laupäev, 16. veebruar 2019

Koostööpäev, teleintervjuu, sõbrapäev, raamatute kinkimine - TAG 11.02.-15.02.2019

Sõbranädal paiskas artelaste hulka lumepõgenemist, laadamelu, hüvasid sõbrasõnu ning kahtlemata ka tõdemust - II trimester saab kohe seljatatud ning varsti on aeg tulemused üle vaadata. Veel enne aga mõned askeldused. Juba mitmed aastad on veebruari alul olnud tihe koostöö ja mõttepäev õpetajatele ning lapsevanematele. Nii ka seekord. 02. veebruaril sai teoks lapsevanemate ja õpetajat ühine, järjekorranumbriga 4. koostööpäev. Seekord oli
artelastel külas psühholoog Ruth Kaja Pekk. Päev kulus arutelule stressist, väsimusest, unetuse põhjustes ja õpilase päevakavast. Sekka sellestki, mis kell peaks koolipäev algama, kas ja kui palju võiks õhtul kuluda aega õppimiseks, kui palju on arukas last peale kooli treeningute ja huvitegevusega koormata ning kuidas suhtuda lapse ebaõnnestumistesse. Rühmatöödena valmisid näidispäevakavad koolilapsele. Päevakava oli tihe. Päeva korraldust ja teemavalikut hinnati väga heaks. Lahku mindi kindla otsusega alustatud traditsiooni jätkata.
Arte gümnaasiumi noored osalesid telesaate "NOVA" lindistusel. Selle tarvis intervjueeris Piret Järvis-Milder 12.02  2.-9. klassi õpilasi. erinevatel teemadel. Arutleti nutiseadmete ja päevapoliitika üle. Saatega on võimalik tutvuda siin .
14.02 aga vallandus täieline sõbrapäev. Õpilased said kinkida varasemalt tellitud šokolaade ja lilli, kirjutada kirju ja otsida paarilisi. Toimus ka laat, kus, õpilased müüsid omavalmistatud asju/esemeid/küpsetisi. Ning otse loomulikult said õpilased teha sõbrapilte sõbraseina juures. 1.-6. klassidele oli sõbrapäeva teemaks superkandelased ning 7.-12. klassidele punased ja roosad värvid või südamekujulised mustrid riietel. Eesti keele õpetaja aga lasi oma õpilastel meisterdada südamekujulisi kirju, kuhu õpilane pidi kirjutama sõprusega seotud mõtteid ja soovitusi. 
15.02 kinkisid kooli kõik klassid raamatukogule
uut lugemisvara, mille diapasoon oli laiahaardeline ja pakub nõudlikule lugejale mõndagi huvitavat. 
Uus nädal ootab artelasi aga EV 101 auks pühendatud aktustega ning mõnusa teadmisega - saab pisukese aega hinge tõmmata, et siis järgmisesse seitsmenädalasse õppeperioodi sukelduda. Aga päike on juba kõrgemal ning rästasirin ergutab kevadet ootama...

Kommentaare ei ole: