esmaspäev, 8. juuni 2020

Distantsilt õpet lõpetades - TAG 16.03-11.06.2020


Viimastel kuudel paiskus maailm ootamatuste 
lainetesse, kuid sellele vaatamata sõudis üks kooliaasta ennast taas sadamasse. 
Omamoodi käänakute ja väänakutega, kuid sihikindlalt eesmärgi suunas.
Distantsõppel kogesid õpilased, õpetajad ja lapsevanemad igal hetkel ja sammul uusi olusid, kuulati pinevusega uudiseid ning prooviti omandada/kinnistada/teadvustada hariduse mitmekülgseid nurki  masinate teel - õpiti ekooli, FB, Google Classroomi, Padleti, Discordi, Skype ja kindlasti veel mõne muu huvitava keskkonna kaude.
Kogu kooliga seotud rahvas tegutses uutmoodi olukorras just nii hästi-halvasti, kui saadi ja suudeti - virtuaalkoosolekud- ja tunnid; toidupakkide jagamised; omavaheline pidev kirjalik suhtlus etc.
Olude leebudes aga tulid õppeaasta lõpule omased tegevused - toimus liikumispäev; õppesuunapõhised praktikad ja õppekäigud. 
Tavapäraselt on juuni esimestel päevadel alanud 9. klasside pingeline eksamiperiood, kuid sedakorda toimus ülekooliline liikumispäev, kus erinevad vanuseastmed said ülesandeks teha liikumisel geomeetrilisi kujundeid, inimtekkelisi objektide kujundeid vms. 
4.b tuli üle mitme aja kooli ja  kirjutas haikusid,
tutvuti majanduspraktika raames tuntud Eesti investoritega, koostati e-poodide hinnavõrdlust, et leida odavaim ostukorv ja säästa raha. Olid väga meeleolukad päevad.
5.d  aga tegutses majanduspraktika raames jäätisega - õpilastel tuli eelnevalt uurida jäätise ajalugu ja koostist ning seejärel asuda ülesandeid lahendama - tuli käia
suures kaubaketis, osta jäätis, vaadata kilohinda ning jutustada üks jäätisega seotud lugu. 
Praktikajärgselt aga käis 5. d tutvumas vanalinnaga - uudistati linnamüüri, vaadati ümbrust sellise pilguga, millega varem polnud kokkupuututud. Õpilased proovisid leida erinevaid detaile majaehituses ning samas kuulati ka miniloengut Tornide väljaku ajaloost, selle nimetustest ja kunagistest funktsioonidest. 
Kooli 10. ja  11. klasside humanitaar- ja sport-psühholoogia õppesuunal oli tore koolipraktika, mille käigus tehti erinevaid rahvusroogasid ja filmiti umbes 6-minutiliseid videoklippe, kus tutvustati protsessi õpitavas võõrkeeles.
6.a klass tegi läbi oma iga-kevadise kunstipraktika, kus keskenduti pigem linnamiljööle. Ka õppekäik oli seotud linnaga - õpilased said uurida Eesti
Arhitektuurimuuseumi. 
Sama kohta, aga pisut teisest kandist vaatas 6.b - seda kogeti omaenda keha kaude.  Kogeti oma keha ja kõikide meeltega - väga efektset ja mängulist väljapanekut jäädi veel peale muuseumitundigi avastama ja katsetama.
Ka 8.b käis arhitektuurimuuseumis ja osales tunnis "Rottermanni saladused - Rotermanni kvartal linnaruumiõppe keskkonnana". Klass jaotati rühmadeks ja igale rühmale anti erinev ülesanne, mida Rottermanni kvartalis uurida - ruum ja vorm, värvid linnaruumis jt. Rühmad käisid iseseisvalt kvartalit uurimas ning hiljem pidi iga grupp oma
vaatlustulemusi teistele tutvustama.  Õpilaste arvates olid ülesanded huvitavad ja panid neid linna hoopis teise pilguga vaatama. Hiljem oli võimalus käia ka muuseumis ringi ning eriti põnevaks osutus keldrikorrusel asuv näitus "Uuri ruumi".
5.c klass käis 5. juunil õppekäigul Viimsi Sõjamuuseumis. Sõjamuuseum ehk kindral Johan Laidoneri muuseum asub väga heas korras, kauni arhitektuuriga majas. Seal on põnevad ja hästi läbimõeldud, mitmekesised ekspositsioonid, mille abil oli lastel võimalik tutvuda nii muinasajast, keskajast kui ka esimesest ja teisest maailmasõjast pärit sõjasõjatehnika ja lahinguvarustusega.
Huvitav oli uurida kindral Laidoneri  kabinetti, kaitseliidu tuba ja märgituba ning saada lühiülevaade Eesti sõjajaloo suurkujude elust ja tegevusest. Samuti tekitas laste seas elevust võimalus lähitutvuda laialdase rasketehnika valikuga sõjatehnika angaaris, kus leidus nii suurtükke, miinipildujaid, haubitsaid kui ka kahureid.​ 
Üheksandad ja kaheteistkümnendad klassid lõpetavad tänavu kooli Kultuurikeskuses Kaja, kus olude tõttu on mitmed asjalood teised. 

🎺Kuid selliselt pakib üks õppeaasta ennast korralikult kokku ja läheb vastu suurele suvele! 
Uute lugemisteni õppeaastal 2020/2021🎺