laupäev, 14. märts 2020

Vilde jutuvõistlusest, emakeelepäevast - TAG 02.03-13.03.2020     


"Ka nendest kividest, millega teie teed tõkestada püütakse, saab ilusat ehitada," lausub  Johann Wolfgang von Goethe 19. sajandi künnisel.
Taolise väljaüteluse foonil on tõene ka asjaolu, et Arte on nüüdsest puhumajas ennast sisse seadnud ja koolitöö on mõõdukalt rahulikus rütmis käivitunud. Kohanemisperioodi aga varjutab tõsiasi, et alates 16.03 asub koolipere ühteviisi ainulaadsele, uudsele ja väljakutseterohkele  e-õppele, mille põhjuseks on preventiivsus ülemaailmse nakkuse suhtes. 
Igatahes on toimunud märtsi jäävad sündmused siiski tavapäraselt: 05.03 autasustati Kännukuke raamatukogus järjekordse Vilde jutuvõistluse võitjaid ning tähistati võrdlemisi tagasihoidlikult, aga siiski emakeelepäeva. 
Eduard Vilde 155. sünniaastapäeva jutuvõistlusel noppisid auhinnalised kohad meie sõbralikud naaberkoolid Tallinna Saksa Gümnaasium ja Tallinna Mustamäe Gümnaasium. 
Emakeelepäeva aga tähistati traditsioonilise etteütluse ja sõnaseinaga. Selle-aastased tähistusobjektid olid nii Jaan Kross kui Georg Ots - mõlemal rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud
suurmehel täitub tänavu 100 aastat sünnist. Õpilased tutvusid ainetundides mõlema mehe elu ja tegevusega, kuulasid mitmeid lugusid, millest nad teadlikud polnud ning kirjutasid sõnaseina tarbeks meeste loomepalade pealkirju. Omapäraseks kujunes tõsiasi, et vene keele tundidest tuli ainulaadset kaasaelamist ning kirjutati pääliskirju kirillitsates. 
Uuel nädalal saabub aga koolimajja harjumatu õpilasvaikus, kuid see-eest hakkavad sumisema internetiühendused - tuleb panna mitmel tasandil nii õpetajad, õppurid kui ka e-õppesüsteemid proovile. 
Seniks aga püsigem terved ja (l)ootusrikkad!!