reede, 18. mai 2018

Riigikogus; rabas; ühislaulmisel; õuesõppel - TAG 14.05-18.05.2018

Eesti kummaline ilm paneb vahel sügavasti ohkama, sest just siis, kui oleks tarvidus ennast kokku võtta, et kooliaasta lõpp igati edukalt mööduks, otsustas Päike oma heldemat poolt jagada ja laskis ennast kooliruumidesse jõuliselt sisse suruda. Selles mõneti ebatavalises õppenädalas toimus aga mõndagi huvitavat.
Kindlasti tuleb öelda suur tänu meie lauljatele, kes osalesid 15. mail Vabaduse väljakul ühislaulmisel "Meie siin". Arte gümnaasiumist oli esindatud nii lastekoor kui ka noorte segakoor. Tallinna päeva raames (Tallinn sai 15.05 770 aastaseks!!) kinkisid tuhanded kooliõpilased kauneid lauluhetki  Eesti Vabariigile. See on osa ühiskingitusest, sest ärgem unustagem - EV 100 kestab. Sama ürituse raames tegid artelased ka väikese viktoriini Tallinna kohta.
Kooli 2.b klass käis õuesõppepäeval Saula
Siniallikatel  vaatlemas nähtust "Salasilmad võlumetsas". Lapsed said vaadata omapärast osakest loodusest ning ka võimaluse käed külge lüüa metsa istutamisele - juba maast madalast peaksid asjad lastele selged olema!! Lastele meeldisid need metsahetked väga. 
Pole parimat viisi tunda loodust, kui seda vahetult
kogeda. Võimalus avaneski ning Arte gümnaasiumi kuuendikud tutvusid sellel nädalal Paunküla rabaga. Nad said vaadata, kuidas turvas kasvab, mida seal veel võib näha arenemas ja kuidas võiks omadega mitte rappa minna. Õppekäik oli vahva ja meeleolukas.
Gümnaasiumis on auasjaks teada ja tunda, kuidas toimib riik ja rahvas. Et institutsioonide tasemel
olusid paremini mõista, käis 11.b. Riigikogus.  Klassil õnnestus  sealhulgas kohtuda Riigikogu esimehe Eiki Nestoriga ja IRL fraktsiooni liikme Mart Nutiga. Gümnasistid vaatlesid istungit,  tutvusid majaga ning käisid Pika Hermani tornis vaatamas, kas Arte paistab.  Arte terendas kaugusest, kuid märksa maisem kooliaasta lõpp on juba üsna ukse ees.
Kirjutusteni!!!

Kommentaare ei ole: