laupäev, 27. jaanuar 2018

Koostööpäev ja võõrkeelte nädal - TAG 20.01.2018-26.01.2018

Täpselt sama vaheldusrikkalt nagu Eesti ilm kulges üks südakas koolinädal Arte seinte vahel.
Koostöö, mis on üks selle õppeaasta peamisi märksõnu, kätkes endast mõtteid ja võtteid ning joondus sujuvalt ka tegudeks. 
20. jaanuari krõbekülmas laupäevas tulid TAG-i kokku  23 õpetajat, 25 lapsevanemat, et arutleda mitmetel teemadel. Nendeks olid  nutiseadmete kasutamine ning muutunud õpikäsitlus. Rahva ette astus Foorumteater, kes etendas kolm stseeni teemal „Õpilase nutielu“. Stseenide põhjal toimus elav arutelu.  Situatsioonides tabati väga täpselt tänapäeva lapsevanema-lapse-õpetaja iseloomuomadusi ja rolle, peegeldati nende käitumisharjumusi nii, et tekkis äratundmine ja seos oma pere situatsioonidega. Pärast mõttevahetust kõneles kooli psühholoog Rainer Mere teemal „Nutiseadmete mõju õpilase arengule“. Sellele järgnes rühmatöö „ Lapsevanema ja kooli võimalused lapse nutielu mõjutamiseks“. 
Koostööpäeva teine pool kätkes endas õppealajuhataja Heli Männi tutvustava etetkandega  „Muutuv õpikäsitus kooli kontekstis“ ning taas toimusid  rühmatööd erinevad: „Ootused õpilasele ja spetsialistile tänapäeva ühiskonnas“ ning „Millisteks muutusteks koolielus valmistuda? Koolielu ja õppimine 12 aasta pärast“. 
Viljaka tööpäeva tulemusel sündisid mõnedki uudsed mõtted ning lapsevanematepoolne soov edaspidigi taolisi päevi läbi viia.
22. jaanuaril tähistas aga Arte koolipere
võõrkeeltenädala raames George Gordon Byroni 230. sünniaastapäeva luuletunniga, kus õpilased esitasid Lord Byroni luuletusi. 
Õpilased said võimaluse lugeda värsse kõikides nendes keeltes, mida  koolis õpetatakse, aga ka oma emakeeles. Ning kahtlemata kõlavad Byroni  sõnad igas keeles kaunilt.
Tagasiside oli positiivne nii nooremate kuulajate (8. klass) kui kooli gümnasistide poolt. 
Eesti keele ja kirjanduse õpetajad aga lõimisid sellepäevastesse tundidesse ühe luuletuse ettekandmise ning tegid õpilastele lühiülevaate tuntuima romantismi esindaja elust.
Võõrkeelte nädalale pani aga rammusa punkti võõrkeelne kontsert, kus sai näha laulmist, tantsimist, õhupalli loopimist. 8.a klassi õppurid aga esitasid lühinäidendi "Tom Sawyer and Aunt Polly", mille publik menukalt vastu võttis.
Järgmine postitus kannab kõikide eelduste kohaselt aga veebruari ning ajalookuu alguse märke. Ning peagi on taaskordne vaheaeg ja uued tegemised toanurki ootamas...

reede, 19. jaanuar 2018

Õppekäigust; teabetundidest; uisutamisest; vahetunnimängust - TAG 08.01.2018-19.01.2018

Talvisesse õhku hingatav: "Jätkuvalt head aastat!" kannab endas ka võimsalt alanud EV 100 märke ning tuleb tõdeda, et need inimesed on õnnelikud, kes millestki nii suurest ja võimsast oma eluajal osa saavad. Aga.. II ja toimetusterohke poolaasta lükati käima ning askeldamist jätkus siia ja sinna.
10.01.18 täiendasid 11.klassi õpilased teadmisi noorte riskikäitumisest liikluses ja igapäevaelus. Koolitust viis läbi liikluspüshholoog Gunnar Meinhard, kes rääkis alkoholi mõjust  inimesele ning mida selle ajel tehtud otsused  tekitada võivad. Muuhulgas näitas ta ka  nelja liiklusõnnetust, mis olid põhjustatud noorte enda rumalusest. Näiteks suurel kiirusel slaalomi sõitmine ning puu ja tänavaposti vahele maandumine, mis viis  nelja noormehe surmani. 

Viimasena tuli oma kogemust jagama inimene, kellel oli enda isiklik kogemus selja taga.  Meesterahvas rääkis, kuidas 19 aastasena tehtud vale otsus oli ta elu lõpuni ratastooli jätnud. Tema lugu oli väga liigutav ning huvitav kuulata, eriti see, kuidas ta ei andnud alla ja saavutas tahtejõuga oma elus palju. Koolitusest said 11. klassid  palju kasulikku ning vahest ka hoiatuse valede valikute suhtes.
Samal ajal, kui 11. klass mõtiskles väärtuste ja riskide üle osales 7. c õppekäigul

Tervishoiumuuseumisse. Muuseumis läbiti edukalt töötuba "Moos ja toos". Õpilased said palju uusi teadmisi suhkru kohta. Samuti valmistati ise limonaadi. Pärast tugevat teadmisteenergiat oli õppuritel vaja see kusagile maha laadida ning mis võiks olla parem, kui väikene uisukarastus talvises päevas. Punased palged ja hulk toredaid hetki kaasõpilastega meenutamiseks - nii möödus tavalisest erinev koolipäev. 

Tundidele vahelduseks olevad vahetunnid on tänapäeva lastel tavaliselt sisustatud nutiseadmega, kuid vahel võib märgata ka erisusi - 3. klassi tüdrukud otsusasid vahetunnis teha
midagi sootumaks muud - mängida plaksumängu. Tüdrukuid oli vahva vaadata - see meenutas nii mõnelegi õpetajale  kunagisi kooliaegu ja tõi äratundmisrõõmu suunurkadesse.

Juba õige väikesest peale tuleb lapsed viia kurssi taaskasutuse võimalustega. Mõni päev tagasi käis kolmele klassile taaskasutusest rääkimas RePla, mis on Superheroes programmi raames loodud noorteprojekt ja tegeleb laste seas taaskasutuse ja prügikäitluse suurendamisega.  Esitluse viisid läbi neli koolitüdrukut: Getterli Aavik, Johanna Heinsoo, Kerttu Filippov ja Sascya Assak.
Esitlust kuulasid 1.c, 3.c ja 4.c klass. Teooria vahele tegid nad lastega paar mängu. Esimene oli veesäästmismäng ja teine oli kas Kahoot või Ragn-Sellsi sorteerimismäng – nii muutusid esitlused interaktiivseteks. Algklaslased omandasid mitmeid uusi ja põnevaid teadmisi. 
Koolinädalale tõmbasid aga joone alla 8.b klassi usinad uiskajad,  kes Harju uisuplatsil oma klassiga iga-aastast talist traditsiooni viljelesid. Pärast tunniajalist uisutamist maitses tuline kakao imehästi.
Jaanuar on tõeliselt talvine ning uued tegutsemised ootavad ka uues nädalas ülesvõtmist ja ärategemist.