laupäev, 9. detsember 2017

Koodikirjutus; külalislektorid; piilume balleti; kuulame esmaabist; käime raamatukogudes; teeme tundides põnevat, kaunistame uksed - TAG 04.12 - 08.12.2017

Jõulukuu esimene nädal tõi endaga kaasa nii lund kui vihma. See viimane ilmastikunähtus peaks tekitama tigeda tuju, kuid artelased ennast olematust päevavalgusest ja kalkavast veepihust heidutada ei lasknud. Kuidas muidu seletada neid rohkeid tegevusi küll tundides ja tundidest väljas. 
5.b osales näiteks rahvusvahelises Hour of Code projektis. Projekti raames kirjutas iga õpilane arvutiprogrammi  ühe koodi. Seekord tehti koodikirjutust Minecrafti keskkonnas. Koodijupiga õpetatakse oma tegelast Minecraftis liikuma ning sooritama erinevaid ülesnadeid ja tegevusi. Nutijastu lastele meeldis tund väga. Samuti kõneldi paralleelklassile internetiohtudest. 
Arte gümnaasiumi  viie aasta eest lõpetanud
vilistlane Ralf Pagil käis aga 10. ja 11. klassi noortele rääkimas sotsiaalsest ettevõtlusest. Ta tutvustas programmi "Changemakers Academy", kus gümnaasiumi noored hakkavad mentorite juhendamisel tegelema sotsiaalse ettevõtlusega. See tundus põnev ettevõtmine, paljud õpilased panid oma nimed kirja, et saada täiendavat informatsiooni.
1.b käis külas Kännukuke raamatukogul. Õpilased istusid ja kuulasid huvitavat raamatute maailmast ning  said omale "Kooliraamatu". 
Omamoodi raamatukoguelamusega kostitati ka üheksandikke. Nimelt  said 9.a ja 9.c klassi kutse kohtumisele Valmiera kooli noortega. Toimus kirjanduslik mõtetevahetus Meelis Friedenthali
raamatu "Mesilased" teemal. Õpilased lugesid läbi ühe peatüki. Enne kirjanduse juurde asumist sai iga õpilane ennast lühidalt tutvustada ja seejärel luges kummastki koolist üks õpilane oma emakeeles ette lühikese katkendi tekstist. Pärast seda asuti üheksoos kodus loetut analüüsima. Analüüsida tuli mitmeid filosoofilisi ja ajaloolisi vaatepunkte ning sedasi kinnistus võrdlemisi keeruline teos noortes mõõduka pi(õ)nevusega
Põhikooli vanemas astmes aga demonstreerisid kahe aasta eest  avatud uudsel tervishoiu õppesuunal alustanud ja nüüdseks juba kogemuslikult kureerivad gümasistid saadud teadmisi ning teevad midagi väga tänuväärset - nende 11. klassi uurimistöö kätkeb eneses lühikest ülevaadet peamistest esmaabivõtetest, millega peaks kursis olema iga inimene.
Neljandikud aga kiikasid sootumaks teise serva -
nendel toimus õppekäik Estonia proovisaali,  kus noored baleriinid esitasid katkendeid tuntud ballettidest ja demonstreerisid erinevaid balleti kostüüme. Õpilased sattusid balletist lausa vaimustusse ja avaldasid soovi minna vaatama balletti "Luikede järv". Igati kordaläinud ettevõtmine.
Tihti on aga nii, et õpilased  ei pea oma teoreetilisi teadmisi pelgalt intensiivsete kontrolltööde ja muude teadmiste üle vaatamise näol sooritama, vaid nüüdne MÕK ja LAK soodustavad tõesti muid momente. Nagu raamatu vastamine pudelikirja või rulliraamatu kaude või info kogumine plakatiks.
Või hoopisiki keskkonnateadlikkuse näitamine taaskasutatavatest materjalidest tehtud linnumajade meisterdamisel.
Igati kordaläinud nädal. Ja igati kordaminemist vajavad tegutsemised veel ees. Kaks nädalat, mis mahutavad kiriku kontserdiks ettevalmistusi, mitmeid pidusid ja siis... saab minna pikukesele pikutusele.

Kommentaare ei ole: