reede, 22. detsember 2017

Arte soovib - rõõmsaid pühi!

Kooliaasta jõuab poole peale ja kalendriaastas saab järjekordne ringi täis. 
Detsembrisse mahtus vägagi palju tegevusi, kõigest järgemööda ja sedakorda õige pildikeeleliselt: Lustimistele vahelduseks tuli aga vägagi  harjutatud ja proovitud jõulukontsert Kaarli kirikus. Sõnalise osa eest vastutanud õpetajad Külli Hansen, Aira Allik ja  Heidi Raidlepp-Reidak ning laulukeeled helisema löönud Ilona Laido, Meeli Mandre ja  Maris Lang koostöös Arte õpilastega pakkusid väga meeldivaid hetki ning kui seni polnud päris jõulutunne veel tekkinud, siis ühine kuulamine säravate võlvide all selle tundmuse hinge tõi ikka küll.
Poolaasta aga võttis kokku ja pani kenasti 'j'-le jõulutäpi peale jõuluaktused, kui tunnustati usinaid õppureid, õpetajaid tegemiste ja toimetuste eest ning sooviti südamest parimat pühadeaega.
🎄   Baxtli bayramlar!!!   🎅

laupäev, 9. detsember 2017

Koodikirjutus; külalislektorid; piilume balleti; kuulame esmaabist; käime raamatukogudes; teeme tundides põnevat, kaunistame uksed - TAG 04.12 - 08.12.2017

Jõulukuu esimene nädal tõi endaga kaasa nii lund kui vihma. See viimane ilmastikunähtus peaks tekitama tigeda tuju, kuid artelased ennast olematust päevavalgusest ja kalkavast veepihust heidutada ei lasknud. Kuidas muidu seletada neid rohkeid tegevusi küll tundides ja tundidest väljas. 
5.b osales näiteks rahvusvahelises Hour of Code projektis. Projekti raames kirjutas iga õpilane arvutiprogrammi  ühe koodi. Seekord tehti koodikirjutust Minecrafti keskkonnas. Koodijupiga õpetatakse oma tegelast Minecraftis liikuma ning sooritama erinevaid ülesnadeid ja tegevusi. Nutijastu lastele meeldis tund väga. Samuti kõneldi paralleelklassile internetiohtudest. 
Arte gümnaasiumi  viie aasta eest lõpetanud
vilistlane Ralf Pagil käis aga 10. ja 11. klassi noortele rääkimas sotsiaalsest ettevõtlusest. Ta tutvustas programmi "Changemakers Academy", kus gümnaasiumi noored hakkavad mentorite juhendamisel tegelema sotsiaalse ettevõtlusega. See tundus põnev ettevõtmine, paljud õpilased panid oma nimed kirja, et saada täiendavat informatsiooni.
1.b käis külas Kännukuke raamatukogul. Õpilased istusid ja kuulasid huvitavat raamatute maailmast ning  said omale "Kooliraamatu". 
Omamoodi raamatukoguelamusega kostitati ka üheksandikke. Nimelt  said 9.a ja 9.c klassi kutse kohtumisele Valmiera kooli noortega. Toimus kirjanduslik mõtetevahetus Meelis Friedenthali
raamatu "Mesilased" teemal. Õpilased lugesid läbi ühe peatüki. Enne kirjanduse juurde asumist sai iga õpilane ennast lühidalt tutvustada ja seejärel luges kummastki koolist üks õpilane oma emakeeles ette lühikese katkendi tekstist. Pärast seda asuti üheksoos kodus loetut analüüsima. Analüüsida tuli mitmeid filosoofilisi ja ajaloolisi vaatepunkte ning sedasi kinnistus võrdlemisi keeruline teos noortes mõõduka pi(õ)nevusega
Põhikooli vanemas astmes aga demonstreerisid kahe aasta eest  avatud uudsel tervishoiu õppesuunal alustanud ja nüüdseks juba kogemuslikult kureerivad gümasistid saadud teadmisi ning teevad midagi väga tänuväärset - nende 11. klassi uurimistöö kätkeb eneses lühikest ülevaadet peamistest esmaabivõtetest, millega peaks kursis olema iga inimene.
Neljandikud aga kiikasid sootumaks teise serva -
nendel toimus õppekäik Estonia proovisaali,  kus noored baleriinid esitasid katkendeid tuntud ballettidest ja demonstreerisid erinevaid balleti kostüüme. Õpilased sattusid balletist lausa vaimustusse ja avaldasid soovi minna vaatama balletti "Luikede järv". Igati kordaläinud ettevõtmine.
Tihti on aga nii, et õpilased  ei pea oma teoreetilisi teadmisi pelgalt intensiivsete kontrolltööde ja muude teadmiste üle vaatamise näol sooritama, vaid nüüdne MÕK ja LAK soodustavad tõesti muid momente. Nagu raamatu vastamine pudelikirja või rulliraamatu kaude või info kogumine plakatiks.
Või hoopisiki keskkonnateadlikkuse näitamine taaskasutatavatest materjalidest tehtud linnumajade meisterdamisel.
Igati kordaläinud nädal. Ja igati kordaminemist vajavad tegutsemised veel ees. Kaks nädalat, mis mahutavad kiriku kontserdiks ettevalmistusi, mitmeid pidusid ja siis... saab minna pikukesele pikutusele.

pühapäev, 3. detsember 2017

Kodanikupäev, näitusest, jõuluaja alustamine - TAG 27.11-01.12.2017

Pikkadese koolipäevadesse toovad ikka vaheldust mõned sündmused, millest osa võtavad erinevad kooliastmed mõnusa meeleolukusega.
Kodanikupäeva auks lahendasid 4.-6. klasside õpilased aulas korraliku kodaniku viktoriini, ilmutades oma teadmisi meie vabariigi ajaloo, tänapäeva ja kodanikuks olemise kohta. Tegu oli ühtlasi Arte õpioskuste võistluse II vooruga. Mõlema vooru punktid loetakse kokku ja tehakse teatavaks veerandi viimasel päeval.
Mõõtu kodanikuteadlikkusest võtsid 9.-12 klasside õpilased "Kuldvillakul", kus paremus järjestus just nii:
I 11.b 5,5 p; II-III 10.b 9.a 3,5 p 3,5 p. Teadmisi oli vaja mitmeti rakendada ning kasuks tuli ka meeskonnatöö. 
Lisaks käis 6.c vaatamas Kullo galeriis näitust "Vana Tallinn - noorte Tallinn".
Galerii juhataja Anneli Aguraiuja jutustas juurde maja ajaloost. Lapsed täitsid näituse kohta töölehti ja kirjeldasid keskaegset hoonet. Kõige selle käigus lõimusid kunst, ajalugu, kirjandus ja eesti keel ning toimus mitmekülgne vaimuarendus. Järgmisel nädalal tähistab sõbralik Soome oma väärikat 100. sünnipäeva, Hollandis on uisuvõistlused ja eestlased valmistuvad jõulupühadeks - vähemalt kalendri põhjal küll.