reede, 20. oktoober 2017

Tegus noortegrupp, näitus, rabaskäik, lõimitud õpe, korvpall, rebastenädal, hõimupäev - TAG 08.10-20.10.2017

Looduses ei pidavat olema absoluutset valgust, pimedust ega vaikust. Hetkeline paus blogis aga  oli kõike muud kui vaikimine, vaid jõu kogumine kõige kirjeldamiseks, mis õppeaasta sügisveerandi kahel nädalal juhtus ja toimus. 
9. oktoobril käisid 2.a ja 2.b klassi õpilased  õppekäigul Viru rabas. Tutvuti rabataimestiku ja -loomastikuga, vaadeldi linnuvaatetornist rabamaastikku, saadi teadmis raba tekkimisest. Õppekäigu viis läbi giid Virve  ning sõbraliku õhkkonna eest vastutas Lilla Karu. Tagasiteel koju peeti bussis maha  viktoriin nähtu- kuuldu kohta! Vaatamata vihmasele ilmale õnnestus õuesõpe suurepäraselt!
Arte Kõmistaja toimetus kuulutati tegusaimaks noortegrupiks Mustamäel aastal 2017.
Alvar Arrak sai hea idee preemia suvel Naissaarel toimunud rahvusvahelise ürituse Toward Tolerance eest.
Õnnitlusürituse puändiks oli 20-kilone tort,mis maitses täpselt sama hästi, nagu pildil  välja näeb.
11.a käis kultuuri ammutamas KUMUST. Õpilane Reti kirjutas järgmist: "Näitus, mille välja valisime kandis pealkirja „Rändurid“. Selle väljapaneku eesmärk oli külastajatele tutvustada reisimist ja migratsiooni Kesk- ja Ida-Euroopa uues kunstis.
Tegemist oli kaasaegse kunstiga, kus vaataja suhestub ise teosega. Alguses jagati meid neljastesse gruppidesse ning igale grupile anti kätte õpimapp. Mapis olid abistavad küsimused, millele tuginedes tuli valmistada teistele ettekanne neile antud teose kohta. Meie ringkäigu viimane etapp oli käia läbi kõik teosed ning kuulata, milliseid ettekandeid teised rühmad valmistanud olid. See näitus rääkis reisimise kurvemast poolest, kuidas inimesed lähevad välismaale tööle raha teenima. Jututeemaks tuli ka kultuuri ahnus ehk „inimesed armastavad reisida, aga vihkavad reisijaid.“"

Kaasaegne mõkkimine toimub igas tegevuses ja tunnis. 16.10 oli rahvusvaheline toidupäev ning mis oleks veel tõhusam viis võõrkeelse sõnavara õppimiseks, kui spetsiaalsele päevale pühendatud tunnis tegeleda teadmiste omandamise ja sealjuures silmaringi avardamisega.
Juba päris väikesest peale on tarvilikud kaasinimeste aiatmise oskused. Sedakorda pidas  4.a vajalikuks osaleda Tallinna Lastehaigla elustamisõppusel "Kas Sina julged ja oskad elu päästa? "Harjutati erinevas suuruses mannekeenidel (suuremat kasvu kodanikust kuni imikuni). Tutvuti šokiaparaadiga ning eemaldati mannekeeni hingamisteedesse sattunud võõrkeha. Lapsed said palju uusi oskusi ning kõigile meeldis koolitus üpris hästi.
Arte osales taaskord 3x3 korvpalliturniiril, mis toimus seekord Kalevi Spordihallis. Võistlustulle läks 7 artelaste võistkonda. 4.-5. kl. tüdrukud

saavutasid II koha. Võistkonda kuulusid Kätlin Kangur, Regina Pendis, Mia Torn ja Isabella Raiendik. 6.-7. kl. tüdrukute vanuseklassis olime esindatud kolme võistkonnaga ja kõige paremini läks võistkonnal, kuhu kuulusid Sille-Liis Mölder, Marta Jaama, Hanna Maria Sibul, Elena Iliste, kes said kaela kuldsed medalid. 8.-9. kl. tüdrukud saavutasid III koha, koosseisu kuulusid Maarja Grünmann, Paula Kristiina Sibul, Kaisa Varik, Kayli-Liis Padur. Gümnaasiumi tüdrukud saavutasid I koha, võistkonda kuulusid Sofia Kosareva, Monika Tomingas, Jane Tael ja Reti Talts. Gümnaasiumi poisid saavutasid III koha, võistkonda kuulusid Rando Rattasepp, Kardo Lempu ja Daniil Kustov. Kiitus õpilastele rohke osavõtu ning heade tulemuste eest! 

Igal sügisel muutub veerandi üks päevadest värskete gümnasistide jaoks pisut veidramaks koolipäevaks - akadeemiliselt aste kõrgemale tõusmine tähendab rebaseks löömist. Terve nädala jooksul said abituriendid juhendada oma noori jüngreid, veerandi eelviimasel päeval haaras maja rebasepalavik ning toimusid lõplikult gümnasistiks vastuvõtmise rituaalsed tegevused.
Sügisveerandi viimane koolipäev kujunes väga aktiivseks ja mitmekülgsete tegevustega hõivatud projektipäevaks, mille märksõnaks oli Soome 100. Arte koolipere lõimis sellel päeval kokku ettelugemise traditsioonid II tunni ajal, kui õpilased kandsid kaasõppuritele Soome autorite ja
Soome kultuuriruumi kuuluvate tüvitekstipõhiseid palu kuulamiseks. Kahel vahetunnil aga võttis koolipere osa abiturientide ettekandest "Soome 100", kus meie heale naaberhõimule pühendatult sai kuulda Soome hümni "Maamme", Sibeliuse "Finlandiat". ning põgusat sissevaadet Soome ajaloole. Hõimupõhised tegevused toimusid ka kunstitundides,  kus joonistati soome rahvarõivaid, võõrkeeletundides, kus loeti ette soome muinasjutte ning eesti keele tundides, kus toimus suulise väljendusoskuse (p)arendamine teemal "Vabadus on ka vastutus"
Algklasside lapsed ehitasid muuhulgas legodest sildu Eesti ja Soome vahele või hoopis paate ja muud, mis neile Soome teemal meenus, näiteks tordi Soome 100. sünnipäevaks.
1.c mängis hasartselt lugemismänge, 1.b klass ehitas legopäeval rühmades koolivaheaja teemalisi ehitisi. Valmis said pood, kohvik, matkakeskus metsas, rand ja sünnipäevatort. 
Selliselt tõmbas 2017/2018 õppeaasta esimene veerand ennast koomale, kokku, pausile ja soovib kõikidele lugejatele head vaheaega.

Hyvä tauko!!!✋

laupäev, 7. oktoober 2017

Aktiivsed koolmeistrid; õpetajate päev; tulemused spordis - TAG 02.10-06.10.2017

2592000 septembri sekundit said minevikuks ning võluvalt sügisene oktoober andis tuld teguderohkusele.
Oktoobri 5. kuupäev on teada ja tuntud kuupäev kõikidele kooliga seotud isikutele. 
Tähistatakse õpetajate päeva ning tuleb ausalt tõdeda - päev oli taas nii lahe, kui see olla üldse saab.  
Hommikut alustanud õpetaja sai kingituseks punase roosi, toimus traditsiooniline aktus, kus vahetati juhtkonna märke, aga veel tegid sedakorda abituriendid nii, et anti tunde 1.-3. klassini. 
Lisaks toimus viktoriin kooli tundmise kohta.


Ajutine direktor käis kontrollimas koolivorme, toimus veel üks viktoriin ning õpetajate ja õpilaste vaheline võrkpall, päeva teine aktus kandis eneses  aga nii lõbusaid kui pidulikke noote - jagati välja tunnustusi möödunud õppeperioodi parimatele õpetajatele ning õpetaja esitasid õpilastele huvitava vahepala selleaastase
kultuuri-ja väärtuspädevusi (r)õhutava  "Vaba inimene vabal maal" temaatilise etteastega. 

11.klassi õppurid aga käisid omanäolist koolmeisterdust kogemas Tammetõru lasteaias, kus noorukid said kätt harjutada väikeste laste ennelõunat sisustades. 11. klassi õpilased kommenteerisid kogemust ise järgmiselt: "Oli väga tore ja vaheldusrikas kogemus. Lapsed võtsid meid kiiresti omaks. Nendega tegeledes tundus nagu oleksimegi lasteaiakasvatajad. Olen kindel, et lastel oli samuti teistsugune ja meeldiv päev.
Sellise võimaluse tekkimisel  soovitan kōigil soojalt proovida. Suured tänud Tammetōru Lasteaiale ja Arte Gümnaasiumile.”
Pingeline päev kulmineerus abituuriumi ja õpetajapere ühise koosviibimisega, mille käigus toimus ka  rühmatöö - missugune oleks Arte  inimesena.
Arte õpetajaskond  on mitmekülgne ka väljaspool koolimaja. Ajalooõpetaja Arvis Kiristaja on olnud mitmeid aastaid seotud Võru eellaseks  peetava  Kirumpää väljakaevamistega ning on osaline Võrumaa Teatajas ilmuva teadusliku artikliteseeriaga kandi arheoloogilistest leidudest.
Kunstiõpetaja Heli Männil aga avati Õpetajate Majas näitus  "Võluv Virumaa", kus on võimalik erinevates tehnikates näha Virumaa looduskauneid paiku, seekord siis pilte, mis seotud veega: Peipsi järv, Soome laht, Narva kosk, Seli soo, Valaste juga. 
Sportimata aga ei saa artelased olla kohe üldse, sest 03.10.17 toimusid Trummis Tallinna Koolinoorte meistrivõistlused krossijooksudes. Põhikooli

arvestuses tuli meie kool kuuendaks, mis on väga hea tulemus. Individuaalselt parima tulemuse jooksis Eliise Luks, kes tuli 1000m jooksus Tallinna meistriks. Gümnaasiumi osas saavutas parima tulemuse Sofia Kosareva, kes saavutas 500m jooksus hõbemedali. 
Õnnitlused tublidele spordiinimestele ja neid innustavatele õpetajatele.
Niivõrd hoogne oligi see koolinädal, mis ennast järgmisteks sündmusteks valmis sirutab.
Grazie per a nova sittimana!