laupäev, 8. oktoober 2016

Kellawärki ja õpetajate päev - TAG 03.10-07.10.2016Kui möödunud sissekanne kandiski veel septembriga seotud kuupäeva ja nädalale pani punkti meeskoorilaul, siis uus nädal kandis juba oktoobriga seonduvat, kuid suundumus ei muutunud - uus õppenädal algas meeldivalt musikaalses paines. 
1.-7. klasse tutvustas muusikamaailma eripalgelisusega põnevalt keelipilliline ansambel Kellawärk, mis esitas omamoodi arusaama kuulsatest loomepaladest. Ansambel esitas loomingut Mozartilt, Genialistidelt ja Metsatöllilt. Jutustaja Ahven rääkis sekka põnevat ning pani kogu saali häälekalt "Oma laulu ei leia ma üles" refrääni kaasa laulma. 


Kolmapäeval aga tähistati üle-eestiliselt õpetajate päeva ning selleta ei saanud ka Arte koolipere. Tavapärane hommikune aktus, millal toimub tavaliselt märkide vahetus, esinevad abituriendid koorilauluga ning on ka huvitavat üllatusmomenti manu, sisaldas seegi kord viktoriinilisi elemente. 
Õpetajad rühmitusid õppetoolide kaupa ning pidid vastama ainealastele küsimustele ning see läks mõõdukalt hästi. Pärast kestsid tunnid, kus algklassides õpetasid abituriendid ning koolimajas käis ringi arstlik  ja koolikorrast kinnipidamise kontroll. Ka kirjutasid abituriendid õpetajatele vahvaid kaarte ning kostitasid pedagooge mitmete hõrgutistega. Otse loomulikult näidati taas  pisikest reflektsiooni meist endist.

Keskpäeval toimus teine aktus ning see kätkes endas pidulikkust päeva tegeliku mõtte suhtes - toimus märkide tagasivahetus ning õpetajate tunnustamine. Arte direktor, Sirje Ebral, kes on ise olnud selle majaga seotud maja sünnist alates, tänas TAG tänukirja ja meenega maja haldusdirektorit Andrei Darskit, kelle nimi kanti ka kooli auraamatusse. Lisaks said meened ja tänukirjad teabekeskuse töötaja ning õpetaja Piia Selge, kellel täitus TAG-s 15 aastat; muusikaõpetuse õpetaja Helina Loorents; õppealajuhataja ja kusntiõpetuse õpetaja Heli Mänd ning keemik Janno Puks, kellel täitus 10 aastat Artes; inglise keele õpetajad Karl Läll ja Inga Kaha ning vene keele õpetaja Natalja Menšikova, kellel täitus 5 aastat Artes.
Lisaks said töötatud aastate eest Tallinna Haridusameti tänukirjad ja meened õpetajad Anniki Puur (27 aastat), Reet Tiro (30 aastat), Merike Strahov, Eda Idnurm, Meeli Mandre, Maimu Ristjõe ning Reet Lilleberg (35 aastat). Õpetaja Lilleberg pälvis ka Mustamäe Aasta Õpetaja konkursil elutöö preemia.
TAG tunnustuskirja said kvaliteetse töötajana  Svetlana Tšebõkina; tulemusliku projektijuhina õpetaja Sirje Roosing; tulemusliku klassijuhatajana  õpetaja Küll Hansen; tulemusliku õpetamise eest õpetaja Alar Pukk; parima koolitajana õpetaja Laura-Liisa Perova; tulemuslik õpilaste juhendamise eest ainevõistlustel   Lilia Bulai, kes ühtlasi pälvis ka Mustamäe Aasta Õpetaja 2016 konkursil Mustamäe kooliõpetaja tiitli.
Viis tegusat koolinädalat on jõudnud tõeliselt sügisesse perioodi ning tuleb tõdeda, et paari nädala pärast saabub pisuke hingetõmbepaus.
Seniks aga uute tegudeni!!!

Kommentaare ei ole: