reede, 30. september 2016

Kuulsad vilistlased; filmimehed, külalised Leedust; rebastepäev; kontsert - TAG 26.09-30.09.2016


Rõõmsalt päikeseline sügis asendus täpselt sobivalt lehti kukutava tuule ja vihma võimalustega ning nagu kõik päevad pole vennad ja kõik nädalad ühesuguselt kulgevad,  juhtus ka nii, et ühel nädalal hingas Arte koolimaja rahulikus õppimisrütmis ning järgmisel st sellel õppenädalal tegi tasa kõik, mis möödunud õppeviispäevakul tegemata jäi. 
Sügisese pööriaja esimene ja ühtlasi septembri viimane töönädal kuhjas põnevust igale maitsele ja andis sisukat tegevust nii õpilasele kui õpetajale.
On ammu teada, et meie koolist võrsub asjalik rahvas ning ühel sellenädalastest koolipäevadest andis näidistundi rahvusvaheliselt tuntud endine jalgpallur ja väravavaht, meie kooli vilistlane Mart Poom. Elevil meeleolus neljandikud harjutasid kehalise kasvatuse tunnis erinevaid jalgpalliga seotud tegevusi ning õppisid juurde mõndagi põnevat. Tuntud jalgpallur on muuseas koolikoka võistluse žürii liige, kes erinevates koolides vahetub.
Meie kooliperele toitlustustust pakkuva firma kokk osaleb sellest sügisest käivituva parima koolikoka leidmisega seotud võistlusel ning selle tarvis viibisid koolimajas filmimehed, kes võtsid üles taustamaterjale ning küsitlesid õppureid koolitoitude osas. Lastele mitmeti põnevust pakkunud filmimisel saadud materjali on võimalik näha selle sügise jooksul mitmetes erinevates saadetes. 
Kolmapäevaselpäeval aga viibisid meie koolis külas Leedu Vabariigist pärit noored, kellele tehti ringkäik meie majas, näidati klassiruume, sööklat, võimlat, uuenenud õpetajatetuba, teabekeskust ning ujulakompleksi. Kuigi koolid on tihtipeale koolilikud ühteviisi, meeldisid meie sõbralikele lõunanaabritele väga koolimajas olev atmosfäär ja kõik nähtu. 
Tavapärane uute gümnasistide e roheliste sissepühitsus toimus ka sellel aastal. Sedakorda pidid rohelised osalema jumalakummardja rollis - sisuliselt igal abituriendil tuli leida endas jumalik alge, mida esmakursuslased siis igati meelitada püüdsid. Õpilased olid vastavalt kummardatava jumala soovile ennast rõivastanud ning liikusid koolimajas silmnähtavalt heas meeleolus Roheliste tegevused toimusid erinevatel vahetundidel esmaspäevast alates, kuid peamine leidis aset siiski neljapäeval, millal rohelistel tuli teha ringkäike koolimajas, võimelda staadionil, kõndida linnaosas. Ühelt värskelt gümnasistilt tuli kommentaar üritusele: "See on äge ja lahe üritus!" Rohelisteõhtu päädis gümnaasiumile mõeldud lõbusa õhtuga.
Arte koolipere tähistab alati muusikapäeva ning selle nädala viimaseks sündmuseks kujuneski  RAM külaskäik mehelike häälte saatel. 8.-12. klassidele mõeldud muusikaline harimistund oli meeldiv ja kasulik. 


September on saanud minevikuks, peagi ootab ees sügisvaheaeg, kuid enne seda tähistab Arte õpetajatepäeva (millest on juttu järgmisel korral) ja oma kooli juubelit (millest tuleb juttu üsna pea) 
Seniks aga ilusat simunakuusse jõudmist!!!

reede, 16. september 2016

Lahtiste uste päev; huvitavat tundides ja sportides - TAG 12.09-16.09.2016


Sügise saabudes ja kooliaasta alates pakuvad artelased võimaluse kõikidele nendele, kes soovivad heita pilku õppepäevale või kuulda põnevamat koolistoimuvast sellisel üritusel nagu lahtiste uste päevad. Lapsevanemad võivad külastada tundi, vestelda erinevate aineõpetajatega ning õhtul viibida üldkoosolekul, kus lisaks mõnele uudisele on olemas ka pisut koolituslikum element - tervislik toitumine vms.

Arte Gümnaasiumile on tavapärane, et lahtiste uste päevad on vähemalt kaks korda aastas ning septembri kolmandal nädalal oligi esimene kokku saamine.

Ühendati mitu erinevat ja põnevat momenti - toimus koolivormilaat, kus õppurid said anda teise hingamise väikseks jäänud vormiriietele ning Arte Gümnaasiumi aktiivse ja tegusa tervisekomisjoni ettepanekul sündinud väga menukaks osutunud KõrwitzaKoffik. Arte Gümnaasium liitus Tervise Arengu Instituudi kampaaniaga "Köögivili kõhtu ei kasvata" ning selle raaames toimunud kohviku ülesandeks oligi õpilaste ja lastevanemate ning ka personali vahendusel pakkuda köögiviljadega seotud toite nii küpsetiste, hoidiste kui ma muude maitsvate ja tervislike toodete näol. 

Kui KõrwitzaKoffik oli oma uksed sulgenud, said vanemad pärast üldkoosolekut kõnelda oma laste klassijuhatajatega ning tõmmata joone alla sujuvalt alanud kooliaastaga seotud tegevustele. KõrwitzaKoffik tänas kolleege, kes kohviku toimimisele energiat panustasid ning õhtu meeldivaks tegid: Külli Hansen; Triinu Kartau; Karl-Robert Läll; Maris Lang; Heli Mänd ja andekad kunstnikud.

Arte on väga uuendusmeelne kool ning haarab kinni võimalustest, mida pakub digiajastu digipööretega. Meie koolil on lisaks arvutiklassidele olemas ka väga korrektne ja portatiivne digiklass, mille köitvus seisnebki oma liikuvuses - mistahes õpetaja saab mistahes tunni teemades kasutada selleks konkreetses tunnis igale õpilasele individuaalselt kätte anda sülearvuti ning õpetaja saab muuta ainetundi mitmekülgsemaks ning võimalusterohkemaks.  Sedakorda sai 6.c emakeeletunnis harjutada  sõnaraamatute praktilist kasutamist ning tuleb tõdeda, et õpilastele meeldis.
Ka sellel nädalal jätkas Arte sportlikult, suisa mitme ürituse kaudu.
Esmapäeval toimusid Euroopa spordinädala raames aeroobikatund gümnaasiumi noormeestele ja zumbatrenn gümnaasiumi tütarlastele. Treeneriteks seekord taas meie vilistlased Katrina Tenno ja Triin Pärn. 

9.-12. klassi noormeestele andis Kristjan Port aulas loengu teemal toitumine, steroidid ja muu selline. Seal räägiti, et kuidas toituda korralikult ja et trenni tegemiseks ei pea mingeid tablette sisse sööma. Meile räägiti, kuidas sportlastele makstakse, et nad seda reklaamiks, kui tegelikult see üldse midagi ei tee. Loeng oli põnev ja huvitav. Loodame et selliseid loenguid tuleb veel .
Kuna kestis veel Euroopa spordinädal, otsustasid õpilased ja
õpetajad üksteisega mõõtu võtta ning toimus omanäoline vesivõrkpall, mille kestvust ei mõõdetutki mitte ajaliselt, vaid hoopis teise dimensiooniga - kumbki poolaeg kestis 10 veega täidetud õhupalli. Ehkki õpetajad Liina Lüütsep ja Kadri Ojala harrastasid palli püüdmisel eriti efektiivset kilerullimistehnoloogiat, õnnestus õpilastel võita 31:30. 

Kooliaasta on rajad sisse seadnud ning järgmise nädala sissekanne jääb juba pärissügisesse ;) reede, 9. september 2016

Arte spordib - TAG 05.09-09.092016

Teada on tõsiasi, et igasugused üleminekud ühest ajaperioodist teise tuleb teha võimalikult mugavaks ning valutuks. Sellest printsiibist lähtus ka meie koolipere, kes ühildas omavahel uude õppeaastasse sisse elamise ning  Euroopa spordinädala. 
Sportlikke tegevusi jätkus mitmele päevale, sest tegevused toimusid erinevates vanuseastmetes, et seisud oleksid võimalikult tasakaalukad ja stabiilsed.

Sportlik avalöök tuli 9.-12.klasside teatejooksudega ning järgmisel päeval toimunud 1.-8. klasside metsapäevaga Sütiste laanes. 
Ees on ootamas peatselt asetleidvad aeroobikapäev, kepikõnd õpetajatele ning sportlikku sissejuhatust lõpetav õpetajate ning gümnasistide vaheline pallimäng.  
Loodame,et mõnusalt vananaiselikud ilmad veel jätkuvad ning ees ootavad intensiivsed ja põnevad hetked ka uuest õppenädalast. 

neljapäev, 1. september 2016

Hooga juubeliaastasse

Reibas ja tiidsalt sagiv koolipere alustab taas. Sedakorda juba 35. esimest septembrit. Artelastele pole see sügis sugugi mitte ükskõik missugune, vaid võtab jõuliselt kokku jaanuarist alates toimunud juubeliaastaga seotud üritused. Juubeliaasta päädib oktoobris, kuid seniks pilguheit 2016/2017 kooliaasta avaaktusele. 
Puhanud ja energiaküllased lapsed ja personal alustasid taas. Päevitunud palged, õpilasootusest pakatav koolimaja.
Esimeste klasside aktus, edasi 2.-11.klassid traditsioonilisel ringkäigul staadionil.
Nagu ikka toimus kollektiivis mõningaid liikumisi ning meil oli rõõm tõdeda, et töine õpetajarahvas sai endale lisandused mitme uue kolleegi näol: uus geograaf, matemaatik, prantsuse-inglise filoloog, kehalise kasvatuse õpetaja, vanauus eesti keele guru, bioloog - kõik valmis kooliperre panustama. 
Nagu etikett ette näeb - Eesti Vabariigi hümn, direktori sõnad, uue õppesuuna - õenduse - esindaja lühike kõne, kooli hümn ning õppurid olidki valmis minema selle õppeaasta esimesse tundi, kus klassijuhatajad esmase ja hädavajaliku teabe edastasid.
Üks suurimaid muudatusi ootab õpilasi ees seoses õpilaspiletiga - seda valideerides arvestub õppuri toidukord. 
Ka koolivormi osas ootab artelasi uuendus. Sellekohast teavet leiab kooli koduleheküljelt: http://www.arte.edu.ee/uudised/koolivorm
Meie koolipere soovib kõikidele lugejatele palju häid, toredaid ning vahvaid tegemisi, loovaid lõiminguid ja põhjalikke põiminguid!!!