  oli Robin Koppelmaa looga  „Mustamäe keskuse turvatöötajate raport“; vanemas astmes jäi II ja III kohta teiste võistlejatega jagama Karel Kunnus  looga „Segane lugu kortermaja kadumisest Mustamäel“. Mõlemat tööd juhendas õp Allik :) 

14. märts, mida sellel aastal juba 23. korda ametliku emakeelepäevana tähistati, keskendus Arte koolipere Eesti bussiliikluse 100. sünnipäevale. Toimus traditsiooniline etteütlus, kõnevõistlus ja sõnasein, kõik bussiteemalised. Ka said õpilased vaadata bussiajalooga seotud videofilmikest:

Vahepeal jõudis 8.a klass külastada arhitektuurimuuseumit. Seekord tegeleti püsinäitusega, kus õpilased paarikaupa installatsioonidele tutvustusi välja mõtlesid ja ette kandsid. Õppekäik oli muljeterohke ja seotud kunstitundidega.

Artelastele käisid  muusikalist vahepala pakkumas EMTA õppejõud Virgo Veldi (saksofon) ja Kai Ratassepp (klaver). Kontserti nimega "Rõõmuhüüe kevadele" kuulasid põhikooli vanemate klasside õpilased. 

Selliste tegemistega pakib õppeaasta viimase kolmandiku algus ennast kokku, et liikuda aprilli, kus ees ootamas Orhidee emale, 12. klasside lõpukell ja küpsuseksam ning kindlasti ka tunnipõnevusi, mis koolipäeva elavdamas on :) 

Reede, 25. veebruar 2022

Jaanuari ja veebruari sõrmenipsune möödumine - TAG 10.01-25.02.2022

"Kahe pausi vahelise aja täidab ära vaid tegusus, mille hoog ei peatu olenemata aastaajast," lausub tundmatu autor 2022. aasta pika talve viimasel kuul. 

Tahtmatult tuleb tõdeda, et eelmine sissekanne oli jõululõpune, kui Arte koolipere suundus pööriaega pühitsema ning nüüdne kirjutis on taas vaheajaeelne, mil seitse nädalat toimekust saab punkti mitmete ürituste, askelduste ja õppeperioodi lõpupuhuse tõdemusega, et hinded on saadud, tööd tehtud ja enne kevadisse sukeldumist saab korraks lõõga tõmmata. Kuigi nõuab üldine olukord oma osa, jätkus tegevusi mitmesse lahtrisse.

Gümnaasiumi 10.H käis matemaatika nädala raames õp Meroneniga Eesti Panga muuseumis, kus tutvuti Eesti rahatähtede ajalooga ning sai mitmesugust teavet rahatarkuse kohta. Õppekäik kulges meeleolukalt ja infoküllaselt. 

Veebruari esimesel päeval  käisid põhikooli tublid noored Marion, Heliisa, Kaspar, Ken-Kristjan ja Andres mälumängu saates "Miniturniir". 

Saatejuht Ivo Linna juhtis ja suunas noori väga heatahtlikult ja loovalt. Suureks abiks osalejatele oli saate toimetaja ja nõustaja Kadri Tiisel.  Võistkond pandi kokku klassijuhatajate soovitusel ja õpilaste enda initsiatiivil. Juhendajaks ja eestvedajaks kooli arendusjuht. Suured tänud meeleoluka saate eest! 

Veebruari teine nädal tõi võõrkeelselt nugrisid askeldusi. Vahetundides kõlasid nii saksa-, vene-, prantsuse-, ja inglisekeelsed laulud; õpetajad tegid vastavalt õpetatavale keelele põnevaid
plakateid ning kõige tipuks toimus võrdlemisi mahukaskontsert, kus õppurid esitasid  nii luuletusi, laule kui ka ühe huvitava prantsusekeelse ja visuaalse uusversiooni tuntud muinasjutust "Naeris". 

Sõbrapäev tervitas artelasi suure ürituste paraadiga, sest toimus sõbrapäeva kirjavahetus, traditsiooniline rooside ja šokolaadide kinkimine; olid tantsuvahetunnid, raamatute kinkimine, sõbrapäeva disko, sõbrapäeva laat ja teisikupäev, mil õppurid said kanda parima sõbraga sarnaseid kostüüme ning postitada neid fotosid õpilasesinduse instagrami kontole. Kostüümipäeva põnevaks täienduseks oli originaalse koolikoti kasutamine st et õpilased said tulla kooli mitte tavapärase koolikotiga, vaid mingi muu kandevahendiga. Väikene galerii toimunust: 


Õppeperiood päädis Eesti Vabariigi 104. aastapäevale pühendatud aktustega, kus õpilased näitasid oma oskusi nii laulus kui tantsus, pillimängus ja etlemisoskuses ning kus erinevate vanuseastmete pidulikul üritusel osalesid mitmed tuntud inimesed külalistena. Näiteks käis vabariigi olulisusest rääkimas nii kapten Rein Luhaorg, kirjanik Andrus Kivirähk ning linnapea Mihhail Kõlvart, kelle esinemist salvestas ka ETV

Sedasi pakkis ennast II trimester hingetõmbele kokku ja annab lootust, et varsti summib koolipere rõõmsas kevades!!!