laupäev, 1. aprill 2023

Keskkonda, võõrkeeli, valikaineid ja mitmet abituuriumile- TAG 20.03-31.03.2023

"Kui midagi teed ja seda ülistad, kulub su kuulsus kiiresti; jääd aga oma tegevusele rahulolevana kindlaks, istud uhkelt oma troonil ning vaatad tänasele ja homsele nagu need, kes iial ei kao," sõnab mitmekülgselt anderikas inglise luuletaja William Morris 1876. ilmunud põhjala mütoloogilistele tekstidele toetuvas "Völsung Sigurdi" lehekülgedel. 

Tsiteeritule tuginedes tuleb tõdeda, et koolielu on täna ja homme ikka tegus ning oli ka viimasel kahel nädalal, sest mitmed-setmed asjatused mahtusid kümnesse tööpäeva õige nugrilt sisse. Nagu siinkohal pildiliseltki näha saab: 


2. ja 3. klassid osalesid õhinaga Keskkonnahariduslik õppeprogrammis "Prügihunt". Kus õpiti jäätmetekke vältimise ja vähendamise, kordus- ja taaskasutamise ning jäätmete liigiti kogumise harjumuse kujundamist. Õppeprogrammi eesmärk on tõsta keskkonnateadlikkust, õpetades lastele eakohaselt jäätmetekke vältimist, jäätmete liigiti kogumist ja ringmajanduse põhitõdesid, sealhulgas tutvustada mereprügi probleemi ning selle vältimise ja vähendamise võimalusi. Õppeprogramm on ka osa Euroopa rohelise pealinna aasta programmist ja aitab kaasa keskkonnateadlikkuse tõstmisele. Programmi viib Tallinna haridusasutustes läbi Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakonna eestvedamisel OÜ Üritusturundus.


Võõrkeelenädalasse mahtus soome keelt tutvustavaid loenguid 5. klassidele, külalisi Saksamaalt ning Iiri suursaadiku loengut; põnevaid keelemänge ning huvitavaid asjatamisi kõikidesse koolipäevadesse. Ja järgmised nädalad toovad taas samarohket tegevust... 

Kommentaare ei ole: