laupäev, 27. veebruar 2016

Vabariigi sünnipäev ja uue õppesuuna koostöö allkirjastamine

24.02 tähistas Eesti Vabariik väärikat 98. sünnipäeva. Selle raames toimusid pidulikud aktused Arte gümnaasiumis neljas vanusegrupis: 1.-2. klass; 3.-5. klass; 6.-8. klass ning 9.-12. klass. 1.-8. klassi aktused kulgesid traditsiooniliselt ja klassikaliselt. Lipu sisse toomine, hümn ning erinevatel aktustel erinevad esinemised ja külalised, kes meid vabariigi kõrgesse ikka jõudmist südamlike pöördumistega tervitasid. Ka õnnitleti õppureid, kes võitsid erinevates projektides osaledes mitmeid tänukirju.

9.-12. klasside aktusel olid lisaks traditsioonilistele osadele veel üks ajalooline ja põnev moment. 2016/2017 õppeaastal rakendub Tallinna Arte Gümnaasiumis uudne õppesuund ning aktusel allkirjastati koostööleping. Järgmisest õppeaastast saavad gümnasistid valida õendus õppesuuna (vt sissekanne 07.02.2016). 

Vasakult: TAG direktor Sirje Ebral; SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla õendusdirektor Aleksei Gaidajenko; Tallinna Tervishoiukõrgkooli rektor Ülle Ernits
laupäev, 13. veebruar 2016

Sõbranädal Artes 08.02-12.02.2016

Veebruari teisel õppenädalal mahtus meie koolipere tegemistesse  ohtralt osalemisrõõmu ja tegutsemislusti õige mitmel tasandil ning sõbranädala tippsündmuseks kujunes terviklikuna neljapäevane päev, kui koolis oli sõbrapäeva postkast, lillede kinkimine, maiustuste laat, kostüümipäev ja õhtul väga meelelahutuslik playbox.

Omalaadse ülesandena oli artelastel Keila SOS Lastekülale kompvekkide kogumise kampaania, mille jooksul koguti kokku 50 kilokgrammi magusat.
Kostüümipäeva teemaks olid sellel aastal printsid ja printsessid ning loomulikult võis näha mõndagi huvitavat tõlgendust nii klassikalisest printsiks/printsessiks olemisest kui ka praeguse laste ja noorte põlvkonna jaoks olulistest tegelastest.

 

Mõni klass lähenes printsi/printsessi temaatikale veelgi omanäolisemalt. 6.b näiteks valis printsesside unistuste värvi  - roosa - ja oli ennast kaunistanud mõne roosa detailiga.

II korrusel toimunud vahetundideaegne laat tõi elevust nii müüjatele kui ostjatele. Sai proovida paljusid maiustusi ja pirukaid, mida õpilased olid ise valmistanud. Ja need olid tõesti maitsvad.
Päeva naelaks kujunes aga loomulikult playbox, mis kandis pealkirja "Welcome to the 90's". Laval olid 90. pärit arstiste nagu Maie Parrik, Barbie Girl, Ämblikmees, Bläck Rockit jpt, kes seda möödunud dekaadi iseloomustasid. Žürii, koosesisus Ade Soon, Arvis Kiristaja, Kristjan Lukk ning vilistlased pidasid maha raske ja vaevalise hindamise ning tunnistasid võitjateks vanemas astmes 9.a väga meeleoluka ja humoorika, omanäoliselt tõlgendatud  ja osaliselt dekaadi mittepuutuvatest lauludest koosneva popurriiga ning nooremas astmes 7.a klassi. Hinnati esitluse terviklikkust ning laulmise immiteerimisoskust. Ka anti välja õhtustaari auhind.

 


Pildigalerii tervest üritusest on nähtav lehel https://www.facebook.com/arte.komistaja
Sõbranädala üritused polnud veel sellega läbi. Sest reedel oli traditsiooniline raamatute kinkimine Arte gümnaasiumi teabekeskusele. Iga klass sai valida raamatute nimekirjast mõne huvitava teose, mida koolil veel polnud ning teha teosele lühitutvustuse. Valik oli kirju ning mitmekülgne.
Põneva teabekilluna igasse päeva poetas aga 4.b klass, kes osales 112 päeval. Selle päeva mõtteks oli 11.02 kuupäeval kinnistada inimestele Päästeameti tähtsust meie igapäevases elus. Osalejad aga said moodustada erineval viisil numbri 112 ja saata selle Häirekeskuse FB lehele.
Veebruar toob Arte kooliperele mitmeid üllatavaid ja toredaid hetki ning soovib lugejale järgmise korrani mõnusat talvekargust!pühapäev, 7. veebruar 2016

Uudne õppesuund, sportlikud saavutused, põnev õppekäik, lahtiste uste päev: TAG 01.02.-05.02.2016


Uuenduslik meel on üks neid märgusõnasid, mis Arte gümnaasiumi iseloomustab. Järgmisest õppeaastast saavad meie kooli õppima tulijad valida endale Eesti üldhariduskoolide maastikul võrdlemisi unikaalse õppesuuna -  õendusõppesuuna.
 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla pakuvad TAG-i koostööpartneritena väikesemahulist kutse- või erialade tutvustust valikkursustena. Õppetöö leiab aset kõigi osapoolte juures.

Pilt on illustreeriv ja veebipõhine
Üks valikkursus vastab 35 õppetunnile (45 min), millele lisandub 2 tundi konsultatsioonideks ning järelvastamisteks. Valikkursused kätkevad endas järgmisi õppeaineid: anatoomia ja füsioloogia; esmaabi ja hoolduse alused; terve inimene (inimese elukulg, seksuaalkasvatus ja pereplaneerimine); toitumisõpetuse alused; farmaatsia (koduapteek ja koduhooldus); tervisemõjurid; toetus erinevates olukordades (erivajadustega inimeste hooldus, tugiisik sünnitusel, tegevusteraapia alused; praktika; sõltuvuskäitumine.
Olulise osa õppesuunast moodustab praktika, mis läbitakse Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe korpuses iga-aastaselt. Praktika sisuks on vastaval õppeaastal läbitud teemad. Kutsealase eelkoolituse täies mahus läbijale väljastatakse tunnistus, mis võimaldab tööleasumist õendustöötajana. Soovi korral on võimalik jätkata õpinguid Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Juba läbitud ained saab üle kanda sealsesse õppekavasse.
Eriala sobib õppimiseks nii poistele kui tüdrukutele.
Kuna tegemist on veel tööjärgus olevate plaanidega, siis saame sellel suunatutvustusel peatuda veelgi.

See ei üllata ilmselt kedagi, et artelased on spordis osavad tegelased. Sellelgi koolinädalal lisandus õige meeldivaid teateid, sedakorda siis korvpallimailt. Arte õpialsed osalesid Osavaima Korvpalluri festivalil, kus saavutati suisa I ja V koht!!!
Osaleti esmakordselt üritusel, mis leidis aset Jüri Gümnaasiumis 29. jaanuaril. Võisteldi kuues erinevas harjutuses ja arvestust peeti nii individuaalarvestuses kui ka võistkonnaarvestuses. Võistluspäev kujunes üpris pikaks, kuna võistlejaid oli 160. Võisteldi neljas erinevas grupis poisid 6.-7. klass ja 8.-9. klass ning tüdrukud 6.-7. klass ja 8.-9. klass. Poistest oldi esindatud 8.-9. klassiga, kes saavutasid tubli viienda koha. Võistkonda kuulusid Aleksander Oliver Hint, Daniil Kustov ja Lauri Vannaasseme. Tüdrukutest oldi esindatud 6.-7. klassiga. Tüdrukud saavutasid võistkonnaarvestuses esimese koha. Võistkonda kuulusid Paula Kristiina Sibul, Kaisa Varik, Maarja Grünmann. Ära tuleks veel mainida, et individuaalarvestuses oli esimene Paula Kristiina Sibul, teine Maarja Grünmann ning neljas Kaisa Varik.

Peagi oma elus valikuid tegema hakkav 9.a viibis Tartu Ülikooli avatud uste päeva raames

 õppekäigul, mille kohta on õpilane Sigrid Salundo kirjutanud (refereeritud - autori märkus) järgmist: "4. veebruaril külastasime me klassiga Tartu Ülikooli. Ülikoolis oli avatud uste päev, mis oli suunatud 9. klasside õpilastele.  Avaloeng teemal "Teel õigete valikuteni" toimus TÜ peahoone aulas ning seda viis läbi füüsika 2. aasta tudeng ning telesaate Rakett69 2015 võitja Karl Reinkubjas. Ta rääkis meile, et ülikoolis õppimine on midagi täiesti teistsugust võrreldes gümnaasiumi või põhikooliga. Karl arutles järgnevatel teemadel: milline on üliõpilase elu; kas ülikool on vajalik; kuidas valida eriala; mida teha juba praegu, et ülikooli oleks kergem sisse saada ning keda otsib Tartu Ülikool. Seejärel oli kõigil võimalik osaleda kahes valitud töötoas./.../ Kokkuvõtteks võin öelda, et TÜ avatud uste päev on igati kasulik nii 9. klassi õpilastele kui ka gümnasistidele. Seal on sul võimalus leida eriala, millega sa tahad tulevikus tegeleda ning saada lisaks suures koguses motivatsiooni, et olla õppimises edukam."

Arukaid ja põnevaid valikuid õppuritele.

Sama päeva õhtul aga toimus koolis lahtiste uste päev, mis annab iga-aastaselt võimalusi lapsevanematele lähemalt tutvuda oma järeltulija koolipäeva üksikasjadega. Näiteks oli vanemal kokkuleppel lapse klassijuhataja või aineõpetajaga  võimalik külastada õppetunde ja kohtuda aineõpetajatega. Pärast seda aga toimus koosolek-lühikoolitus, mille viisid  läbi Mustamäe  LOV lastekaitse peaspetsialist Karin Kuslap, kes rääkis lapsevanemate kohustustest lähtudes lastekaitseseadusest ja Lääne Politseiprefektuuri noorsoopolitseinik Mari Loorens, kes kõneles
laste ja noorte õigusrikkumistest. Loodame, et  lapsevanemad kuulasid spetsialistide nõuandeid, sest olgugi kõik juba täiskasvanud inimesed - ikka on kordamine tarkuse ema.
Arte gümnaasium aga astub tiidsalt uue nädalaga sõprade sekka - mitmed üritused ootavad tegemist ja blogi jälle ainese ammutamist ning seda ilmselt õige ohtrate tegemiste kaudu - järgmine nädal kannab ühisnimetust - SÕBRANÄDAL