reede, 16. november 2018

Muinasjutu tõlgendused; muuseumikäik; helkuripäev, tunnipõnevused; kohtumine vilistlasega - TAG 12.11-16.11.2018

Sellel ajal kui meie sõbralik ja saatuse poolest kaksikvennalik Läti valmistub oma 100. sünnipäevaks  ning Eesti saab öelda, et 30 aastat tagasi me otsustasime taassündimise kasuks, oli Arte koolipere äärmiselt nugrilt koolielu elamas.
Mis võiks olla parim viis muinasjutuliseks ajaveetmiseks, kui muinasjutt ise? Just selliselt arvasid mitmed  artelased, kui vene keele tundides tegeleti muinasjutufilmi «Иван Царевич и Серый волк» vaatamise ning sealsete tegelaste visuaalse analüüsiga. Õpilastele pakkus taoline lähenemine mitmekülgset huvi. 
Samamoodi põnevalt said 4. c klassi õpilased läheneda päikesesüsteemile. Nimelt tuli õpilastel lõpetada päikesesüsteemi teema õppeplakati loomisega ja esitlemisega. Õppimisel ja plakati
koostamisel kasutati õpikut, internetti ja põnevaid raamatuid. See oli väga huvitav ja pakkus palju loomisrõõmu ning arendas koostööoskust. Ning ilmselt kinnistas nii mõnelegi pikkadeks aastateks teadmisi meist ja universumist. 
Kõigil 2. klassidel toimus aga tund, kus tutvustati
kõike, mis lemmiklooma võtmise ja pidamise juures oluline on. Meeldetuletuseks jagati ka infovoldikuid. Lastel oli külaliseks kilpkonn, kellega  lähemalt tutvuti - vaadati, kuidas ta liikus, puudutati kilpi, jälgiti näoilmeid ja jalgade tööd. See kõik oli aga lastele põnev ning andis juurde asjalikke kogemusi.
Arte kooli vilistlane Greth-Ann Loog kõneles
abiturientidele  oma teekonnast pärast gümnaasiumi lõpetamist. Seilates Aasia kultuuride ja klaasikunsti hoovustes, on vilistlane lõpuks leidnud oma kutsumuse aksessuaari- ja köitedisaini erialal. Oma teadmiste kinnituseks olid vilistlasel kaasas mõned tooted, mida ta praktilistes tundides ülikoolis valmistanud oli. 
Neljapäeval toimus traditsiooniline helkuripäev. Oma kogemusest kirjutasid õpilased  Meril, Lisette Mariin, Anete, Marta järgmist: "Helkuripäeval toimus viktoriin, joonistamine, helkurijooks ja lõpuks ka autasustamine. Viktoriinil ajal räägiti õpilastele, kuidas liigelda õigesti ja kuidas ning kuhu panna helkurid. 
Garderoobis toimus rivistus helkurijooksuks sünnipäevade järgi ja sealjuures ei tohtinud omavahel rääkida. 1. korrusel oli kaks punkti, kus pidi käima. Ühes pidi tegema näidendit ja teises hüppama hüpenööriga 30 sekundiga 40 hüpet ilma peatamata; 2. korrusel pidi kunstiklassis lahendama ristsõna, mis oli seotud liiklusohutusega; 3. korrusel pidime arvama liiklusmärke ja teises punktis mängiti quizizz't. 4. korrusel pidi panema sõnu tähestiku järjekorda, sõnad olid seotud liiklusohutusega. Teine ülesanne oli maisiterade ükshaaval pudelisse viimine.
Kõige rohkem inimesi võttis osa 4.d ja 6.b. Kõik klassid, kes osa võtsid, said endale Arte helkuri, piparkoogid ja tunniplaani. Meile helkuripäev meeldis ja sooviksime, et järgmisel aastal korraldataks sarnast asja ka suurematele õpilastele." 
Mis võiks olla huvitavam, kui minna kohustusliku kirjanduse ja lugemise raames raamatu autori muuseumisse ning käsitleda teost teisest küljest? Just selliselt lähenesid 10. TH klassi õpilased loetavale, kui mindi Tallinna Kirjanduskeskuse Eduard  Vilde muuseumisse kuulama tundi “Mäeküla piimanaine”. Gümnasistid tegid rühmatööd ja tutvusid Vilde elamisega. Ka said  lapsed said proovida sulega kirjutamist. Elamusi mitme päeva jagu!!
Järgmise nädala viis koolipäeva pakuvad aga üllatuselamusi juba tuleval nädalal, seniks aga meie koolipere poolt:
  🌼Apsveicu, Latvija!!!🌼

Kommentaare ei ole: