laupäev, 27. jaanuar 2018

Koostööpäev ja võõrkeelte nädal - TAG 20.01.2018-26.01.2018

Täpselt sama vaheldusrikkalt nagu Eesti ilm kulges üks südakas koolinädal Arte seinte vahel.
Koostöö, mis on üks selle õppeaasta peamisi märksõnu, kätkes endast mõtteid ja võtteid ning joondus sujuvalt ka tegudeks. 
20. jaanuari krõbekülmas laupäevas tulid TAG-i kokku  23 õpetajat, 25 lapsevanemat, et arutleda mitmetel teemadel. Nendeks olid  nutiseadmete kasutamine ning muutunud õpikäsitlus. Rahva ette astus Foorumteater, kes etendas kolm stseeni teemal „Õpilase nutielu“. Stseenide põhjal toimus elav arutelu.  Situatsioonides tabati väga täpselt tänapäeva lapsevanema-lapse-õpetaja iseloomuomadusi ja rolle, peegeldati nende käitumisharjumusi nii, et tekkis äratundmine ja seos oma pere situatsioonidega. Pärast mõttevahetust kõneles kooli psühholoog Rainer Mere teemal „Nutiseadmete mõju õpilase arengule“. Sellele järgnes rühmatöö „ Lapsevanema ja kooli võimalused lapse nutielu mõjutamiseks“. 
Koostööpäeva teine pool kätkes endas õppealajuhataja Heli Männi tutvustava etetkandega  „Muutuv õpikäsitus kooli kontekstis“ ning taas toimusid  rühmatööd erinevad: „Ootused õpilasele ja spetsialistile tänapäeva ühiskonnas“ ning „Millisteks muutusteks koolielus valmistuda? Koolielu ja õppimine 12 aasta pärast“. 
Viljaka tööpäeva tulemusel sündisid mõnedki uudsed mõtted ning lapsevanematepoolne soov edaspidigi taolisi päevi läbi viia.
22. jaanuaril tähistas aga Arte koolipere
võõrkeeltenädala raames George Gordon Byroni 230. sünniaastapäeva luuletunniga, kus õpilased esitasid Lord Byroni luuletusi. 
Õpilased said võimaluse lugeda värsse kõikides nendes keeltes, mida  koolis õpetatakse, aga ka oma emakeeles. Ning kahtlemata kõlavad Byroni  sõnad igas keeles kaunilt.
Tagasiside oli positiivne nii nooremate kuulajate (8. klass) kui kooli gümnasistide poolt. 
Eesti keele ja kirjanduse õpetajad aga lõimisid sellepäevastesse tundidesse ühe luuletuse ettekandmise ning tegid õpilastele lühiülevaate tuntuima romantismi esindaja elust.
Võõrkeelte nädalale pani aga rammusa punkti võõrkeelne kontsert, kus sai näha laulmist, tantsimist, õhupalli loopimist. 8.a klassi õppurid aga esitasid lühinäidendi "Tom Sawyer and Aunt Polly", mille publik menukalt vastu võttis.
Järgmine postitus kannab kõikide eelduste kohaselt aga veebruari ning ajalookuu alguse märke. Ning peagi on taaskordne vaheaeg ja uued tegemised toanurki ootamas...

Kommentaare ei ole: