reede, 9. oktoober 2015

Õpetajatepäev; lõimingu-ja vahetustunnid; linnuvaatlus - TAG 05.10 - 09.10.2015


Õpetaja Karl Läll käsilase e. minionina pälvis parima kostüümi preemia
Sujuva rutuga oktoobrisse kulgenud nädalale andis oma ilme 05.10.2015 tähistatud õpetajate päev, mis artelastel kätkeb endas võrdlemisi vankumatuid momente. On tavaks kujunenud hommikune aktus, kus abituuriumi esindajad ja kooli juhtkond vahetasid märgid - 12. klasside õpilastest said kuni keskpäevani direktor ja õppealajuhatajad, majandusjuht, huvijuht ning algklasside aineõpetajad. Ühtlasi toimus ka õpetajatele suunatud viktoriin, mille uurimis-ja vastamisobjektideks olid sedapuhku gümnaasiumis ainetunde andvate õpetajatega seotud vähemtuntu. Lisaks on õpetajate päev kindla temaatikaga ning seekord pidid õpetajad olema superkangelased.
Ajutine juhtkond käis kontrollimas erinevaid vanuseastmeid koolivormide ning tervisesse suhtumise osas. Ühtlasi kostitasid abituriendid õpetajaid omavalmistatud hõrgutistega. Keskpäevaks vahetas ajutine juhtkond pärisjuhtkonnaga ametimärgid tagasi ning toimus aktuse teine osa, kus toimus õpetajate autasustamine mitmelt pinnalt.
Hommikupoolsel aktusel toimunud viktoriini võitis meeskond "Must kübar ja kass"
 Mitmed õpetajad said tunnustuseks tänukirja ning kooli keraamikaklassis meisterdatud nägusa aluse graveeritud ja maalitud lehekesega (lehekestega) - iga leht märkis töötatud viit aastat. 15 aastat Arte peres on tegutsenud loodusõpetuse ja geograafia õpetaja Karin Bachmann ning raamatukoguteenistuja Ade Soon; 10 aastat on kollektiivis olnud inglise keele õpetaja ning õppealajuhataja Lilli Kivisäk, saksa keele õpetaja Lea Sillaots; matemaatika õpetaja Margit Vallsalu; eesti keele ja kirjanduse õpetaja Mare Luik; 5 aastat on õpetajapere rüpes olnud eesti keele ja kirjanduse õpetaja Külli Hansen; füüsika õpetaja Sirje Roosing.  Ka premeeriti kooli integratsiooni projekti vedamise eest algklasside õpetaja Anneli Kruglovi ja ajaloo õpetajat Airi Tamme. Noore õpetaja tunnustuse leidis inglise keele õpetaja Karl Läll; parimate klassijuhatajatena tunnustati inglise keele õpetajat Tiia Eiklat ja ajaloo õpetajat Arvis Kiristajat.
Tunnustati ka teisi koolielus olulisi teenistujaid.
Aktuse edenedes toimus õpetajate esitlus. Sedapuhku oli märksõnaks 'koolivorm'
 
Abituurium oli lisaks mitme ürituse korraldamisele ja juhtimisele teinud ka omanäolise video õpetajate päevast: 
Lõpetuseks laulis abituurium laulu parimast õpetajast
Pedagoogid siirdusid sealt edasi põnevale õppekäigule Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskusse Mectory, mis on Tallinna Tehnika Ülikooli üks harudest ning pakkus oma uudsete mõtete ja lahendustega palju vaatamist ning huvitumist.
Kui mahuka programmiline õpetajate päev oli lõpule jõudnud, toimusid järgmistel päevadel tunnid tavarütmis, kuid ometigi pisukeste muudatustega. Tööõpetuses  vahetasid poisid ja tüdrukud oma tavapärased kohad. Nimelt poisid küpsetasid ning tüdrukud said viilida, voolida ja askeldada puutöödega. Koogid olid maitsvad ja puunoad siledad.

Ka toimus põnev ettevõtluspäev  3.d majandusklassis, mil rõõmsaid lapsi külastas Eesti Toiuduliit. Tunnis said lapsed teada, kuidas valmib toit, mida nad igapäevaselt söövad ja mida peaksid silmas pidama, et langetada tervislikke toiduvalikuid.
AS Balbino müügijuht Anne-Ly Palits tutvustas lastele jäätise tootmise ajalugu ja seda, kuidas ja millest tänapäeval jäätist toodetakse. Kõik lapsed said ise proovida, kuidas glaseerida ja kaunistada pulgajäätist.
 
Gümnasistidel aga toimusid põnevad õuetunnid Paljassaare poolsaarel, kus tegeleti linnuvaatlusega. Õpilastel õnnestus märgata kajakaid, musträstast, luikesid ja  kormorane.
Ühe nädala veel kooliaskeldust ning Arte koolipere saab minna esimesele vahepeatusele ning hingetõmbele, kuid seni ootab kõiki veel viis päeva tegusust.

Kommentaare ei ole: