pühapäev, 7. veebruar 2016

Uudne õppesuund, sportlikud saavutused, põnev õppekäik, lahtiste uste päev: TAG 01.02.-05.02.2016


Uuenduslik meel on üks neid märgusõnasid, mis Arte gümnaasiumi iseloomustab. Järgmisest õppeaastast saavad meie kooli õppima tulijad valida endale Eesti üldhariduskoolide maastikul võrdlemisi unikaalse õppesuuna -  õendusõppesuuna.
 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla pakuvad TAG-i koostööpartneritena väikesemahulist kutse- või erialade tutvustust valikkursustena. Õppetöö leiab aset kõigi osapoolte juures.

Pilt on illustreeriv ja veebipõhine
Üks valikkursus vastab 35 õppetunnile (45 min), millele lisandub 2 tundi konsultatsioonideks ning järelvastamisteks. Valikkursused kätkevad endas järgmisi õppeaineid: anatoomia ja füsioloogia; esmaabi ja hoolduse alused; terve inimene (inimese elukulg, seksuaalkasvatus ja pereplaneerimine); toitumisõpetuse alused; farmaatsia (koduapteek ja koduhooldus); tervisemõjurid; toetus erinevates olukordades (erivajadustega inimeste hooldus, tugiisik sünnitusel, tegevusteraapia alused; praktika; sõltuvuskäitumine.
Olulise osa õppesuunast moodustab praktika, mis läbitakse Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe korpuses iga-aastaselt. Praktika sisuks on vastaval õppeaastal läbitud teemad. Kutsealase eelkoolituse täies mahus läbijale väljastatakse tunnistus, mis võimaldab tööleasumist õendustöötajana. Soovi korral on võimalik jätkata õpinguid Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Juba läbitud ained saab üle kanda sealsesse õppekavasse.
Eriala sobib õppimiseks nii poistele kui tüdrukutele.
Kuna tegemist on veel tööjärgus olevate plaanidega, siis saame sellel suunatutvustusel peatuda veelgi.

See ei üllata ilmselt kedagi, et artelased on spordis osavad tegelased. Sellelgi koolinädalal lisandus õige meeldivaid teateid, sedakorda siis korvpallimailt. Arte õpialsed osalesid Osavaima Korvpalluri festivalil, kus saavutati suisa I ja V koht!!!
Osaleti esmakordselt üritusel, mis leidis aset Jüri Gümnaasiumis 29. jaanuaril. Võisteldi kuues erinevas harjutuses ja arvestust peeti nii individuaalarvestuses kui ka võistkonnaarvestuses. Võistluspäev kujunes üpris pikaks, kuna võistlejaid oli 160. Võisteldi neljas erinevas grupis poisid 6.-7. klass ja 8.-9. klass ning tüdrukud 6.-7. klass ja 8.-9. klass. Poistest oldi esindatud 8.-9. klassiga, kes saavutasid tubli viienda koha. Võistkonda kuulusid Aleksander Oliver Hint, Daniil Kustov ja Lauri Vannaasseme. Tüdrukutest oldi esindatud 6.-7. klassiga. Tüdrukud saavutasid võistkonnaarvestuses esimese koha. Võistkonda kuulusid Paula Kristiina Sibul, Kaisa Varik, Maarja Grünmann. Ära tuleks veel mainida, et individuaalarvestuses oli esimene Paula Kristiina Sibul, teine Maarja Grünmann ning neljas Kaisa Varik.

Peagi oma elus valikuid tegema hakkav 9.a viibis Tartu Ülikooli avatud uste päeva raames

 õppekäigul, mille kohta on õpilane Sigrid Salundo kirjutanud (refereeritud - autori märkus) järgmist: "4. veebruaril külastasime me klassiga Tartu Ülikooli. Ülikoolis oli avatud uste päev, mis oli suunatud 9. klasside õpilastele.  Avaloeng teemal "Teel õigete valikuteni" toimus TÜ peahoone aulas ning seda viis läbi füüsika 2. aasta tudeng ning telesaate Rakett69 2015 võitja Karl Reinkubjas. Ta rääkis meile, et ülikoolis õppimine on midagi täiesti teistsugust võrreldes gümnaasiumi või põhikooliga. Karl arutles järgnevatel teemadel: milline on üliõpilase elu; kas ülikool on vajalik; kuidas valida eriala; mida teha juba praegu, et ülikooli oleks kergem sisse saada ning keda otsib Tartu Ülikool. Seejärel oli kõigil võimalik osaleda kahes valitud töötoas./.../ Kokkuvõtteks võin öelda, et TÜ avatud uste päev on igati kasulik nii 9. klassi õpilastele kui ka gümnasistidele. Seal on sul võimalus leida eriala, millega sa tahad tulevikus tegeleda ning saada lisaks suures koguses motivatsiooni, et olla õppimises edukam."

Arukaid ja põnevaid valikuid õppuritele.

Sama päeva õhtul aga toimus koolis lahtiste uste päev, mis annab iga-aastaselt võimalusi lapsevanematele lähemalt tutvuda oma järeltulija koolipäeva üksikasjadega. Näiteks oli vanemal kokkuleppel lapse klassijuhataja või aineõpetajaga  võimalik külastada õppetunde ja kohtuda aineõpetajatega. Pärast seda aga toimus koosolek-lühikoolitus, mille viisid  läbi Mustamäe  LOV lastekaitse peaspetsialist Karin Kuslap, kes rääkis lapsevanemate kohustustest lähtudes lastekaitseseadusest ja Lääne Politseiprefektuuri noorsoopolitseinik Mari Loorens, kes kõneles
laste ja noorte õigusrikkumistest. Loodame, et  lapsevanemad kuulasid spetsialistide nõuandeid, sest olgugi kõik juba täiskasvanud inimesed - ikka on kordamine tarkuse ema.
Arte gümnaasium aga astub tiidsalt uue nädalaga sõprade sekka - mitmed üritused ootavad tegemist ja blogi jälle ainese ammutamist ning seda ilmselt õige ohtrate tegemiste kaudu - järgmine nädal kannab ühisnimetust - SÕBRANÄDAL

Kommentaare ei ole: