esmaspäev, 11. juuni 2018

Õppeaasta lõpp - TAG 21.05-12.06.2018

Üks 35-nädalane õppeperiood kõikide huvitavate tundide, käikude, tegemiste, olude, hetkede, mõtete ja nähtustega saab sedakorda otsa. Mis juhtus veel nendel nädalatel, enne kui artelastele ulatati tunnistused, kiituskirjad, tänukirjad ja tunnustused õppeaasta tegemiste eest? Juhtus ikka ütlemata palju ja seda kõike järgemööda uudistada enne suvepuhkusele minekut saabki.
21.-01.06 perioodi mahtusid peamiselt koolitööga seotud tegemised, sest toimusid 3. ja 6. klasside tasemetööd, 7.-8. ja 10.-11. klasside üleminekueksamid ning 8. ja 11. klasside loovtööde/uurimistööde kaitsmised ja 9. klassi eesti keele eksam. Pingelises tegevuses oli kogu koolipere, sest nüüd oli aeg saaki korjata - kuidas on aasta jooksul õpitud ja õpetatud. 
22.-23.05 võistlesid artelased spordi vallas ning nagu ikka- seal olid tulemused märkimisväärsed. Nende kohta on sissekanne eraldi olemas Arte FB- lehel.
25.05 toimus  koolis traditsiooniline Spelling Bee võistlus - inglise keele õigekirjavõistlus, kus osalejal tuleb ingliskeelne sõna tähthaaval ette lugeda. Võistlus möödus edukalt. Inglise keele õpetajad tänavad kõiki tublisid osavõtjaid. 
29.05. premeeriti tublimatest tublimaid juhtkonna vastuvõtuga. Seegi sündmus oli igakülgselt nauditav kogemus, sest mis poleks vanemale meeldivam, kui saada osa oma kasvatustöö ja õppimissümbioosist. 
Sel ajal,  kui üheksandikud võtsid kokku kõike õpitut, oli sirava lastekaitsepäeva päikese all tegus spordipäev, kus võeti mõõtu kaugushüppes, 60meetri jooksus ja jännis.
Harjumatult pikema kooliaasta viimased nädalad tõid aga kaasa erinevaid askeldusi töötubade, praktikapäevade ja õppekäikude ohtras rütmis.
Näiteks toimus koolis algklassilaste keskustepäev. Klassid võtsid loosi ja said igaüks läbida 3 keskust, mis võttis aega 3 tundi. Kokku oli aga 8 keskust: regilaulud; nuputamine/matemaatika; digikeskus; vanasõnakeskus; meisterdamine; loodusteadus; tähelepanukeskus (puzzled); salapärane liikumiskeskus. Lastele  pakkus keskustepäev palju tegemislusti ning uusi teadmisi.
1.c ja 1.v külastasid Kalamaja nukumuuseumi. 
Kalamaja nukumuuseumis õppisime, kuidas käituvad tõelised preilid ja härrad. Õpiti vana-aja kombeid ja tehti üksteisele komplimente. Saadi teada, et näiteks liiklusreeglid polegi sellest ajast palju muutunud. Veel oli võimalus joonistada, mängida ja kuulata muinasjutte.Päev meeldis lastele väga ning uus info on alati kasulik.
6.c klass viibis ööpäeva Toosikannu looduspargi keskkonnas. Proovisid seal vibu lasta, sarve saagida, jahistimulaatorit, territooriumil orienteeruda, safaribussi aknast punahirvi silmata, kõik head söögid ära süüa, ujuda, Soome lastekooriga jalkat mängida, oma võtmeid männi otsa visata ja siis kätte saada. Õppekäigu sai lugeda igati kordaläinuks ning meeleolukaks.
6. b. klassi õpilane Nele kirjutas oma õppekäigu kohta: "Kallaste talu keelelaagris said kokku Arte ja Tallinna kesklinna Vene Günaasiumi 6.-7. klassi õpilased, 15 kummastki koolist.
Oli väga tore, seal oli erinevaid loomi nagu näiteks: haned, jänesed, kuked, kanad, kitsed ja suur tore koer. Me käisime Padise varemeid vaatamas ja metsas orienteerumas. Seal olid igasugused tegevused, näiteks legode kokku panek, kiikumine, võrkpallimäng ja spordimängud. Me tegime seal ka plakateid ja viktoriine.  Meile meeldis kõige rohkem lauluvõistlus, kus vene kool pidi laulma vene keeles nii palju laule kui teab ja eesti kool eesti keeles nii palju kui teab." 
Esmakorsselt toimus sellel aastal õppesuunapõhine praktika. Nt b-klassid on Arte
gümnaasiumis majandusõppesuunapõhised ning nendel kestis 04.-06.06 majanduspraktika: õpilased  käisid erinevates ettevõtetes, tutvusid nende profiilidega ning tutvustasid nähtut üksteisele. Näiteks 6.b õpilased olid oma vanemate töökohtades töövarjudeks ning 8.b käis vaatamas, kuidas toodetakse tõmblukke ning missuguseid ülesandeid täidab Tallinna Lennujaam. Õppuritele olid praktikapäevad võrdlemisi huvitavad. 
4.- 5. juunil 2018 toimusid SA INNOVE „Koolipõhise koolimeeskonna õpiüritus“ toetusel Rõuge muinastalus Tallinna Arte Gümnaasiumi õpetajate projektipäevad. Esimesel õppepäeval viis Viikingiretked OÜ läbi muinastehnoloogiate töötoad ja õhtul õpetaja Tiit Kobrusepp muinastoitu valmistama. Teisel koolituspäeval viidi läbi eri õppeaineid lõimiv maastikumäng. Töötubades jahvatati jahvekiviga jahu, tutvuti sepikojaga ning valati tinast muinasagne kaelaripats. Tutvuti muinassõdalase varustusega ja visati oda. Mängiti muinasaegseid lauamänge. Peale pikka päikeselist
kevadet oli taevas näha tumedaid pilvi. Õnneks oli ilm nii palju armuline, et töötubade ajal lausvihma kaela ei saatnud. Äikesevihm kestis ainult lühikest aega. Kartus, et õhtul ei õnnestu püstkojas muinastoidu valmistamise töötuba läbi viia, õnneks ei realiseerunud. Õhtul prooviti tulekivi ja -rauaga tuld üles saada. Selgus, et hilisrauaajal tule tegemine ei olnudki üldse lihtne tegevus. Toit valmistati viikingiaegse näidise järgi valmistatud needitud raudpajas, mistõttu värvus toit valmistamise käigus tumehalliks. Söögiks oli kanapugudest, läätsedest ja naerist valmistatud pajaroog. Välimusele vaatamata   sõid seda kõik ning mõni võttis mitugi portsu, öeldes, et vaevalt neil elus veel võimalust tekib sarnast rooga maitsta. Õpetajad leidsid, et ajastukohane keskkond aitas neil palju paremini mõista tollel ajal elanud inimeste rõõme ning muresid. Usuti, et teooria õppimine läbi praktika jätab oluliselt sügavama mälumustri.
Teisel õppepäeval toimus eri õppeaineid lõimiv maastikumäng. Neljaliikmelised rühmad said enda kätte Rõuge linnamäe kaardid ning tööjuhendid. Ligi kaks ja pool tundi väldanud maastikumängu ajal läbiti vähemalt kolm kilomeetrit künklikul maastikul ning otsiti loodusesse peidetud 15 kontrollpunkti. Igas punktis saadi teavet muinasaegse Rõuge eri eluvaldkondade kohta. Sellele järgnesid küsimused, mis pärinesid 6. ja 7. klassi ainekavadest ja õpikutest ning olid otseselt seotud Rõuge looduse või inimeste poolt loodud keskkonnaga.
Infot leidis ka erinevatelt infotahvlitelt. Oli lubatud kasutada ka mobiiltelefone, aga osa õpetajaid ütlesid, et nutiseadmed olid pigem segavad. Küsimused olid koostatud selliselt, et mängijate kogu tähelepanu oleks suunatud ümbrusele, infotahvlitele, suunaviitadele jne.
Rohkem oli abi analüüsivõimest kui lihtsast infootsingust internetiavarustest. Õpetajad leidsid, et maastikumäng on huvitav ning õpetajate jaoks paraja raskusastmega, kuid kartsid, et õpilastele jääb see natukene raskeks. Kõige raskemateks peeti matemaatika küsimusi. Leiti, et oli hea, et iga küsimuse juures pidi mõtlema, mitte ei leidnud kohe vastuseid. See muutis mängu põnevamaks. Heaks peeti seda, et sai palju värskes õhus liikuda. Leiti, et mäng sobib hästi teadmiste kinnistamiseks. Siit tekkis mõte, et õpetajad võiksid koos koostada analoogseid mänge erineva raskusastmega ning erinevatele vanuseastmetele. Saadi ka teada, millele õppetegevuses rohkem tähelepanu pöörata. Selline mäng toetas meeskonnatööd.
8. klassid viibisid nüüdseks juba üsna pikaajalisel traditsioonilisel Rootsi kruiisil, kus sai kogeda laevaelu, oma koolikaaslastega kitsaid
kajutiolusid, laevatoitu ja turistidest ummistunud Stockholmi. Õpilased nägid nii mõndagi uut ja põnevat - omanäolist rattasõidukultuuri; rootsi õppurite keskkooli lõpetamisega seotud üritusi; kuningalossi vahtkonnavahetust; kitsaid vanalinna tänavaid, kõrgeid kohti ning Vaasa muuseumi.
Reis oli igati vahva ja mõnus peaaegu lõpupunkt kooliaastale.
Viimased ponnistused pesupäeval, hetk aktustele ning läinud ta ongi, kuigi 9. ja 12. klasside lõpetamine on veel ees.

Kuid kõikidele blogi järjekindlatele lugejatele meeldivat suve ning kohtumiseni uuel õppeaastal!👋