laupäev, 3. november 2018

Pisut kostüümidest, ilusast käekirjast, huvitavat tundides - TAG 29.10.2018-02.11.2018

Jaguaja algusesse jõudnud esimene II veerandi koolinädal tunnustas kaunilt kirjutajaid, tähistas meie kultuuuriruumis veel mitte väga jõudsalt kanda kinnitanud kõikide pühakutepäeva kostüümitraditsioone ning toimetas edukalt mitmetes ainetundides. 
Septembri viimasel nädalal käivitus esmakordselt Arte gümnaasiumi ajaloos kaunilt kirjutamise nädal. Kõikides vanuseastmetes olid õpilased õige usinad ning parimad käekirjad olid väljanäitusel, kus žürii sai töödega tutvuda ja parimatest parimad välja valida. TAG-i koolipere selle-aastased kaunilt kirjutajad jagunesid selliselt: 
1.-3. klassides: Mia Holm 3.a Lisandra Reinpalu 3. a, eriauhind läks tublile  1. a klassi õpilasele Sophiale; 4.-6. klassides  Anett Arro 6. a; 7.-9. klassides  Karoliina Koolmeister 7.b-st; gümnaasium – Kristina Kuzin 10 H. Kuid ka õpetajad said kätt proovida ning parimaks tunnistati õpetajatest  Lea Sillaots ning eripreemia sai  Mihhail Gruzdev. 
Kolmapäeval kõndisid Arte koridorides ringi
mõned nõiad, üksikud klounid, vang, Surnud mees, Zombi, Nunn, Zombinunn, Veider Lõvi ja paljud muud rohkem või vähem kostümeeritud tegelased.
Oktoobri eelviimasel tööpäeval tuli üheksandikel analüüsida kirjandusteost "Väike prints". Õpilased lähenesid raamatule lõimivalt, ühendades nii
sotsiaalsed kui ka kunstialased oskused ja tegid valmis plakatid. Lisaks kujundusvaldkonna teadmiste rakendamisele, tuli õpilastel ise juurde mõelda, missuguseid planeete võis väike prints külastada - lisandusid nt Uneplaneet, Rahaplaneet, Ükskõiksuse planeet. Selgus ka õpilastele enim huvipakkunud tsitaat ja selle olemus "Olulist saab ainult südamega näha". 
Samad üheksandikud olid novembri esimesel päeval bioloogia tunnis õpetaja 
rollis Kristina Vasuri asemel. 9.c klassi õpilased Kaur, Lauri ja Rasmus õpetasid kaaslastele immuunsüsteemi. Õpilane Gert kirjutas timunu kohta järgmist: "Tunni algus algas ,,õpetajate" küsimustega, mida klass teab varasemalt teema kohta. Seejärel selgitati veidi teemat lahti ning anti 15 min, et valmistuda  "Hea hinde ülessandeks".
"Hea hinde ülessandeks" oli mängurakenduse quizizz abil loodud teema kohaste küsimuste vastamine. Küsimused olid ,,õpetajad" ise koostanud. Pärast käidi õiged vastused läbi ja anti ülessane töövihikut täita. Üldiselt jäädi ,,õpetajatega" rahule. Tegemist oli testiga, kuidas suudavad uut teemat õpilastele selgeks teha õpetaja asemel õpilased."
Õpetaja kommentaar: tore oli tunnis olla õpilase rollis ja näha, kuidas 9.c elavaloomulised poisslapsed saavad hakkama klassi juhtimise ja õpetamisega. Vahva oli näha, kuidas õpilased teadlikult või alateadlikult on minu enda moodi 🙂 Klass suhtus uutesse õpetajatesse heatahtlikult. Huvitav oli see, et klassis olid õpilased üsna samasugused kui pärisõpetajaga. Kes on õppimisele orienteeritud, see tegi hoolega tööd ka Kauri-Lauri-Rasmuse juhendamisel. Ja need kes aega niisama veeta üritavad, püüavad seda teha ka sellise projekti käigus.
Mis võiks olla aga veel lahedam, kuid pidada tundi väljaspool tavapärast klassiruumi? 2. novembril olid 2.c lapsed hoopiski raamatukogus, kus õpilased esitasid kohalolnutele päheõpitud luuletusi ja raamatukoguhoidjale küsimusi tema töö ja lapsepõlve lemmikraamatute kohta. Tund oli vahva ja meeleolukas. 
Jaguaeg viib tavaliselt lähemale jõuluajale ning tõdeb, et peagi on need kõige pikemad õhtud, kus tähistatakse nii isadepäeva, mardiaega, kadritamist, kodunikuks olemist, helkuripäeva ja õpioskuste võistlusi, kuid nendest juba edaspidi.
Rahulikku küünlategu! 

Kommentaare ei ole: