reede, 18. mai 2018

Riigikogus; rabas; ühislaulmisel; õuesõppel - TAG 14.05-18.05.2018

Eesti kummaline ilm paneb vahel sügavasti ohkama, sest just siis, kui oleks tarvidus ennast kokku võtta, et kooliaasta lõpp igati edukalt mööduks, otsustas Päike oma heldemat poolt jagada ja laskis ennast kooliruumidesse jõuliselt sisse suruda. Selles mõneti ebatavalises õppenädalas toimus aga mõndagi huvitavat.
Kindlasti tuleb öelda suur tänu meie lauljatele, kes osalesid 15. mail Vabaduse väljakul ühislaulmisel "Meie siin". Arte gümnaasiumist oli esindatud nii lastekoor kui ka noorte segakoor. Tallinna päeva raames (Tallinn sai 15.05 770 aastaseks!!) kinkisid tuhanded kooliõpilased kauneid lauluhetki  Eesti Vabariigile. See on osa ühiskingitusest, sest ärgem unustagem - EV 100 kestab. Sama ürituse raames tegid artelased ka väikese viktoriini Tallinna kohta.
Kooli 2.b klass käis õuesõppepäeval Saula
Siniallikatel  vaatlemas nähtust "Salasilmad võlumetsas". Lapsed said vaadata omapärast osakest loodusest ning ka võimaluse käed külge lüüa metsa istutamisele - juba maast madalast peaksid asjad lastele selged olema!! Lastele meeldisid need metsahetked väga. 
Pole parimat viisi tunda loodust, kui seda vahetult
kogeda. Võimalus avaneski ning Arte gümnaasiumi kuuendikud tutvusid sellel nädalal Paunküla rabaga. Nad said vaadata, kuidas turvas kasvab, mida seal veel võib näha arenemas ja kuidas võiks omadega mitte rappa minna. Õppekäik oli vahva ja meeleolukas.
Gümnaasiumis on auasjaks teada ja tunda, kuidas toimib riik ja rahvas. Et institutsioonide tasemel
olusid paremini mõista, käis 11.b. Riigikogus.  Klassil õnnestus  sealhulgas kohtuda Riigikogu esimehe Eiki Nestoriga ja IRL fraktsiooni liikme Mart Nutiga. Gümnasistid vaatlesid istungit,  tutvusid majaga ning käisid Pika Hermani tornis vaatamas, kas Arte paistab.  Arte terendas kaugusest, kuid märksa maisem kooliaasta lõpp on juba üsna ukse ees.
Kirjutusteni!!!

laupäev, 12. mai 2018

Projektipäevast; võidutsemistest; talgutest; emadepäevast - TAG 02.05-11.05.2018

Mõnevõrra ebatavalises  rütmis kooliaasta eelviimane ja ütlemata pingeline mai kõndis soojade ilmadega oma lugusid pajatama, milleks sedakorda on järgmised hetked:
Õp Reet Tiro viibis ühel mõnusal kevadpäeval oma 2.b-ga Ämari Lennubaasis, kus neile tutvustati An-2 tüüpi lennukit, Robinsoni
koptereid, tuletõrjedepood ja lennujaama reisitreminali. 
Vaadati suure põnevusega kopteri maandumist ja õhkutõusu, Itaalia hävitajate lendu lennujaama kohal ja ka nende maandumist. Õpilased ja õpetaja tänavad kaasõpilase ema sellise vahva päeva korraldamise ja giidiks olemise eest. 
Artelased olid taas tublid Mustamäe koolide 5. klasside jalgrattapäeval, kus saadi teine koht. Võistkonda kuulusid Lisbeth Riistan, Matilda
Angela Simson, Erik Lubaso, Mattias Metsaäär - kõik 5.b-st.  Kohtunike hulgas oli ka Arte vilistlane Rando Luhaorg, kes lõpetas Artes samal aastal, mil päevakangelased TAG-s haridusteed alustasid. Õnnitlused tublidele jalgratturitele.
Üle-eestilise talgupäeva hõlmas tegutses Mustamäe LOV,kes korraldas Mustamäe haridusasutustele samuti heakorrapäeva. Arte tublid 5.-8.klasside õpilased korrastasid kooliterritooriumi lähiümbrust. Töö lendas kärmelt ning kooliümbrus sai korda küll. Talgulistele pakuti päeva lõppedes maitsvat suppi.
Loomulikult toimus seoses emadepäeva saabumisega ka emadele pühendatud õhtupoolik - toimus kohvik, anti võimas kontsert, emad-
vanaemad said tutvuda kunstinäitustega ja põigata ka koolivormilaadale. Tuli tõdeda, et üks õige artelane  väga loominguline ja töökas tegelane ning mehka iga asja pääle :) Ning varsti tuleb tõdeda - tasemetööd, loovtööde ja uurimistööde kaitsmised, koolieksamid ja põhikoolieksamid on needmärkssõnad, mis allesjäänud nädalaid kroonivad.
Tegusust tuulde ja töökust tundidesse!
Kõikidele emadele samuti parimaid soove!!!