laupäev, 18. märts 2017

Emakeelepäev; näidistunnid; aeroobikalood; kohtumised karuga; huvitavat õppekäikudelt - TAG 13.03.-17.03.2017

Ilusat ja ümmargust, 50. sissekannet saadab kevade kaikumine kõiges. Kolmas ja pikk veerand on päädinud, soojus piilub vaikselt põõsastes ning Arte koolipere saab lühikeseks pausiks aja maha võtta. Viie koolipäeva sisse mahtus pööraselt palju põnevust.
14.03 oli üle-eestiline emakeelepäev ning taas toimusid ka Arte kooliperes mitmed tegevused. Selgitati välja parimad emakeeletundjad ning kõnevõistlejad (tulemused antakse teada järgmises sissekandes); õpilased said ennast riietada kristjanjaagulikult ning lasta teha foto Kristjan Jaak Petersoni seinapannoo  juures. Õpilased kirjutasid ilusaid eestikeelseid sõnu Heade Sõnade Seinale; eesti keele õpetajad kostitasid kolleege leiva ning kaljaga. Kooli väiksemad õppurid aga kirjutasid isetehtud luuletusi.  Oli väga vilka tegevusega meeldejääv päev. 
Pärast emakeelepäeva askeldusi viibisid aga üheksandate klasside õpilased valikainete näidistundides, et teaks, millele meie maja gümnaasiumisse jäädes toetuda ja valida. Näidistundides räägiti saksa keelest, fotograafiast, riigikaitsest, programmeerimisest, äriinglise keelest, õendussuunast. Valikutevõimalustest puudu just ei tule. 
Järgmisel päeval aga osales Arte gümnaasium   koolidevahelisel jäähoki   turniiril "Kuldlitter 2017". Toimus Mustamäe ja Õismäe koolide alagrupi turniir. Arte oli  sellel võistlusel ainuke eestikeelne kool ning võistlemas olid peamiselt 6. klassidest kokku pandud võistkonnaga. 
Seejärel tabas aga koolimaja areoobikapisik. Toimusid aeroobikapäevad. Kehalise kasvatuse õpetajad Põld ja Lepa näitasid rahvale ette vajalikke liigutusi ning hoogne tegevus toimus tunde. Ka siinsed võitjad saavad teatavaks järgmises sissekandes.
5.c klass käis aga lisaks koolis kulutatavale energiale ennast tühjaks rassimas batuudikeskuses, kus ühises hüppamises, laskumises, liuglemises ja põrkamises viibiti mitu vahvat tundi.
Algklassid tähistasid aga Lilla karu sünnipäeva. Karuga ühes õpilased laulsid, tantsisid, vaatasid multikat sõprusest, lahendasid arvutis ülesandeid, jutustasid ümber õpetajate tehtud videot. Kõik said karu kallistada ja koos temaga klassipilti teha. Külla oli tulnud üks lasteaiarühm. Peo lõpus said kõik kommi ja õnnitluskaardi.
7.d kasutas ilusat päikesepaistelist päeva ning õuekirjandustunnis kõneldi nii Fr.R. Faehlmannist, lavastati tema muistendit Koit ja Hämarik, kõneldi maagiast kui ka leiti vahvaid võimalusi alternatiivsete kaetussümbolite kasutamiseks.
7.b klass aga tähistas rohelise klassiõhtuga saabuvat kevadet ning viibis ülekoolilise projektipäeva raames Tallinna Ülikooli uudistamas.
Selliste askelduste manult kõnnivad artelased kohe-kohe algavasse kevadesse ning uued kirjad juba lihavõttekuus!!

laupäev, 11. märts 2017

Vilde jutuvõistluse lõpetamine; kohtumine peaministriga, naistepäevalaul - TAG 06.03.-10.03.2017

Vahel tujukalt kevadise ja talvise ilma piireis kõikuv koolinädal mahutas  endas taas tavapärasest erinevamat. 
Põhikoolile II trimestri lõpp tõi kaasa iga-aastase Vilde jutuvõistluse lõpetamise, mis toimus sellel aastal  Mustamäe Kultuuriköögis, vastavatud ning rohkeid võimalusi pakkuvas asutuses. 6. b klassi õppur Merili Visnapuu kirjutas jutuvõistluse kohta järgmist: " Nooremate vanusegrupis said kõik auhinnalised kohad Arte kirjutajad. Rändkarika sai 5.b klassi õpilane Kristel Rattasepp. Jagati välja kolm 2. kohta: Kerdo Põldsaar 6.b, Janete Kilvits 5.a ja Remi Hiiemäe 7.b.
Vanemate kirjutajate vanusegrupis sai rändkarika Karl Valter Jaanus, kes on MustamäeGümnaasiumist. Vilde jutuvõistlusele oli see juba 16 kord toimuda."
Lisaks autasustamisele oli võimalik kuulata 7.b klassi õpilaste esituses omanäolist lühinäidendit, "Eduard, Vilde Eduard"
10.b klass käis 7. märtsil Stenbocki majas ekskursioonil. Kohtumisele oli tulnud Vabariigi peaminister Jüri Ratas, kes rääkis gümnasistidega mitmetest riigile olulistest momentidest  ja vastas küsimustele, kuidas toimib riigiaparaat.
8. märts aga päädis naisõpetajatele meeldiva üllatusega - kooli meesõpetajatest moodustunud saatemuusikaga kvartett esitas omaloomingulise laulu, mis sisaldas palju mõtteid, kui vajalikud on inimesed üksteisele. 
Siinpuhul südamlik tänu õpetaja Lukile, Kivilile, Lällile ja Loorentsile meelelahutusliku õhustiku loomisel ja naistepäeva puhul meelespidamisel.
Palju polegi enam jäänud - üks nädal pingutust ning saab kulgeda rahulikult auga välja teenitud kevadvaheajale. Enne aga ootavad mõnedki sündmused: emakeelepäev, abituuriumi proovieksam, aeroobikavõistlus ning projektipäev.
Arupäraselt uude!!

reede, 3. märts 2017

Huvikäigud; võistlused; vastlapäeva tähistamisest; kinokülastusest - TAG 28.02 - 03.03.2017

Märkamatult marssis märts kooliellu, andes oma pidevalt muutuvas päikesepaistest lumehelvesteni ilmaskaalal teada, et kohe on II trimestri finiš ning küsib nõudlikult, miks pole räägitud noist asjust, mida mitmed klassi vahepeal teinud on.
Seda klaarides siis tuleb tõdeda, et udriseid asjatamisi jätkub ka siis, kui põhifookus on olnud muudel suurtel tähtpäevadel ja tähistamisetel.
Nt on 5.b klass üks ütlemata tegus seltskond, kes käis Rocca al Mares bowlingut mängimas ja omavaheliselt neljal rajal võistlemises möödusid tunnid kiiresti, sest see oli lihtsalt niivõrrd pinev, põnev ja  äge.
Paar päeva hiljem aga suundusid mitmedki sellest klassist õpetaja Viia Suurmetsa juhendamisel Tallinna Nõmme Põhikoolis toimunud NUPUTA  piirkonnavoorule, kus õpilastel tuli 5. ja 6. klasside meeskondades  lahendada ristsõnu, valikvastustega ülesandeid, ei-ja ülesandeid, loovusülesandeid ja peastarvutamisülesandeid. Pingelise mõttetegevuse lõppedes jagati Tallinna Tõnismäe Reaalkooliga 40 võistlustules olnud kooli seas  9.-10 kohta.
Tänapäev suisa nõuab, et õpilane peab õpik-õpetaja-klassiruum-tund kaanoni juures kogema ja tajuma maailma erinevate meediumite ja muude vahendite kaudu. Sestap viibisid keskkonna õppesuuna 5.-7. klassid Artis kinos vaatamas filmi "Ühe järve lugu", mis kõneles järvede maana tuntud Soome  veekogudest, sidudes endasse bioloogia, botaanika, mütoloogia, geograafia ning pakkus oma värviküllaste piltide kaudu ohtralt elamusi.
Vanarahva tarkus on, et kui uue aasta esimese noorkuu loomisest on kuus teisipäeva möödas, siis saabuv teisipäev tähistab vastlaid, mille pidamine hõlmab nii herne- või oasuppi, vastlakukleid, vurri ja liulaskmist. 1.b klass tähistas vastlaid aga ühes Kiikhobu lasteaiaga ning selle päeva kohta kirjutas 1.b klassijuhataja järgmist: "Kuigi vihm ja soe ilm oli lumikatet kõvasti sulatanud, jagus Kiikhobu lasteaias seda piisavalt, et teha  1.b klassil koos lasteaialastega väga tore vastlapäev.
Üheskoos lustiti ja panid oma osavus proovile ühe suusaga suusatamisel, liumäest vastlaliu laskmisel, lumehokit mängides, täpsusvisetes  ja saapaviskamisel.
Lahked lasteaiakasvatajad pakkusid kõigile osalistele vastlapäeva lõpul sooja teed ja küpsiseid.
1.B klassi lapsed arvasid, et lasteaias oli vahelduseks jälle väga tore käia.
Täname Kiikhobu lasteaeda toreda vastlapäeva eest!"
Sellised olid siis nüüdiskordsed asjatused Arte kooliperelt.