reede, 20. oktoober 2017

Tegus noortegrupp, näitus, rabaskäik, lõimitud õpe, korvpall, rebastenädal, hõimupäev - TAG 08.10-20.10.2017

Looduses ei pidavat olema absoluutset valgust, pimedust ega vaikust. Hetkeline paus blogis aga  oli kõike muud kui vaikimine, vaid jõu kogumine kõige kirjeldamiseks, mis õppeaasta sügisveerandi kahel nädalal juhtus ja toimus. 
9. oktoobril käisid 2.a ja 2.b klassi õpilased  õppekäigul Viru rabas. Tutvuti rabataimestiku ja -loomastikuga, vaadeldi linnuvaatetornist rabamaastikku, saadi teadmis raba tekkimisest. Õppekäigu viis läbi giid Virve  ning sõbraliku õhkkonna eest vastutas Lilla Karu. Tagasiteel koju peeti bussis maha  viktoriin nähtu- kuuldu kohta! Vaatamata vihmasele ilmale õnnestus õuesõpe suurepäraselt!
Arte Kõmistaja toimetus kuulutati tegusaimaks noortegrupiks Mustamäel aastal 2017.
Alvar Arrak sai hea idee preemia suvel Naissaarel toimunud rahvusvahelise ürituse Toward Tolerance eest.
Õnnitlusürituse puändiks oli 20-kilone tort,mis maitses täpselt sama hästi, nagu pildil  välja näeb.
11.a käis kultuuri ammutamas KUMUST. Õpilane Reti kirjutas järgmist: "Näitus, mille välja valisime kandis pealkirja „Rändurid“. Selle väljapaneku eesmärk oli külastajatele tutvustada reisimist ja migratsiooni Kesk- ja Ida-Euroopa uues kunstis.
Tegemist oli kaasaegse kunstiga, kus vaataja suhestub ise teosega. Alguses jagati meid neljastesse gruppidesse ning igale grupile anti kätte õpimapp. Mapis olid abistavad küsimused, millele tuginedes tuli valmistada teistele ettekanne neile antud teose kohta. Meie ringkäigu viimane etapp oli käia läbi kõik teosed ning kuulata, milliseid ettekandeid teised rühmad valmistanud olid. See näitus rääkis reisimise kurvemast poolest, kuidas inimesed lähevad välismaale tööle raha teenima. Jututeemaks tuli ka kultuuri ahnus ehk „inimesed armastavad reisida, aga vihkavad reisijaid.“"

Kaasaegne mõkkimine toimub igas tegevuses ja tunnis. 16.10 oli rahvusvaheline toidupäev ning mis oleks veel tõhusam viis võõrkeelse sõnavara õppimiseks, kui spetsiaalsele päevale pühendatud tunnis tegeleda teadmiste omandamise ja sealjuures silmaringi avardamisega.
Juba päris väikesest peale on tarvilikud kaasinimeste aiatmise oskused. Sedakorda pidas  4.a vajalikuks osaleda Tallinna Lastehaigla elustamisõppusel "Kas Sina julged ja oskad elu päästa? "Harjutati erinevas suuruses mannekeenidel (suuremat kasvu kodanikust kuni imikuni). Tutvuti šokiaparaadiga ning eemaldati mannekeeni hingamisteedesse sattunud võõrkeha. Lapsed said palju uusi oskusi ning kõigile meeldis koolitus üpris hästi.
Arte osales taaskord 3x3 korvpalliturniiril, mis toimus seekord Kalevi Spordihallis. Võistlustulle läks 7 artelaste võistkonda. 4.-5. kl. tüdrukud

saavutasid II koha. Võistkonda kuulusid Kätlin Kangur, Regina Pendis, Mia Torn ja Isabella Raiendik. 6.-7. kl. tüdrukute vanuseklassis olime esindatud kolme võistkonnaga ja kõige paremini läks võistkonnal, kuhu kuulusid Sille-Liis Mölder, Marta Jaama, Hanna Maria Sibul, Elena Iliste, kes said kaela kuldsed medalid. 8.-9. kl. tüdrukud saavutasid III koha, koosseisu kuulusid Maarja Grünmann, Paula Kristiina Sibul, Kaisa Varik, Kayli-Liis Padur. Gümnaasiumi tüdrukud saavutasid I koha, võistkonda kuulusid Sofia Kosareva, Monika Tomingas, Jane Tael ja Reti Talts. Gümnaasiumi poisid saavutasid III koha, võistkonda kuulusid Rando Rattasepp, Kardo Lempu ja Daniil Kustov. Kiitus õpilastele rohke osavõtu ning heade tulemuste eest! 

Igal sügisel muutub veerandi üks päevadest värskete gümnasistide jaoks pisut veidramaks koolipäevaks - akadeemiliselt aste kõrgemale tõusmine tähendab rebaseks löömist. Terve nädala jooksul said abituriendid juhendada oma noori jüngreid, veerandi eelviimasel päeval haaras maja rebasepalavik ning toimusid lõplikult gümnasistiks vastuvõtmise rituaalsed tegevused.
Sügisveerandi viimane koolipäev kujunes väga aktiivseks ja mitmekülgsete tegevustega hõivatud projektipäevaks, mille märksõnaks oli Soome 100. Arte koolipere lõimis sellel päeval kokku ettelugemise traditsioonid II tunni ajal, kui õpilased kandsid kaasõppuritele Soome autorite ja
Soome kultuuriruumi kuuluvate tüvitekstipõhiseid palu kuulamiseks. Kahel vahetunnil aga võttis koolipere osa abiturientide ettekandest "Soome 100", kus meie heale naaberhõimule pühendatult sai kuulda Soome hümni "Maamme", Sibeliuse "Finlandiat". ning põgusat sissevaadet Soome ajaloole. Hõimupõhised tegevused toimusid ka kunstitundides,  kus joonistati soome rahvarõivaid, võõrkeeletundides, kus loeti ette soome muinasjutte ning eesti keele tundides, kus toimus suulise väljendusoskuse (p)arendamine teemal "Vabadus on ka vastutus"
Algklasside lapsed ehitasid muuhulgas legodest sildu Eesti ja Soome vahele või hoopis paate ja muud, mis neile Soome teemal meenus, näiteks tordi Soome 100. sünnipäevaks.
1.c mängis hasartselt lugemismänge, 1.b klass ehitas legopäeval rühmades koolivaheaja teemalisi ehitisi. Valmis said pood, kohvik, matkakeskus metsas, rand ja sünnipäevatort. 
Selliselt tõmbas 2017/2018 õppeaasta esimene veerand ennast koomale, kokku, pausile ja soovib kõikidele lugejatele head vaheaega.

Hyvä tauko!!!✋

Kommentaare ei ole: